Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szansa dla polskiej wsi!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szansa dla polskiej wsi!"— Zapis prezentacji:

1 Szansa dla polskiej wsi!
FUNDUSZ SOŁECKI Szansa dla polskiej wsi!

2 PRZEMIANY NA POLSKIEJ WSI
Zmiany strukturalne w rolnictwie Migracja ludności Wyższy poziom wykształcenia Rozwój technologiczny

3 SZANSE, KTÓRE NALEŻY WYKORZYTAĆ
Nadążanie za zmianami infrastrukturalnymi Budowa kapitału społecznego Wykorzystanie własnych zasobów Rozwój z zachowaniem tożsamości

4 Ustalany dobrowolnie co roku przez radę gminy
DOBRE NARZĘDZIE FUNDUSZ SOŁECKI Ustawa z 29 marca 2009 r. Ustalany dobrowolnie co roku przez radę gminy Wysokość jest zależna od różnych czynników 10%, 20%, 30% refundacji z budżetu centralnego

5 CYKL WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
TERMINY CYKL WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 1 2 3 do 31 marca do 31 lipca do 30 września Styczeń – grudzień Styczeń - grudzień Rada Gminy podejmuje decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Sołtysi otrzymują informację o wysokości środków na poszczególne sołectwa Sołtys przekazuje wójtowi lub burmistrzowi wniosek zawierający plan wykorzystania funduszu, który musi być uchwalony przez zebranie wiejskie Wydatkowanie środków przez społeczności lokalne Zwrot 10%, 20% lub 30% środków z budżetu centralnego

6 INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
CELE INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

7 AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
CELE AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

8 PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA WSI
CELE PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA WSI

9 Włodzimierz Fraszczyk wójt gminy Olszówka
Opinie Teresa Sompolińska sołtys wsi Niedźwiady Włodzimierz Fraszczyk wójt gminy Olszówka "Fundusz sołecki to świetna sprawa! Dzięki niemu możemy coś wreszcie zrobić w naszej wsi. Np: zamontowaliśmy przystanek dla dzieci, doposażyliśmy boiska i organizujemy coroczny festyn. Do planowania kolejnych wydatków angażuje się także młodzież." "Fundusz sołecki to bardzo dobra inicjatywa. W naszej gminie działa on od samego początku i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Poszerzył on możliwości współpracy zarówno z mieszkańcami jak i sołtysami, którzy stali się przez to jeszcze bardziej aktywni."

10 Rodzinny park rozrywki ALFA
DOBRE PRAKTYKI Rodzinny park rozrywki ALFA Powiat: Gmina: Sołectwo: Kolski Kłodawa Pomarzany Fabryczne Wartość inwestycji: W tym fundusz sołecki:

11 Zakup tablic ogłoszeniowych
DOBRE PRAKTYKI Zakup tablic ogłoszeniowych Powiat: Gmina: Sołectwo: Kolski Olszówka Drzewce, Łubianka, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Tomaszew Wartość inwestycji: W tym fundusz sołecki:

12 57% gmin w Polsce 260 000 000 zł dla wsi
EFEKTY 57% gmin w Polsce zł dla wsi

13 OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA FUNDUSZU
ROZWÓJ FUNDUSZU OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA FUNDUSZU Zmiany w ustawie Podnoszenie wiedzy uczestników procesu Korzystanie z metody odnowy wsi Kooperacja z innymi mechanizmami wsparcia

14 SKOORDYNOWANY SYSTEM WSPARCIA
DALSZE DZIAŁANIA SKOORDYNOWANY SYSTEM WSPARCIA Fundusz sołecki Działania wspierające na poziomie gminy Lokalne Grupy Działania - LEADER Wojewódzkie programy Odnowy Wsi Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

15 promowania lokalnych inicjatyw
O NAS Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wyrosło na gruncie demokratycznych przeobrażeń i postawiło sobie za cel działanie na rzecz: promowania lokalnych inicjatyw wspieranie rozwoju lokalnych społeczności rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw pozarządowych rozwoju gospodarczego integracji europejskiej cyfryzacji polskiej wsi propagowania idei prosumenckości

16 NA MAZOWSZU www.soltysimazowsza.mojawies.pl soltysimazowsza@gmail.com
ssm.phorum.pl

17 WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU WWW.KSS.ORG.PL
ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Szansa dla polskiej wsi!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google