Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu"— Zapis prezentacji:

1 Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu

2 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce pracowało 9 zespołów tematycznych, których prace przedstawiliśmy na posterze wykonanym w ramach pracy Koła Miłośników Nauk Ścisłych. Dzięki zajęciom realizowanym w naszej szkole w ramach projektu „Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu” uczniowie potrafią:

3 1. Przezwyciężać trudności w nauce dzięki zajęciom wyrównawczym
kształcenie zintegrowane język angielski matematyka szkoła podstawowa I gimnazjum

4 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
W klasach nauczania zintegrowanego zajęcia pozwoliły pokonać problemy związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, utrwaliły podstawowe zasady ortograficzne, udoskonaliły umiejętności matematyczne, nauczyły wypowiadania się w języku ojczystym oraz współpracy w grupie.

5 JĘZYK ANGIELSKI Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zapewniają uczniom poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego, poznanie nowego słownictwa, które umożliwia komunikację. Uczniowie dzięki „osłuchaniu się” z językiem obcym nauczyli się prawidłowej wymowy i akcentu.

6 szkoła podstawowa i gimnazjum
MATEMATYKA szkoła podstawowa i gimnazjum W trakcie zajęć wyrównawczych za matematyki uczniowie szkoły podstawowej wyrównali braki i przygotowali się do egzaminu po szkole podstawowej, uczniowie słabi osiągnęli sukcesy w samodzielnym i zespołowym przygotowaniu się do nauki w gimnazjum Gimnazjaliści uczęszczający na zajęcia wyrównawcze z matematyki na bieżąco utrwalali materiał, dzięki czemu mogli zrozumieć trudne zagadnienia matematyczne. Widząc swoje postępy uczniowie podejmowali próby samodzielnego rozwiązywania zadań. Zajęcia te pomogły przygotować się do egzaminu gimnazjalnego i osiągnąć jak najlepszy wynik.

7 2.Przezwyciężyć wady wymowy
W tym celu prowadzono zajęcia logopedyczne mające na celu korygowanie wad wymowy i likwidację przyczyn zaburzeń wad wymowy. Dla każdego dziecka opracowano indywidualny program terapii pod kątem jego problemu. Na zajęcia przychodzili rodzice, którzy byli na bieżąco informowani o postępach dziecka, sposobie korekcji mowy i konieczności systematycznych ćwiczeń w domu.

8 3. KOŁO JĘZYKÓW OBCYCH Aby poszerzyć znajomość języków obcych uczniowie uczęszczali na zajęcia Koła Języków Obcych, pogłębiali wiedzę o krajach anglojęzycznych, rozwijali umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego. Zajęcia umożliwiły przygotowanie się do konkursów z języka angielskiego i do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie mieli możliwość komunikowania się w języku obcym pod nadzorem nauczyciela. W ramach Koła Języków Obcych odbyło się przedstawienie z okazji Halloween w języku angielskim, które zostało zaprezentowane uczniom naszej szkoły.

9 4. Koło Informatyczne Kształtować umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, korzystać z różnych programów komputerowych, realizować własne pomysły i rozwijać zainteresowania można było w ramach Kółka Informatycznego. Uczniowie poszerzali wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki, interesowali się technologią informacyjną. Młodzież nauczyła się wykorzystywać techniki komputerowe do przedstawienia zdobytej wiedzy za pomocą prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych oraz stron internetowych.

10 Koło miłośników nauk ścisłych
Rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Koło matematyczne Koło miłośników nauk ścisłych

11 KOŁO MATEMATYCZNE Na Kole Matematyczny. Uczniowie zmagali się z problemami matematycznymi, które wykraczały poza podstawę programową. Rozwiązywane były zadania konkursowe z różnych szczebli konkursów matematycznych. Rozwiązywanie testów IQ uatrakcyjniało zajęcia. Uczniowie zauważyli zalety pracy w zespole, np. kiedy wykonanie zadania wykraczało poza możliwości jednej osoby, praca w grupie rozwiązywała „problem” zadania.

12 KOŁO MIŁOŚNIKÓW NAUK ŚCISŁYCH
Celem Koła Miłośników Nauk Ścisłych było usystematyzowanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i rozszerzenie jej o treści nadprogramowe. Uczniowie doskonalili umiejętności laboratoryjne, korzystanie z różnych źródeł informacji, odczytywali, interpretowali i rozwiązywali problemy. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, nauczyły pracy w grupie, wymiany informacji, doświadczeń i spostrzeżeń między członkami zespołu.

13 6. Warsztaty socjoterapeutyczne
W naszej szkole odbywały się Warsztaty Socjoterapeutyczne. Ich głównym celem była poprawa funkcjonowania grupy uczniów, którzy przejawiali zaburzenia w zachowaniu. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali mechanizmy uzależnień, nauczyli się rozpoznawać emocje, poznali swoje słabe i mocne strony, wzmacniali swoją osobowość. Odbywało się to poprzez ćwiczenia, zabawy i rozmowy terapeutyczne.

14 7. Koło Młodych Przedsiębiorców
W trakcie Koła Młodych Przedsiębiorców pogłębiana była wiedza ekonomiczna, uczniowie zdobywali umiejętności działania i podejmowania decyzji w tej sferze. Uczestnicy odkrywali swoje umiejętności i predyspozycje, nauczyli się budować dobre relacje z innymi ludźmi. Omawiali zagadnienia związane z bankowością, poznawali cechy człowieka przedsiębiorczego.

15 8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
Uczestnicząc w zajęciach z Zakresu Doradztwa Zawodowego uczniom ułatwiono poruszanie się w przyszłości na rynku pracy. Nauczyli się poprawnej autoprezentacji, pisania listu motywacyjnego, CV itp. Aby ułatwić wybór szkoły uczniowie poznawali siebie pod kątem wyboru zawodu. Zajęcia nauczyły pracy w grupie, wymiany informacji między ich członkami. W ramach zajęć odbywały się wycieczki do szkół ponad gimnazjalnych.

16 Podsumowanie Zajęcia prowadzone w ramach projektu kształtowały umiejętności radzenia sobie z nieśmiałością, budowania pozytywnej samooceny, wzmacniania poczucia własnej wartości. uczniowie przygotowywali prezentacje na różne tematy, np. rysunek poziomicowy, bezpieczeństwo w lesie i ochrona przed chorobami zakaźnymi, wyrażeń algebraicznych, figur geometrycznych i wiele innych, po czym prezentowali je na zajęciach wykonano wiele prac plastycznych, plakatów, posterów, które zaprezentowano na terenie szkoły indywidualnie pracowano z uczniami przygotowującymi się do udziału w konkursach. przedstawiciele szkoły brali udział w III Powiatowym Zjeździe Młodych Miłośników Informatyki i Nauk Ścisłych, gdzie zaprezentowano prezentację i film wykonany w ramach projektu na temat zdrowego żywienia.


Pobierz ppt "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google