Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mała gmina - wielkie perspektywy!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mała gmina - wielkie perspektywy!"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mała gmina - wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki Podsumowanie pierwszego etapu projektu realizowanego w okresie od 01.10. 2009 do 15.06.2010 roku.

2 Zrealizowane cele Celem projektu była pomoc uczniom w nauce i sporcie. Ponadto dzieci miały możliwość pogłębiania wiedzy z ulubionych bądź obowiązkowych przedmiotów szkolnych, uczestnicząc w zajęciach wyrównawczych i dodatkowych. W ramach projektu organizowane były również koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe. Projekt umożliwił zakup do szkoły nowoczesnych pomocy naukowych: tablicy interaktywnej, kamery, aparatów cyfrowych, telewizora i odtwarzacza DVD.

3 Rodzaje zajęć pozalekcyjnych Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia.

4

5 Rodzaje zajęć pozalekcyjnych Zajęcia dodatkowe –koła zainteresowań język polski, język angielski, matematyka, informatyka, świadomość kulturalna, zajęcia sportowe.

6 Koła zainteresowań

7 Rodzaje zajęć pozalekcyjnych Zajęcia ze specjalistami umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, zajęcia z psychologiem dla dzieci z trudnościami.

8 Korzyści wynikające z realizacji projektu Wzrost umiejętności, zainteresowań i motywacji uczniów do nauki. Zwiększenie efektywności nauczania poprzez wprowadzanie do praktyki szkolnej metody projektu, lekcji w terenie i innych metod aktywizujących uczniów. Przekazanie do szkoły atrakcyjnych pomocy naukowych takich jak tablicy interaktywnej, odtwarzacza DVD, kamery i dwóch aparatów fotograficznych.

9 Wykorzystanie pomocy naukowych ciekawe zdjęcia krótkie filmy projekcja filmów edukacyjnych prezentacje

10 Nagrodzone zdjęcia

11 Krótkie filmiki przyrodnicze

12 Uatrakcyjnienie procesu nauczania Wycieczka do kina i wędrówki krajoznawcze.

13 Nasze najważniejsze osiągnięcia III miejsce za zdjęcie Patrząc z bliska na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego Ekofilm 2010 Nowogard 2010 III miejsce w konkursie Our Wonderful Animals III miejsce w finale Ligi Koszykówki Żaczek III miejsce w konkursie informatycznym Malowane na ekranie – Malowanie muzyką Chopina III miejsce w konkursie Kochajmy przyrodę

14 Rezultaty: objęcie wsparciem uczniów, zniwelowanie deficytów edukacyjnych, uzyskanie na koniec roku szkolnego 2009/2010 - 99% promocji, uzyskanie wyniku średniego - 26,33 pkt. po sprawdzianie VI klasy – poziom wysoki, zmiana postawy wobec nauki – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wykorzystanie pozyskanych pomocy naukowych w zajęciach edukacyjnych.

15 Podsumowanie Projekt Mała gmina - wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki dał szansę na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły.


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mała gmina - wielkie perspektywy!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google