Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T: Pismo czy Pisma Święte? - nazwy i podział Biblii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T: Pismo czy Pisma Święte? - nazwy i podział Biblii."— Zapis prezentacji:

1 T: Pismo czy Pisma Święte? - nazwy i podział Biblii.

2 BIBLIA Biblia (grec. biblos - książka, biblia – książki, książeczki), w naszym rozumieniu Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Przymierza). Jest to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Testament (łac. Testamentum – Przymierze, grec. Diathekè) oznacza w Biblii układ, na mocy którego Bóg zobowiązuje się, pod pewnymi warunkami, obdarzyć szczególnymi dobrami tych, którzy stają się Jego ludem.

3 Biblia cd. Stary Testament zawiera dzieje przymierza Boga z ludźmi zawartego z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem. Nowy Testament nie unieważnia Starego Przymierza, lecz je ostatecznie wypełnia: życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

4 Biblia cd. Nie obejmuje niektórych ksiąg Starego Testamentu (deuterokanonicznych czyli wtórnie kanonicznych). Księgami deuterokanonicznymi są te księgi, co do których natchnienia przez Boga istniały w pierwotnym Kościele wątpliwości. Do katolickiego kanonu zostały one włączone nieco później. Należą do nich w Starym Przymierzu: księgi Tobiasza, Judyty, Barucha, Mądrości, Syracydesa, Pierwsza i Druga Machabejska oraz greckie dodatki do Księgi Daniela i Estery.

5 Biblia cd. Kościoły protestanckie przyjmują tylko hebrajski kanon Starego Testamentu (39 ksiąg), dzieląc go za przykładem Żydów na trzy części: Tora (prawo), Nebiim (prorocy), Ketubim (pisma). Razem stanowią Tanak.

6 Biblia cd. Trzeba pamiętać, że wyznawcy judaizmu nie uznają w ogóle Pisma Świętego Nowego Testamentu, a w tym również Ewangelii. Dla wszystkich chrześcijan, a nie tylko katolików — należy to mocno podkreślić — Nowe Przymierze z Ewangeliami na czele są wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. I dlatego stanowią integralną część Biblii. NT powstał w drugiej połowie I wieku po Chrystusie.

7 Biblia cd. Zadanie: 1. Kolorem czarnym zakreśl księgi Starego Testamentu, niebieskim księgi Nowego Testamentu. 2. Dopisz sigla biblijne do podanych ksiąg Pisma Świętego. 3. Które księgi nie wchodzą w skład (kanon) Biblii hebrajskiej?

8 Film o Biblii…

9 Biblia cd. KKK 120: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana „kanonem" Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

10 Biblia cd. KKK 121: Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane.

11 Biblia cd. KKK 124: „Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, w pismach Nowego Testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę". Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, Jego nauczanie, Jego męka i Jego zmartwychwstanie, a także początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego.


Pobierz ppt "T: Pismo czy Pisma Święte? - nazwy i podział Biblii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google