Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czyli kilka słów o Kościele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czyli kilka słów o Kościele"— Zapis prezentacji:

1 czyli kilka słów o Kościele
Trzymajmy się razem! czyli kilka słów o Kościele

2 Definicja Słowo „Kościół” pochodzi od greckiego ekklesia, ek-kalein - „wołać poza”. Oznacza „zwołanie”. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. W języku chrześcijańskim pojęcie „Kościół” oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. por. KKK

3 Symbole Kościoła Kościół jest owczarnią: Iz 40,11; J 10, 11-15
Kościół jest polem uprawnym lub rolą Bożą: 1 Kor 3, 9; Mt 21, 33-43; J 15, 1-5 Kościół jest Bożą budowlą: 1 Kor 3, 9-17; Ap Kościół jest Ciałem Chrystusa: Kol 1, 18; Ef 4, 15-16

4 Kręgi przynależności do Kościoła wg. Soboru Watykańskiego II

5 Przynależność do Kościoła Katolickiego
Jedna wiara Siedem sakramentów Zwierzchność papieża

6 Przymioty Kościoła Kościół jest: Jeden Święty Powszechny Apostolski

7 Kościół jest jeden Kościół jest jeden, bo ma jednego założyciela Jezusa Chrystusa Bo w każdym z nas działa Duch Święty Mimo, że Jezus wzywał do jedności, nastąpiły rozłamy w łonie Kościoła. Kościół katolicki działa na rzecz ekumenizmu

8 Warunki dialogu ekumenicznego
Stała odnowa Kościoła w wierności jego powołaniu „nawrócenie serca”, bo niewierność Ewangelii powoduje podziały Wspólna modlitwa, „bo gdzie dwaj albo trzej, zebrani w Imię Moje...” Wzajemne poznanie braterskie Formacja ekumeniczna wiernych (szczególnie duchownych) Dialog między teologami i spotkania między wiernymi Współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom

9 Kościół jest święty Kościół jest święty, bo Założyciel jest Święty
Ponieważ każdy z nas jest powołany do świętości Bycie w stanie łaski (przyjaźń z Bogiem) to udział w świętości Boga Ponieważ Kościół uznaje „świętych obcowanie”, kanonizując niektórych z nas. Mamy w nich świadków, wzór i orędowników przed Bogiem. Nie należy tu zapomnieć, że jedynym prawdziwym Orędownikiem jest tylko Chrystus

10 Kościół jest powszechny
Ponieważ jest w nim obecny Chrystus, a tam gdzie jest Chrystus, tam Kościół powszechny Ponieważ Jezus posłał Kościół do całego rodzaju ludzkiego - Kościół ze swej natury jest misyjny Kościół jest Chrystusowym, w każdym prawowitym miejscu zebrania wierzących Przez pojęcie Kościoła partykularnego należy na pierwszym miejscu rozumieć diecezję (wspólnota wiernych w jedności wiary i sakramentów z biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej)

11 Kościół jest apostolski
Ponieważ oparty jest na „fundamencie Apostołów” (Ef 2, 20; Ap 21, 14) Ponieważ zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów Ponieważ aż do powrotu Jezusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami - Kolegium Biskupów, z bp Rzymu na czele

12 Hierarchiczna struktura Kościoła
Wspólnota Jezusa też podlegała hierarchii: Apostołowie (12) - por. Mk 3, 13-19 Inni uczniowie (72) - por. Łk 10, 1-2 Kościół pierwotny: Biskup por. Tt 1, 7-9 Prezbiter por. Diakon por. 1Tm 3, 8-10 Wierni

13 Kościół hierarchiczny dziś
Papież wraz z Kolegium Biskupów = Piotr i Apostołowie Prezbiterzy i diakoni Wierni świeccy Przedstawiciele życia konsekrowanego (Zakony i Instytuty zakonne)

14 „Chrystus TAK, Kościół NIE”
Trochę mody Modne dziś jest powiedzenie: „Chrystus TAK, Kościół NIE” Wypowiedź taka jest niezgodna z nauką Pisma św. (por. Dz 9, 1-6), gdzie Jezus utożsamia się z Kościołem. Potrzebne jest odpowiednie świadectwo życia w oparciu o Ewangelię, dlatego powinniśmy wspierać się przykładem świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "czyli kilka słów o Kościele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google