Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10. Główne wejście do placówki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10. Główne wejście do placówki."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10

2 Główne wejście do placówki

3

4

5

6

7 Klasa grupy najmłodszej

8 Łazienka w grupie maluszków

9

10

11

12

13

14

15 Dodatkowe zajęcia prowadzone w placówce Język angielski Język angielski Religia Religia Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Zajęcia karate Zajęcia karate Zajęcia muzyczne wg idei C. Orffa Zajęcia muzyczne wg idei C. Orffa Zajęcia muzyczno – taneczne Zajęcia muzyczno – taneczne Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne Rytmika Rytmika

16 Problemy zaistniałe w trakcie realizacji płatnych zajęć dodatkowych Wysokości opłat za zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej ponoszone przez rodziców Wysokości opłat za zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej ponoszone przez rodziców Niski poziom upowszechniania nauki języka angielskiego Niski poziom upowszechniania nauki języka angielskiego Wady postawy występujące u 95% dzieci Wady postawy występujące u 95% dzieci (wg wyników corocznych badań lekarskich) (wg wyników corocznych badań lekarskich)

17 Problemy zaistniałe w trakcie prowadzenia bezpłatnych zajęć dodatkowych Postulaty zgłaszane przez rodziców o objęcie zajęciami komputerowymi i tanecznymi większej ilości dzieciPostulaty zgłaszane przez rodziców o objęcie zajęciami komputerowymi i tanecznymi większej ilości dzieci Brak równości w dostępie dzieci do edukacji informatycznejBrak równości w dostępie dzieci do edukacji informatycznej Niedostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznieNiedostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie

18 Wniosek Miejskiego Przedszkola Nr 10 o dofinansowanie realizacji projektu DAJMY SZANSĘ DZIECIOM z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1

19 W oparciu o analizę w/w problemów został sformułowany cel ogólny projektu jako: Zwiększenie uczestnictwa i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci – podopiecznych MP 10 poprzez dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci i ich opiekunów Zwiększenie uczestnictwa i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci – podopiecznych MP 10 poprzez dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci i ich opiekunów

20 Cele szczegółowe wpływające na realizację celu ogólnego, oraz odnoszące się do zdefiniowanych problemów Wyrównanie szans i dysproporcji edukacji informatycznej wśród podopiecznych przedszkola Wyrównanie szans i dysproporcji edukacji informatycznej wśród podopiecznych przedszkola Upowszechnienie nauki języków obcych poprzez objęcie zajęciami z języka angielskiego wszystkich dzieci Upowszechnienie nauki języków obcych poprzez objęcie zajęciami z języka angielskiego wszystkich dzieci

21 Umożliwienie wszystkim dzieciom udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (niwelowanie wad postawy) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty przedszkola poprzez jej dostosowanie do potrzeb dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie

22 Grupa docelowa Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3 – 6 lat w ilości 125 osób, podopiecznych Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3 – 6 lat w ilości 125 osób, podopiecznych Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu

23 GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Przygotowanie organizacyjne, promocja, informacja Przygotowanie organizacyjne, promocja, informacja Zajęcia z informatyki dla dzieci 4 – 5 letnich Zajęcia z informatyki dla dzieci 4 – 5 letnich Zajęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich Zajęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci 3 – 6 letnich Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci 3 – 6 letnich Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3 – 6 letnich Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3 – 6 letnich

24 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Wzmocnienie pozycji Projektodawcy, wzrost prestiżu podopiecznych placówki Wzmocnienie pozycji Projektodawcy, wzrost prestiżu podopiecznych placówki Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej Wzrost świadomości i wiedzy wśród nauczycieli, rodziców na temat EFS, możliwości i szans, jakie stwarza w dziedzinie edukacji Wzrost świadomości i wiedzy wśród nauczycieli, rodziców na temat EFS, możliwości i szans, jakie stwarza w dziedzinie edukacji

25 REZULTATY Rezultaty twarde projektu: Objęcie wsparciem jednej placówki wychowania przedszkolnego Objęcie wsparciem jednej placówki wychowania przedszkolnego Liczba dzieci objętych projektem: Liczba dzieci objętych projektem: 55 dzieci w zajęciach z informatyki 55 dzieci w zajęciach z informatyki 35 dzieci w zajęciach tanecznych 35 dzieci w zajęciach tanecznych 125 dzieci w zajęciach gimnastyki 125 dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej korekcyjnej 125 dzieci w zajęciach j. angielskiego 125 dzieci w zajęciach j. angielskiego

26 Rezultaty Rezultaty miękkie: Rezultaty miękkie: Zwiększenie u dzieci umiejętności obsługi komputera i urządzeń z nim współpracujących Zwiększenie u dzieci umiejętności obsługi komputera i urządzeń z nim współpracujących Nabycie umiejętności informatycznych Nabycie umiejętności informatycznych Rozwój indywidualnych uzdolnień muzyczno – tanecznych Rozwój indywidualnych uzdolnień muzyczno – tanecznych Rozwijanie ekspresji twórczej u dzieci Rozwijanie ekspresji twórczej u dzieci

27 Podniesienie poziomu samooceny u dzieci Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy u dzieci Nabycie wiedzy przez rodziców na temat profilaktyki wad postawy Opanowanie podstawowego zasobu słów z języka angielskiego Poprawa kompetencji w języku angielskim

28 KOSZTY PROJEKTU Termin realizacji projektu od 01.01.2009r. do 30.06.2010r. Wartość projektu 253 997 zł Wkład własny 25 399, 70 zł Wartość dofinansowania 228 597,30 zł

29 W ramach projektu będzie zakupione: Pięć zestawów komputerowych, wraz z oprogramowaniem Drukarka laserowa Pięć zestawów głośnikowych Stroje do tańca, akcesoria, dodatki w ilości czterdziestu sztuk

30 Zespół opracowujący wniosek Dyrektor Jolanta Pacholczyk Ewa Kubiak Elżbieta Kosiewicz Zbigniew Banasiak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10. Główne wejście do placówki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google