Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla uczniów klas I-VI w 3 szkołach podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Udział w projekcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla uczniów klas I-VI w 3 szkołach podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Udział w projekcie."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla uczniów klas I-VI w 3 szkołach podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2011r. do 31.08.2013r.

3 Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w klasach I-VI w 3 szkołach podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Celami szczegółowymi projektu są: - podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych - przygotowanie uczniów do przekraczania kolejnych programów edukacyjno-rozwojowych - wzmocnienie wiary uczniów i uczennic we własne możliwości i umiejętności - ukształtowanie prawidłowej mowy u zdiagnozowanych uczniów - wyrównanie braków edukacyjnych u uczniów mających trudności w nauce - poszerzenie zdolności komunikacyjno-językowych - wdrożenie zasad i technik skutecznego uczenia się - rozwój motywacji do dalszej nauki

4 Realizacja celów projektu zostanie dokonana, między innymi, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów, prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin na terenie szkół. Szkoły biorące udział w projekcie: - Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju - Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej - Szkoła Podstawowa w Głębokiem

5 Szkoły będą realizować pozalekcyjne programy edukacyjno-rozwojowe poprzez: - zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w klasach I-III - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego w klasach IV-VI - zajęcia z języka angielskiego w klasach III-VI - kółka zainteresowań z nauk matematyczno- informatycznych w klasach IV-VI - prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VI

6 Działania obejmują ofertę zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych: - wykładów, warsztatów, które kształcić będą m.in. takie umiejętności jak rozwój sprawności komunikacyjno–językowej, poszerzenie słownictwa z różnych dziedzin życia, - praca w zespole, - wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce i zachęcanie do dalszego rozwijania się, - rozszerzenie zainteresowań uczniów, - zdobycie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, - kształtowanie prawidłowej mowy – dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie wymowy ukształtowanej (usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz wad mowy tj. jąkanie).

7 W ramach wsparcia prowadzone będą również konsultacje z psychologiem dla dzieci i rodziców, którzy wyrażą taką potrzebę. Korzyści dla szkół: - poszerzenie oferty edukacyjnej - doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne - promowanie potrzeby stałego dokształcania - realizacje nowatorskich programów nauczania - wykorzystanie nowoczesnych metod i technik przekazywania wiedzy - poprawa jakości i rozwój systemu edukacji

8 NABÓR Działaniami projektu objętych zostanie 165 uczniów. W każdej ze szkół podział będzie przedstawiał się następująco: - w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju: 58 uczniów w podziale na poszczególne grupy do wybranych zajęć pozalekcyjnych - w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej: 54 uczniów w podziale na poszczególne grupy do wybranych zajęć pozalekcyjnych - w Szkole Podstawowej w Głębokiem: 53 uczniów w podziale na poszczególne grupy do wybranych zajęć pozalekcyjnych Uczniowie podpisują deklaracje uczestnictwa w zajęciach dodatkowych oraz dostarczają pisemną zgodę rodziców.

9 O zakwalifikowaniu decydować będzie rekomendacja nauczyciela (znającego problemy lub szczególne uzdolnienia ucznia, jego osiągnięcia). Nabór odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn. Rodzice uczestników zostaną poinformowani o projekcie na specjalnym zebraniu informacyjnym.

10 DZIAŁANIA 1. Zarządzanie projektem. 2. Promocja projektu. 3. Rekrutacja uczestników. 4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III. 5. Zajęć wyrównawcze z matematyki, języka polskiego w klasach IV-VI. 6. Zajęcia z języka angielskiego w klasach III-VI. 7. Zajęcia matematyczno-informatyczne w klasach IV-VI. 8. Zajęć logopedyczne w klasach I-VI. 9. Zajęcia z psychologiem 3 godz. w tygodniu. 10. Organizacja wycieczek Poznaj swój kraj dla klas I-III Kraków, Inwałd, dla klas IV-VI Warszwa, Kraków. 11. Podsumowanie działań projektowych.


Pobierz ppt "Projekt Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla uczniów klas I-VI w 3 szkołach podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Udział w projekcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google