Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z artykułu Agnieszki Krzemińskiej –”Kopanie pod Biblią”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z artykułu Agnieszki Krzemińskiej –”Kopanie pod Biblią”"— Zapis prezentacji:

1 Z artykułu Agnieszki Krzemińskiej –”Kopanie pod Biblią”
dowiadujemy się, że: 1 Nie zawsze badania archeologiczne potwierdzają prawdziwość faktów opisanych w Biblii. 2 Biblii nie można i nie należy traktować dosłownie, jako źródła historycznego. Biblia jest świętą księgą judaizmu i jej intencją jest potwierdzenie faktu, że Bóg zawarł przymierze z ludem Izraela. 3 Biblia powstawała przez wiele wieków – od XIII wieku przed naszą erą, do I wieku naszej ery i ma wielu autorów. 4 5 Biblia zawiera w sobie różnego typu dzieła napisane w rozmaitych gatunkach literackich.

2 Gdzie powstała Biblia?

3

4 Ziemia, którą obiecał Bóg Izraelitom to – w ogólnych zarysach – tereny dzisiejszego państwa Izrael.
Ponieważ jest to ziemia obiecana przez Boga, obowiązkiem Izraelitów jest strzeżenie jej. Biblia jest świętą księgą judaizmu – pisana była pod wpływem boskiego natchnienia. Odkrycia archeologiczne nie zawsze są potwierdzeniem faktów z opowieści biblijnych. Biblia w zamyśle autorów nie miała być księgą historyczną w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Biblia miała dowodzić, że Bóg zawarł przymierze z Izraelem – narodem wybranym i wielokrotnie w historii ingerował osobiście w dzieje Żydów.

5 Kiedy powstała Biblia? XVIII w pne – Abraham – twórca religii monoteistycznej – przodek Izraelitów. XIII-XII w pne – Izraelici w niewoli egipskiej XIII w pne – powstanie „Pięcioksiągu Mojżesza” pne – zdobycie Kanaanu – ziemi obiecanej. X w pne – Salomon królem – buduje pierwszą świątynię. VI w pne – zniszczenie świątyni (587) i jej odbudowa (515).

6 Tak wyglądała Świątynia Jerozolimska w czasach Chrystusa

7 III w pne – ustalenie tekstu Pisma Świętego,
I w ne – ustalenie kanonu Starego Testamentu, działalność Jezusa Chrystusa, powstanie Nowego Testamentu – (4 ewangelie, listy świętego Pawła, dzieje apostolskie), 70 r. ne – zburzenie Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, II w ne – Rzymianie pokonują powstanie żydowskie i wyganiają Żydów z Izraela, Od tego czasu aż do XX wieku Żydzi nie posiadają własnego państwa i żyja w diasporze.

8 Jest to miejsce, w którym Abraham miał złożyć w ofierze swego syna.
W centralnym miejscu dawnej świątyni żydowskiej (najświętszym ze świętych) wznosi się dzisiaj złota kopuła. – Jest to miejsce, w którym Abraham miał złożyć w ofierze swego syna.

9 Ze świątyni żydowskiej pozostał jedynie mur zachodni zwany ścianą płaczu.
W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu.

10 Modlący się wierni wkładają karteczki ze swymi modlitwami w szczeliny muru.

11 Kto i w jakim języku napisał Biblię?
Jak wiemy Biblia powstawała przez ponad tysiąc lat. Jasnym jest więc, że miała wielu autorów. Wskazuje na to także tytuł dzieła. - „Biblia” to liczba mnoga słowa biblos w języku greckim oznaczającego księgę. Tak więc Biblia to zbiór ksiąg zebranych w jedną księgę. Biblia, tak jak miała wielu autorów, tak i pisana była w różnych językach. Księgi najstarsze napisane zostały w języku hebrajskim. Inne – nowsze - w języku aramejskim. Większość Nowego Testamentu powstała w języku greckim.

12 Tłumaczenia Biblii Aby z Biblii mogli korzystać wszyscy, trzeba było przetłumaczyć ją na znane języki. W III-II w pne dla Żydów żyjących poza Izraelem przetłumaczyło Biblię siedemdziesięciu tłumaczy na język grecki. To tłumaczenie nazywane jest SEPTUAGINTĄ. W IV w ne – gdy językiem kościoła stała się łacina Biblię przetłumaczył na ten język święty Hieronim. Jego tłumaczenie nazywamy WULGATĄ. Posługując się Wulgatą tłumaczono Biblię na języki narodowe. Najbardziej znanym tłumaczeniem Biblii na język polski było XVI-wieczne tłumaczenie dokonane przez księdza Jakuba Wujka. Następny przekład Biblii na język polski ukazał się dopiero po ponad 300 latach. Dokonali go dla uczczenia 1000-lecia chrztu Polski benedyktyni z klasztoru w Tyńcu pod Krakowem. Tłumaczyli oni Biblię z języków oryginału. Tłumaczenie to nazywane jest –”Biblią Tysiaclecia”.

13 Z czego składa się Biblia?
Nowy Testament Święte księgi chrześcijaństwa Stary Testament Święte księgi Judaizmu Pięcioksiąg Mojżesza Księgi historyczne Księgi mądrościowe Księgi prorocze Pięcioksiąg Mojżesza Księgi historyczne Księgi mądrościowe Księgi prorocze Ewangelie: (Marka, Mateusza, Łukasza, Jana), Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, Apokalipsa – objawienie św. Jana. W Pięcioksiągu Mojżesza znajdują się m.in.: Księga Rodzaju (Genezis) opowiadająca o stworzeniu i historii świata do Mojżesza i - Księga Wyjścia (Exodus) w której najważniejszym wydarzeniem jest objawienie przez Boga praw Dekalogu (dziesięciorga przykazań).

14

15 Na Biblię składają się modlitwy, kazania, dialogi, podania, legendy, mity, a także gatunki zasadniczo nieliterackie (na przykład zbiory przepisów prawnych. Szczególne znaczenie mają: PSALM – pieśń religijna, PROROCTWO – zapis prawdy objawionej, często losów narodu, APOKALIPSA – proroctwo szczególne traktujące o losach całego świata, OPOWIEŚĆ – historia, utwór narracyjny, PRZYPOWIEŚĆ – utwór narracyjny, który w następstwie interpretacji alegorycznej ujawnia głębszy i bardziej ogólny sens.

16


Pobierz ppt "Z artykułu Agnieszki Krzemińskiej –”Kopanie pod Biblią”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google