Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo ponadgimnazjalne – nowa podstawa programowa i zmiana przepisów od 1 września 2012 roku Zmiany dotyczą: 1. Ustawa z dnia 19.08.2011 o zmianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo ponadgimnazjalne – nowa podstawa programowa i zmiana przepisów od 1 września 2012 roku Zmiany dotyczą: 1. Ustawa z dnia 19.08.2011 o zmianie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo ponadgimnazjalne – nowa podstawa programowa i zmiana przepisów od 1 września 2012 roku
Zmiany dotyczą: 1. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 2. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 3. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, 4. System egzaminów potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2 Typy szkół ponadgimnazjalnych
Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata Liceum ogólnokształcące 4 lata Technikum

3 Zasadnicza szkoła zawodowa
Kończy się egzaminem zawodowym praktycznym, Istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceum uzupełniającym od klasy II, Szkoły będą indywidualnie przygotowywały plany nauczania dla zawodów, a przedmioty tego samego zawodu mogą się różnić w poszczególnych szkołach. Umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje społeczno – personalne.

4 Technikum Wykształcenie ogólne matura
Możliwość uzupełnienia wykształcenia w innej szkole Przedmioty ogólne w I klasie, potem wybiera się i uczy tylko przedmiotów rozszerzonych Kwalifikacje zawodowe Zdawany przy komputerze + część praktyczna: wyrób, usługa lub dokument 1 raz bezpłatnie można zdawać egzamin poprawkowy Kilkustopniowe zdybywanie kwalifikacji zawodowych

5 Kilkustopniowe zdybywanie kwalifikacji zawodowych, np:
Technik elektronik K1: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych K2: Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik elektryk K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

6 Wprowadza się nową formę zdobywania kwalifikacji zawodowych w postaci kursów kwalifikacyjnych jako pozaszkolną formę zdobywania zawodu (np. w CKP). Ustala się ścieżkę zdobywania kwalifikacji w danym zawodzie. Kwalifikacje w jednej grupie zawodowej mogą się powtarzać, zatem ułatwione jest zdobywanie kwalifikacji w kilku zawodach jednocześnie.

7 Liceum W I klasie kształcenie ogólne, od klasy II wybór rozszerzeń
Przedmioty obowiązkowe: j. polski, j. obce, matematyka, w-f Rozszerzenia proponuje szkoła (w klasie o tym samym profilu w różnych szkołach będzie inny układ i zakres godzin przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych)

8 Klasa o profilu matematyczno – fizycznym, np:
Przedmioty obowiązkowe: j. polski, j. obce, w-f Rozszerzenia: matematyka, fizyka Przedmioty dodatkowe: matematyka z wykorzystaniem komputera, j. angielski techniczny


Pobierz ppt "Szkolnictwo ponadgimnazjalne – nowa podstawa programowa i zmiana przepisów od 1 września 2012 roku Zmiany dotyczą: 1. Ustawa z dnia 19.08.2011 o zmianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google