Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powstało Pismo Święte

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powstało Pismo Święte"— Zapis prezentacji:

1 Jak powstało Pismo Święte
Dúllek Bolesław J 8,3-11 (6d; 8b)

2 Co to jest Pismo Święte? Biblia List (miłosny) Boga do ludzi
Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże Najważniejsza z Ksiąg

3 Kto jest autorem Biblii?
Biblia Bóg Człowiek

4 No więc czym jest Pismo Święte – Próba syntezy
Pismo Święte to zbiór ksiąg napisanych przez ludzi dla ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego

5 A czym jest natchnienie?
To działanie Ducha Świętego podczas procesu spisywania Ksiąg Pisma Świętego, które zapewnia nas o tym, że nie wkradł się tam żaden doktrynalny błąd.

6 Czy natchnienie ducha świętego odnosi się tylko do procesu spisywania Biblii?
Duch Święty działa na przykład również wtedy, kiedy Urząd Nauczycielski Kościoła w sposób autentyczny wyjaśnia znaczenie Pisma Świętego

7 Jak spisano Pismo Święte?
Czy Jezus dyktował świętemu Pawłowi co ma pisać? A może Jezus sam coś napisał? Czy też Duch Święty w postaci gołębicy siedział na ramieniu św. Jana i szeptał mu treść Biblii na ucho? A może autor Księgi Rodzaju siedział na Księżycu i spisywał co widzi kiedy Pan Bóg stwarzał Ziemię? Albo Pan Bóg zrzucił nam na ziemię gotową Księgę Pisma Świętego?

8 A więc jak powstało Pismo święte?
Najpierw musiało się coś wydarzyć – zaistnieć jakieś zjawisko. Na przykład najpierw Jezus kogoś uzdrowił. Potem naoczny świadek przekazał to ustnie (Pan Jezus nie miał kronikarza, który za Nim chodził i wszystko spisywał). Dopiero potem ktoś to spisał.

9 Są to trzy etapy redakcji Pisma Świętego
Czyli: Wydarzenie Opowieść Zapisanie Są to trzy etapy redakcji Pisma Świętego

10 Czy to wam czegoś nie przypomina?
Czy to nie jest jak „głuchy telefon”? Gra w głuchy telefon zwykle kończy się tak, że ostatnia osoba powtarza coś zupełnie innego niż to co powiedziała pierwsza. Czy to oznacza, że w Biblii są przekłamania?

11 Ale dlaczego „Nie”? Bo Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego Niemożliwe, by w Piśmie Świętym były błędy ponieważ jego Autorem jest Bóg, który jest ze swej natury nieomylny.

12 Ale wracając do meritum – co to jest pismo święte
Zbiór Ksiąg napisanych przez ludzi dla ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale jakich Ksiąg – przecież jest jedna księga Pisma Świętego A może Pismo Święte ma kilka tomów? Czy też chodzi o Księgę Starego i Nowego Testamentu?

13 Więc o co chodzi z tymi księgami?
Pismo Święte składa się z 73 (74) ksiąg Są to np. Księga Rodzaju, Księga Psalmów, Księga Micheasza, Ewangelia Łukasza, List Judy, Apokalipsa. Mamy 46 (47) ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu Księgi, które znajdują się w Piśmie świętym nazywamy kanonicznymi

14 O co chodzi z tymi księgami kanonicznymi?
Księgi kanoniczne to te, które wchodzą w skład Pisma Świętego Istnieją księgi, które nie zostały uznane za natchnione przez Ducha Świętego – apokryfy – i nie weszły do Pisma Świętego Są nimi na przykład: Ewangelia Tomasza, Judasza, Marii Magdaleny, Księga Henocha, Księga Jubileuszów

15 To czemu jedne weszły do biblii, a inne nie?
Istnieje kilka kryteriów kanoniczności: Powszechne uznanie, że jest częścią Pisma Świętego Apostolskie pochodzenie Budująca treść Starożytność Kryteria te muszą być spełnione łącznie I najważniejsze: Uznane przez Nauczycielski Urząd Kościoła

16 Ale wracając do natchnienia…
Czy całe Pismo Święte jest natchnione?

17 Naprawdę cała Biblia została natchniona?
Tak…. Nie do końca…. Pan Bóg natchnął do pisania autora, który Jego słowa spisał w znanym sobie języku (hebrajskim, aramejskim, greckim). Nasz przekład jest tylko próbą oddania tego co mówi nam Pan Bóg ograniczoną umiejętnościami tłumacza (który także działa pod natchnieniem). Nie zawsze wszystko da się oddać na język polski.

18 Ucz się hebrajskiego, aramejskiego i greki by czytać w oryginale 
Dlatego Ucz się hebrajskiego, aramejskiego i greki by czytać w oryginale  ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ בעברית Εν αρχή ην ο Λόγος

19 Ale wracając do kanonu…
Czy Pismo Święte ma zawsze jeden kanon?

20 Jak to? W różnych wyznaniach mamy różne kanony
Prawosławny Kościół Grecki – NT bez różnic; ST czasami odrzucają deuterokanoniczne Cerkiew Rosyjska – Nt bez różnic; ST odrzuca deuterokanoniczne Kościół Syryjski – obecnie bez różnic, ale mają bardzo bogatą historię kanonu Kościół Koptyjski – to co my + Ps 151, 3 Mch, 1-2 List Klemensa Rzymskiego, Konstytucje Apostolskie, List Barnaby oraz Pasterz Hermasa Kościół Etiopski – to co my + Księga Henocha, 3-4 Ezd, 3-4 Mch, Księga Jubileuszów, Wniebowstąpienie Mojżesza, Apokalipsa Barucha, Wniebowstąpienie Izajasza Kościół Ormiański – to co my + 3 Ezd, 3 Mch, Testamenty Dwunastu Patriarchów, 3 Kor. Kościoły protestanckie – odrzucają deuterokanoniczne

21 Ale co to znaczy to „deuterokanoniczne”?
Księgi Pisma Świętego dzielimy na protokanoniczne i deuterokanoniczne. Protokanoniczne to te księgi, które za natchnione były uważane od samego początku Nad deuterokanonicznymi Ojcowie Kościoła zastanawiali się czy są natchnione

22 To które to są te deuterokanoniczne?
List Jeremiasza = Ba 6 Dn 3,24-90; 13-14 Tb Hbr Jdt Jk Ba 2 P 1-2 Mch 2 J Syr 3 J Mdr Jud Est 10,4-16,24 Ap

23 Henoch – był kilka razy cytowany – co z nim?
O Henochu czytamy w Rdz 5,18-24 Miał po aramejsku napisać Księgę Nie została ona uznana za natchnioną poza małym fragmentem, który „wkradł się” do Pisma Świętego

24 Jak to „się wkradł” Otóż w Biblii katolickiej nie ma Księgi Henocha
O Henochu jest co prawda mowa w Księdze Rodzaju, ale nie o Jego Księdze Mimo to fragment Księgi Henocha jest natchniony Jest to fragment cytowany przez św. Judę w Jud 14-15 Cytowany fragment jest fragmentem Księgi Henocha 1,9 Fragment ten został więc kanonizowany

25 Ale o apokryfach na innym spotkaniu a na dzisiaj
Dúllek Bolesław


Pobierz ppt "Jak powstało Pismo Święte"

Podobne prezentacje


Reklamy Google