Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie promujące projekt: Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie promujące projekt: Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie promujące projekt: Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH

2 Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH

3 Program finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

5 Program realizowany będzie przez okres dwóch lat od 09.2009 do 08.2011 roku

6 Grupę docelową projektu stanowią wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy (w ciągu trwania projektu 400 uczniów)

7 CELEM GÓWNYM PROJEKTU JEST PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH I WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH 400 UCZNIÓW GIMNAZJUM W MOSZCZENICY W ODNIESIENIU DO SZKÓŁ MIEJSKICH.

8 CELE SZCZEGÓŁOWE zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między uczniami Gimnazjum, a uczniami szkół miejskich stworzenie warunków rozwoju dzieciom szczególnie uzdolnionym pobudzenie rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych wyeliminowanie poczucia izolacji spowodowanego miejscem zamieszkania na wsi kształcenie postaw kreatywnych i świadomości własnych predyspozycji w kontekście planowania przyszłej kariery zawodowej

9 Realizatorem projektu RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH jest Gmina Moszczenica a miejscem realizacji – Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Dyrektor Gimnazjum uchwałą Rady Gminy otrzymał upoważnienie do wydatkowania środków projektu. Księgowość na poziomie dochodów prowadzi Wydział Finansowo – Księgowy Urzędu Gminy Moszczenica

10 Budżet Projektu 962 010,12 PLN w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 KOSZT PRZYPADAJĄCY NA JEDNEGO UCZESTNIKA 2 405,02 PLN

12 DZIAŁANIA: DODATKOWE ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w nauce z: języka polskiego języka angielskiego języka niemieckiego matematyki historii geografii biologii chemii fizyki

13 Język polski dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

14 Język angielski dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

15 Język niemiecki dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

16 Matematyka dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

17 Historia dla klas I w wymiarze jednej godziny tygodniowo, dwie grupy 4 osobowe

18 Geografia dla klas I w wymiarze jednej godziny tygodniowo, dwie grupy 4 osobowe

19 Biologia dla klas I w wymiarze jednej godziny tygodniowo, dwie grupy 4 osobowe

20 Chemia dla klas II i III w wymiarze jednej godziny tygodniowo, dwie grupy 4 osobowe

21 Fizyka dla klas I, II, III w wymiarze jednej godziny tygodniowo, trzy grupy 4 osobowe

22 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE dla uczniów szczególnie uzdolnionych z: języka polskiego języka angielskiego języka niemieckiego matematyki historii chemii fizyki

23 Język polski dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

24 Język angielski dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

25 Język niemiecki dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

26 Historia dla klas II i III w wymiarze jednej godziny tygodniowo, dwie grupy 4 osobowe

27 Matematyka dla klas I, II, III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdej klasy w grupach 4 osobowych

28 Chemia dla klas III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, jedna grupa 4 osobowa

29 Fizyka dla klas III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, jedna grupa 4 osobowa

30 DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE W SPOSÓB NIEKONWENCJONALNY NABYWANIE KOMPETANCJI KLUCZOWYCH zajęcia z języków obcych w pracowni multimedialnej zajęcia z edukacji europejskiej zajęcia teatralne zajęcia geograficzno-przyrodnicze zajęcia fotoreporterskie zajęcia informatyczno - edukacyjne

31 Zajęcia z języków obcych w pracowni multimedialnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, dla jednej, 10 osobowej grupy uczniów z klas I-III (język angielski i język niemiecki)

32 Zajęcia z edukacji europejskiej w wymiarze dwóch godzin raz na dwa tygodnie, dla jednej 10 osobowej grupy uczniów z klas I-III

33 Zajęcia teatralne w wymiarze dwóch godzin raz na dwa tygodnie, dla jednej 10 osobowej grupy uczniów z klas I-III

34 Zajęcia geograficzno-przyrodnicze Geografia dla uczniów klas II i III w wymiarze dwóch godzin w tygodniu dla 10 osobowej grupy Biologia dla uczniów klas II i III w wymiarze dwóch godzin w tygodniu dla 10 osobowej grupy

35 Zajęcia fotoreporterskie w wymiarze dwóch godzin raz na dwa tygodnie, dla jednej 10 osobowej grupy uczniów z klas I-III

36 Zajęcia informatyczno – edukacyjne w wymiarze dwóch godzin w tygodniu, dla trzech 10 osobowych grup uczniów z klas I, II i III

37 DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNA zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z klas I, II, III w wymiarze 2 godzin w tygodniu dla trzech grup 10 osobowych indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze

38 DODATKOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI ZAWODOWEJ dla uczniów klas III (w zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie) indywidualne porady dla uczniów klas III

39 WYJAZDY EDUKACYJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Wycieczka na Uniwersytet Łódzki - Wydział Fizyki i Chemii Wycieczka do Elektrowni Bełchatów Wycieczki do zakładów pracy dla uczniów klas III Wycieczka do Parlamentu RP i Muzeum Powstania Warszawskiego Wyjazdy do teatru w Łodzi Wycieczka do Muzeum Geologicznego i Palmiarni w Łodzi Wycieczka do redakcji gazety, radia i telewizji w Piotrkowie Tryb. Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego Obozy edukacyjne (w każdym roku trwania projektu): Tatry i Zakopane, Półwysep Helski i Trójmiasto (4-dniowe)

40 IMPREZY ŚRODOWISKOWE Przedstawiania teatralne przygotowane przez uczestników zajęć w Domu Kultury w Moszczenicy Wystawy prac uczniów w Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w Domu Kultury w Moszczenicy Wystawy prac konkursowych podczas Dnia Europejskiego zorganizowanego w każdym roku trwania projektu Gazetka szkolna

41 ZAKUPY Laptopy Komputery stacjonarne Projektor multimedialny Zestaw kina domowego Aparaty cyfrowe Kamera Mikrofon Wieża RTV Programy multimedialne Filmy dydaktyczne Programy do nauki języka angielskiego i niemieckiego Pomoce dydaktyczne do zajęć

42 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny EFS Pokój 610 Al. Piłsudskiego 8 tel. 042 663 33 92 e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl

43 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie promujące projekt: Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google