Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Św. Jan Apostoł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Św. Jan Apostoł."— Zapis prezentacji:

1 Św. Jan Apostoł

2 Jan Ewangelista, Jan Apostoł, Jan Teolog, - najmłodszy z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego Apostoła, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg św. Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego.

3 Żywot świętego Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie. Według ewangelii był rybakiem nad Jeziorem Galilejskim (Genazaret). Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześcijańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii wg Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów. Niektóre współczesne badania wskazują, że te fragmenty Biblii mogą być dziełem dwóch lub trzech różnych autorów, określanych jako Jan Ewangelista, Jan z Patmos (Jan Apokaliptyk) i Jan Prezbiter.

4 W Biblii. Św. Jan Apostoł był najpierw uczniem św. Jana Chrzciciela. Za zezwoleniem mistrza został uczniem Jezusa. Św. Jan stał się świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy przemienienia na Górze Tabor i konania w Ogrójcu. Kiedy św. Jan wyraził zgorszenie, że ktoś obcy ma odwagę wyrzucać z ludzi szatanów w imię Jezusa, otrzymał od Pana Jezusa odpowiedź: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami". Łagodny i pełen miłości św. Jan nie był zawsze takim. Potrafił być także człowiekiem niecierpliwym i gwałtownym. Dlatego otrzymał nawet od Jezusa przydomek "syna gromu". Ewangelię, św. Jan napisał prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił z Pelli do Efezu. Jan, jako jedyny z dwunastu Apostołów, nie zginął śmiercią męczeńską. Umarł śmiercią naturalną, ponieważ tylko on za życia doznał męki, tzn. widział jak cierpi Jezus i nigdy się Go nie wyparł.

5 Kult. Kult św. Jana Apostoła należał w Kościele Chrystusa zawsze do eksponowanych wśród świętych Pańskich. Najwspanialszą świątynię wystawiono mu w Rzymie. Jest nią bazylika na Lateranie pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła. Do św. Jana Apostoła miały szczególne nabożeństwo św. Gertruda i św. Małgorzata. Szczególnym nabożeństwem do św. Jana Apostoła wyróżniali się kiedyś Krzyżacy. Wystawili oni szereg kościołów ku jego czci. Symbole św. Jana figurują w herbie miast Biskupic, Lipinek oraz Wrocławia.

6 Jest patronem: Jego atrybuty:
Albanii gołębica Azji Mniejszej, kielich z Hostią aptekarzy, kielich zatrutego bednarzy, wina wężem kopistów, orzeł kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy, ślusarzy, teologów,

7 Ikonografia. W ikonografii Zachodu św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma świętego. Od X wieku ikonografia wschodnia umieszcza obok niego pisarza i diakona pierwszej gminy św. Prochora, któremu apostoł na wyspie Patmos dyktuje "Objawienie". Często na tym przedstawieniu występuje też anioł, przynoszący Janowi pokarm.

8 Dzień obchodów. Cerkiew prawosławna wspomina apostoła Jana Teologa trzykrotnie: 8/21 maja, 26 września/9 października, 30 czerwca/13 lipca, Kościoły Wschodu, wspominają wielokrotnie św. Jana, m.in.: Kościół ormiański: 9/22 kwietnia, 7/20 lipca, 20 października/2 listopada, 25 grudnia/7 stycznia i 29 grudnia/11 stycznia. Kościół koptyjski: 11 maja

9 KONIEC OPRACOWAŁA: Katarzyna Przybysz


Pobierz ppt "Św. Jan Apostoł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google