Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie
Zobacz na co Cię stać Projekt realizowany przez : Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 Cel główny projektu: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczennic Okres realizacji projektu: od r. do r. Beneficjenci: 76 uczniów Szkoły Podstawowej w Gogołowie (w tym 35 dziewcząt i 41 chłopców) Kwota projektu: ,86 zł

3 Oferta edukacyjna dla klas I-III SP
Wsparcie psychoedukacyjne: Warsztaty z arteterapii – 2 h co 2 tygodnie Zajęcia taneczno – muzyczne -1 h tygodniowo Warsztaty Wszechstronnego Rozwoju – 1 h miesięcznie + 1 h co 3 miesiące z udziałem rodzica

4 Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

5 Oferta edukacyjna dla klas IV-VI
1. Warsztaty matematyczno -przyrodnicze: -zajęcia z matematyki 2h co 2 tygodnie -zajęcia z przyrody 2 h co 2 tygodnie 2. Warsztaty techniczno-informatyczne Klub Młodego Inżyniera 5 h raz w miesiącu (sobota-zapewniony posiłek)

6 Oferta edukacyjna dla klas IV-VI cdn.
3. Zajęcia wyrównawcze: z j. angielskiego 1 h raz w tygodniu, 2 x spotkanie ze studentami z PWSZ Krosno z matematyki 1 h raz w tygodniu

7 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

8 Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

9 Oferta edukacyjna Wycieczki kl. IV-VI:
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie-uczestnikami wyjazdu będą uczniowie i uczennice uczęszczający na warsztaty matematyczno-przyrodnicze i techniczno-informatyczne (Klub Młodego Inżyniera); Stacja Synoptyczna i elektrownia wiatrowa Krosno-Dukla uczestnikami wyjazdu będą uczniowie i uczennice uczęszczający na zajęcia z przyrody;

10 Oferta edukacyjna Wycieczki kl. I-III:
Wyjazd na próbę Zespołu Połoniny do Rzeszowa Wyjazd na koncert Zespołu Połoniny do Rzeszowa Uczestnikami w/w wyjazdów będą uczniowie i uczennice zespołu taneczno-muzycznego Udział w wyjazdach edukacyjnych uzależniony jest od frekwencji na poszczególnych warsztatach i zajęciach.

11 Ciekawe miejsca i smaczny posiłek
Co dla uczestnika ? Ciekawe miejsca i smaczny posiłek

12 Oferta edukacyjna Konkursy: -Turniej wiedzy matematycznej
-Turniej wiedzy przyrodniczej Nagrody dla laureatów: Tablety

13 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ?
1. Uczęszczanie do Szkoły Podstawowej w Gogołowie w roku szkolnym 2013/2014 Kl. I-III zajęcia psychoedukacyjne (arteterapia, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty wszechstronnego rozwoju) uczniowie i uczennice z problemami emocjonalnymi, z orzeczeniem/opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazaniem (opinią) pedagoga i/lub wychowawcy

14 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? cdn
Kl. IV-VI 1. zajęcia rozwijające (warsztaty matematyczno-przyrodnicze i techniczno-informatyczne)- uczniowie i uczennice, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego osiągnęli ocenę dobry, b.dobry, celujący odpowiednio z matematyki, przyrody, informatyki; w przypadku klas IV decyduje ocena z testu/sprawdzianu diagnozującego poziom wiedzy z w/w przedmiotów

15 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? cdn
Kl. IV-VI 2. zajęcia wyrównawcze z matematyki i z języka angielskiego- uczniowie i uczennice, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskali ocenę dostateczny lub niżej odpowiednio z matematyki, j. anielskiego; w przypadku klas IV decyduje ocena z testu/sprawdzianu diagnozującego poziom wiedzy z w/w przedmiotów

16 Gwarantujemy: - sympatyczną atmosferę, - ciekawą przygodę, - naukę poprzez zabawę, - dostęp do nowoczesnych technologii, - wszechstronną pomoc

17 Zapraszamy !!!

18 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google