Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. SĄDECKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. SĄDECKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. SĄDECKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. Wzmacnianie procesów integracji małopolskiego sektora pozarządowego

3 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Projekt realizowany przez Sądecki UTW we współpracy z PCWOP w Nowym Sączu

4 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi – gminy, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

5 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Profesjonalizacja działalności sądeckich organizacji pozarządowych

6 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Harmonogram działań: Opracowanie szczegółowego planu działań Szkolenia Dyżury prawnika i księgowego – specjalistów z zakresu specyfiki organizacji pozarządowych Dodatek prasowy – Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Utworzenie Sądeckiej Rady Pożytku Publicznego Konferencja kończąca Projekt

7 Szkolenie z zakresu problematyki prawno – organizacyjnej organizacji pozarządowych Miejsce: Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu; ul. Waryńskiego 1 (II p.) (budynek dawnego pogotowia ratunkowego) Termin: 11 września 2008 r. Godz. 13.00 – 18.00 Prowadzący: radca prawny Mirosław Florczyk

8 Szkolenie z zakresu problematyki finasowo – księgowej organizacji pozarządowych Miejsce: Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu; ul. Waryńskiego 1 (II p.) (budynek dawnego pogotowia ratunkowego) Termin: 25 sierpnia 2008 r. Godz. 13.00 – 18.00 Prowadzący: księgowa Maria Wójcik

9 Szkolenie z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, kontaktów z mediami i public relation Miejsce: Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu; ul. Waryńskiego 1 (II p.) (budynek dawnego pogotowia ratunkowego) Termin: 2 września 2008 r. Godz. 13.00 - 18.00 Prowadzący: dziennikarz

10 Dyżury prawnika i księgowego Miejsce: Sądecki UTW; ul. Jagiellońska 18 (I p.) 33 – 300 Nowy Sącz Termin: każdy czwartek miesiąca od 17 lipca do 18 września 2008 r. w godzinach od 14.00 – 16.00 Dyżurujący: Maria Wójcik – księgowa; Wojciech Nalepa – prawnik

11 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych SĄDECKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - dodatek prasowy do bezpłatnego tygodnika Miasto Promocja sądeckich organizacji pozarządowych Termin: lipiec, sierpień, wrzesień

12 Sądecka Rada Pożytku Publicznego Zespół opiniodawczo – doradczy i pomocniczy samorządów lokalnych Propozycja: Skład Rady: przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Kadencja: 2 lata Zadania: Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie stosowania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

13 Sądecka Rada Pożytku Publicznego - cd. Monitorowanie i doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań słuzących zaspokojeniu tych potrzeb Konsultowanie lokalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego Promowanie dobrych praktych w działalności org. pozarządowych itp.

14 Konferencja podsumowująca projekt Ukonstytuowanie się Sądeckiej Rady Pożytku Publicznego Omówienie przeprowadzonych w ramach projektu zadań Termin: 3 listopada 2008 r. Godz. 14.00 – 16.00 Miejsce: Sala obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

15 Sądeckie Porozumienie Organizacji Pozarządowych Informacji na temat projektu udzielają: Maria Piech-Bońkowska i Wojciech Nalepa tel: (018) 443 57 08 e-mail: sekretariat@sutw.pl Sądecki UTW ul. Jagielońska 18 (I p.)


Pobierz ppt "Projekt pn. SĄDECKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google