Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Problemy do rozwiązania Trudności w nauce przedmiotów matematyczno- przyrodniczych Trudności w nauce języków obcych Słabe wyniki w nauce Ograniczony dostęp do kultury i Internetu Niewystarczające środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Pomoc Unii Europejskiej Stowarzyszenie społeczno-kulturo wsi Lipina otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu Szansa na lepszy start. Termin realizacji projektu: od października 2010 do maja 2011 Przeprowadzenie szkoleń z zasad równości szans kobiet i mężczyzn dla nauczycieli, rodziców i uczniów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel projektu Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie, poprzez zapewnienie im udziału w ciekawych, rozwijających i wyrównujących wiedzę i umiejętności edukacyjne zajęciach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zajęcia wyrównawcze Język polski Język angielski Matematyka Zajęcia w klasach O-III Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Język polski Uzupełnienie braków wiedzy Doskonalenie umiejętności ciche czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się i pisania wypracowań w języku ojczystym Kurs kaligrafii (doskonalenie techniki pisania) 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie) klasa VI (4 godziny miesięcznie) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Język angielski Zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się, czytania i pisania w języku angielskim 2 grupy: klasy O – III (4 godziny miesięcznie) klasy IV – VI (4 godziny miesięcznie) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Matematyka Uzupełnienie braków w wiedzy matematycznej Przygotowanie klasy VI do sprawdzianu szóstoklasisty 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie) klasa VI (4 godziny miesięcznie) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zajęcia wyrównawcze w klasach 0-III Zdobycie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, czytania głośnego, pisania, wypowiadania się, sprawności w liczeniu w zakresie czterech działań arytmetycznych 2 grupy: klasy O – I (3 godziny miesięcznie) klasy II – III (3 godziny miesięcznie) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Koła zainteresowań Koła językowe z języka angielskiego i rosyjskiego – Językowe warsztaty teatralne Koło matematyczne – Matematyka z wyobraźnią Koło przyrodnicze – Klub odkrywców przyrody Koło informatyczne – Internet bez tajemnic Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Językowe warsztaty teatralne Opanowanie języków na poziomie zapewniającym sprawną komunikację Doskonalenie rozumienia ze słuchu Sprawne mówienie, czytanie i pisanie Przygotowanie przedstawień teatralnych w językach obcych Język angielski: klasy III – VI (6 godz./miesiąc) Język rosyjski: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Matematyka z wyobraźnią Rozwój zainteresowań matematycznych Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia Umiejętność posługiwania się językiem matematycznym Nauka matematyki z komputerem Gry logiczne 1 grupa: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Klub odkrywców przyrody Rozwój zainteresowań przyrodniczych Praca metodą projektu Zainteresowanie środowiskiem najbliższej okolicy Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego 2 grupy: klasy I – III (3 godz./miesiąc) klasy IV – VI (3 godz./miesiąc) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Internet bez tajemnic Zainteresowanie uczniów rosnącymi możliwościami zastosowania komputerów i technologii informacyjnej w nauce, technice i w życiu codziennym Przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie 2 grupy: klasy III – V (3 godz./miesiąc) klasa VI (3 godz./miesiąc) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zajęcia logopedyczne Korekta wad wymowy Podniesienie samooceny uczniów i uczennic Łączna ilość godzin w miesiącu: 8 godzin 2 grupy (po około 5 osób) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne Spotkania indywidualne z uczniami i uczennicami potrzebującymi wsparcia psychologicznego Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych Eliminowanie poziomu lęku Ilość zajęć: 6 godzin na miesiąc Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sprzęt jaki otrzymamy 2 laptopy (komputery przenośne) Drukarka wielofunkcyjna Wieża z wejściem mikrofonowym Przenośna biała tablica Mikroskopy i preparaty mikroskopowe Ekran projekcyjny Liczydła, menzurki, waga szalkowa, klocki i inne pomoce dydaktyczne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Wycieczki Wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza do Warszawy (opłacony przejazd autokarem, opłacone bilety do: Muzeum Techniki, Planetarium i Szklanej Panienki) Wycieczka do Teatru w Białymstoku (opłacony przejazd autokarem i bilety do teatru) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google