Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt współfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt współfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt współfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Publiczna oferta edukacyjna dla osób dorosłych Maria Szalewska Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Edukacja kluczem do sukcesu

4 Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką publiczną, która specjalizuje się w kształceniu osób dorosłych. Szkoła umożliwia kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa). CKU umożliwia kształcenie dorosłych w czasie dogodnym dla słuchaczy w systemie: wieczorowym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 15 30 -19 40 ), zaocznym (zajęcia odbywają się w piątki, soboty i w niedziele), eksternistyczne (egzaminy odbywają się w soboty i niedziele)

5 Edukacja kluczem do sukcesu Słuchaczami naszej szkoły mogą zostać osoby dorosłe, które ukończyły: gimnazjum, szkołę podstawową, szkołę zasadniczą, szkołę średnią. Szkoła dysponuje wykwalifikowaną do pracy z osobami dorosłymi kadrę pedagogiczną.

6 Edukacja kluczem do sukcesu Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające kształci osoby dorosłe, które: ukończyły szkołę zasadniczą, kształci w systemie wieczorowym i zaocznym daje możliwości : zdobycia wykształcenia ogólnego, zdawania egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Okres kształcenia 2 lata.

7 Edukacja kluczem do sukcesu Liceum Ogólnokształcące kształci osoby dorosłe, które: ukończyły gimnazjum i szkołę podstawową kształci w systemie wieczorowym i zaocznym daje możliwości: zdobycia wykształcenia ogólnego, zdawania egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Okres kształcenia 3 lata.

8 Edukacja kluczem do sukcesu Technikum Budowlane Technikum Mechaniczne Technikum Ceramiczne kształci osoby dorosłe, które: ukończyły szkołę zasadniczą kształci w systemie wieczorowym tok nauki jest przystosowany do specjalizacji, nastawiony na wykształcenie praktyczne Okres kształcenia 3 lata

9 Edukacja kluczem do sukcesu Technikum Budowlane Technikum Mechaniczne Technikum Ceramiczne daje możliwości: uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdobycia nowoczesnej wiedzy technologicznej z zakresu wybranego zawodu, zdawanie egzaminu maturalnego, kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

10 Edukacja kluczem do sukcesu Szkoła Zasadnicza kształci osoby dorosłe, które: ukończyły gimnazjum i szkołę podstawową, kształci w systemie zaocznym, daje możliwości: uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji na dalszym etapie kształcenia w szkole średniej. Okres kształcenia 2 lata

11 Edukacja kluczem do sukcesu Szkoła policealna Technikum Budowlane kształci osoby dorosłe, które: ukończyły szkołę średnią, kształci w systemie zaocznym, tok nauki jest przystosowany do specjalizacji, nastawiony na wykształcenie praktyczne Okres kształcenia 2 lata

12 Edukacja kluczem do sukcesu Szkoła policealna Technikum Budowlane daje możliwości: uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdobycia nowoczesnej wiedzy technologicznej z zakresu wybranego zawodu, kontynuowanie nauki na studiach wyższych

13 Edukacja kluczem do sukcesu Absolwenci – sylwetka

14 Edukacja kluczem do sukcesu Liceum Ogólnokształcące przygotowany do zdobywania wiedzy ogólnej i jej wykorzystania w dalszym kształceniu, samodzielnie organizuje własny warsztat pracy, współdziała w zespole.

15 Edukacja kluczem do sukcesu Technikum Budowlane Technikum Mechaniczne Technikum Ceramiczne przygotowany do podjęcia pracy zgodnie z wyuczonym zawodem, przygotowany do podjęcia nauki na dalszym etapie kształcenia, potrafi umiejętnie poruszać się na rynku pracy, mobilny.

16 Edukacja kluczem do sukcesu Szkoła Zasadnicza przygotowany do podjęcia pracy zgodnie z wyuczonym zawodem, gotowy do podjęcia nauki w szkole typu maturalnego.

17 Edukacja kluczem do sukcesu DODATKOWO Obecnie szkoła przygotowuje się do organizowania kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz do powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kwalifikacyjnej nadającej tytuły zawodowe w kilkunastu zawodach.

18 Edukacja kluczem do sukcesu ZAPLECZE Do Waszej dyspozycji oddajemy: bazę dydaktyczną, którą użytkujemy wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół Nr 2 w Kościerzynie.

19 Edukacja kluczem do sukcesu

20

21 Centrum Kształcenia Ustawicznego W Kościerzynie ul. Traugutta 7 83-400 Kościerzyna tel. 058 680 82 61/62, 680 12 98 e-mail: dyr_cku_koscierzyna@wp.pldyr_cku_koscierzyna@wp.pl Maria Szalewska - dyrektor

22 Edukacja kluczem do sukcesu Projekt współfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt współfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google