Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

2 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZLAK EDUKACYJNY Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W MAŁOPOLSCE

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie dają E GZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Część II wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie min. 75% punktów Część I wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie min. 50% punktów Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PRAKTYCZNY

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAJĄCY Technika i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodowe Razem zgło- szono przystąpiło zgło- szono przystąpiło zgło- szono przystąpiło 200916 35215 08392,2%4 9314 76796,7%21 28319 85093,3% 201016 85915 28190,6%5 3564 87991,1%22 21520 16090,7% 201116 95215 74992,9%5 1494 75892,4%22 10120 50792,8% 201219 53217 74790,9%5 3805 17296,1%24 91222 91992,0%

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAJĄCY I SZKOŁY Technika i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodoweRazem l. zdającychl. szkółl. zdającychl. szkółl. zdającychl. szkół 200915 0838214 76741119 8501 232 201015 2818504 87941520 1601 265 201115 7497934 75845320 5071 246 201217 7478685 17244322 9191 311

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZKOŁY I ZDAJĄCY W POWIATACH - ZSZ 169 12 17 2 251 12 108 9 58 4 18 2 12 2 5 2 11 1 44 5 9 3 33 4 31 2 21 2 8 2 44 4 45 4 55 4 19 1 30 1 13 1 27 2 3 1 10 2 79 7 26 2 40 3 2 1 63 6 78 6 45 5 30 3 33 3 13 1 65 5 44 2 76 7 31 3 49 1 2 1 85 4 83 3 1295 97 592 50 kucharz m.g. – liczba szkół kucharz m.g. – liczba zdających mech. pojazdów sam. – liczba szkół mech. pojazdów sam. – liczba zdających

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZKOŁY I ZDAJĄCY W POWIATACH - ZSZ 7 1 4 1 13 2 39 1 21 1 6 2 1 1 35 1 14 1 2 1 13 2 10 2 16 1 4 1 24 3 2 1 5 4 5 1 9 1 33 2 1 1 39 2 27 7 11 3 ślusarz – liczba szkół ślusarz – liczba zdających rolnik – liczba szkół rolnik – liczba zdających 242 23 61 10 murarz – liczba szkół murarz – liczba zdających elektryk – liczba szkół elektryk – liczba zdających 8 1 5 1 1 1 3 1 5 2 9 1 1 1 6 2

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Zasadnicze szkoły zawodowe Dane dotyczą osób, które zdawały etap pisemny i praktyczny.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Zasadnicze szkoły zawodowe

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

13

14 Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Technika i szkoły policealne Dane dotyczą osób, które zdawały etap pisemny i praktyczny.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Technika i szkoły policealne

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

17

18

19 W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W YNIKI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie N OWY EGZAMIN ZAWODOWY

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 22 K WALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 22 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie KWALIFIKACJA 2 Zawód ELEKTRYK KWALIFIKACJA 1 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie M OŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Gimnazjum dla dorosłych Szkoła podstawowa Gimnazjum ZSZ (3-letnie) ZSZ (3-letnie) LO ( 3-letnie ) LO ( 3-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Szk. Spec. (3-letnie) Szk. Spec. (3-letnie) LO dla dorosłych Szkoły policealne Kwalifikacyjne kursy zaw. do drugiej klasy Kwalifikacyjne kursy zaw. 23

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie M OŻLIWOŚCI UZYSKANIA DYPLOMU Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoc h. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoc h. Świadectwo ukończenia szkoły średniej DYPLOM Technik poj.samoch. DYPLOM Technik poj.samoch. Świadectw o M.42. Świadectw o M.42. Świadectwo M.12. Świadectwo M.12. Świadectw o M.18. Świadectw o M.18. Świadectw o T.9. Świadectw o T.9. Wykonywanie usług kelnerskich Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 24

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie kształconym w zasadniczej szkole zawodowej kształconym w zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe kształconym w technikum, szkole policealnej kształconym w technikum, szkole policealnej wykształcenie ogólne średnie DYPLOM W ZAWODZIE 25 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄC E KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA NA EGZAMINACH Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 26


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google