Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DiAMEnT Dostrzec i aktywizować

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DiAMEnT Dostrzec i aktywizować"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DiAMEnT Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: * twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej), * technologii informacyjno - komunikacyjnej, * języka angielskiego, * przedsiębiorczości, * matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), CEL PROJEKTU

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia CEL PROJEKTU - cd.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: - przedmiotowej -psychologicznej Efekt – zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami Uczniowie, którzy są zakwalifikowani na zajęcia przeszli diagnozę uzdolnień kierunkowych i uzyskali wysokie wyniki, świadczące o ich uzdolnieniach (w diagnozie wzięło udział ok. 27 tysięcy uczniów, na zajęcia pozaszkolne w POWUZ zakwalifikowanych zostało ok. 13 tys.) – kwalifikacja na zajęcia wyróżnia i nobilituje ucznia w jego środowisku szkolnym.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami * zajęcia z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej realizowane w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych * e-learningowe koła naukowe - 640 godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UZDOLNIEŃ

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami * Letnia Szkoła Młodych Talentów: 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych, 320 godzin dydaktycznych * Zajęcia pozaszkolne w POWUZ (Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych) 186 ośrodków w całym województwie, 1076 grup, od 10760 do 21520 uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie), 107 600 godzin dydaktycznych zajęć w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UZDOLNIEŃ - cd.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami POWUZ to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych,dające możliwość współpracy i wymiany doświadczeń w grupie rówieśniczej, między uczniami i nauczycielami oraz w gronie nauczycieli. W POWUZ uczniowie zakwalifikowani na podstawie testów diagnostycznych, będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów, w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej (spotkania raz w miesiącu, 5 godzin dydaktycznych, lata szkolne 2010/11, 2011/12). Czym są POWUZ?

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami istotą zajęć będzie oparcie ich o metodę projektu i indywidualnego lub grupowego poszukiwania rozwiązania problemu * uczniowie realizują projekt edukacyjny nie dla uzyskania określonego produktu, ale dla rozwiązania problemu, a poszukiwanie tego rozwiązania pozwoli im nabyć określone umiejętności i poszerzyć wiedzę z danego obszaru. * rozwijać umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w świecie stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. Zajęcia w POWUZ:

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami * umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w świecie stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. * przede wszystkim myślenie twórcze, jako jeden z najważniejszych elementów zdolności. * w trakcie realizacji poszczególnych projektów uczestnicy zajęć powinni mieć okazję kształcić umiejętności z zakresu komunikacji i pracy w grupie. zajęcia w POWUZ mają rozwijać:

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część I - Wspólne spotkanie z uczniami i rodzicami Nauczyciele pełnić będą rolę opiekunów – przewodników uczniów w realizowanych przez nich projektach; ich praca nie będzie tradycyjnym nauczaniem, lecz doradzaniem i wsparciem uczniów w zakresie ich samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DiAMEnT Dostrzec i aktywizować"

Podobne prezentacje


Reklamy Google