Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP."— Zapis prezentacji:

1 Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP

2 Podstawa Programowa nauczania religii zielonoświątkowej
Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę hermeneutyczną uznaje się Pismo Święte jako w pełni wystarczającą i nieomylną normę poznania, wiary i posłuszeństwa.

3 Wiązanie wiary z życiem
Dialog pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy i rzeczywistości, podkreślając podmiotowość jednostki i wiążąc wiarę z życiem

4 Treści Podstawy Programowej - SP
Podstawowe wiadomości dotyczące Boga-Ojca i Bożego stworzenia. Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa Chrystusa, jego misji i przykładu życia. Biblia – Stary i Nowy Testament jako Księga święta. Istota i rodzaje modlitwy. Zasady uczestnictwa w nabożeństwie.

5 Święta kościelne i ich znaczenie.
Dekalog – wartości religijne i etyczne w życiu człowieka. Godność i odpowiedzialność człowieka w świetle Ewangelii. Uczeń w środowisku szkoły, grupy koleżeńskiej i rodziny

6 Treści Podstawy Programowej – Gimn.
Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie. Królestwo Boże i życie w Jego chwale. Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych. Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących.

7 Osobiste świadectwa wiary.
Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan. Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii. Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane, Podstawowe problemy okresu adolescencji.

8 Treści Podstawy Programowej – Ponadgimn.
Nauka o Biblii – zasada sola scriptura, inspiracja, autorzy, formowanie się kanonu ST i NT, przekłady Biblii, materiały do pracy z Biblią. Dzieło Ducha Świętego. Zasady wiary – antropologia biblijna, grzech, zbawienie. Charakterystyka poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Natura i dzieło Kościoła oraz Jego ustanowienia /Chrzest i Wieczerza Pańska/.

9 Zagadnienia z zakresu historii, organizacji i obowiązków oraz przywilejów członków Kościoła zielonoświątkowego. Apologetyka – pytania o prawdy wiary. Geografia biblijna. Dzieje ludów biblijnych. Życie religijne Żydów.

10 Świat wartości w świetle nauczania Ewangelii.
Chrześcijanin wobec konfliktów i trudności. Człowiek wobec życia – zagadnienia etyczne, wartość życia w miłości. Zagadnienie rodziny. Zagadnienia i pytania egzystencjalne.

11 Programy nauczania – wiek przedszkolny
Wydawnictwo: Misja Pokoleń wiek wiek wiek wiek 3 lata lata lat lat

12 Programy nauczania – okres wczesnoszkolny
Misja Pokoleń Kl. I - „Boże cuda”. Kl. II - „Boże przebaczenie”. Kl. III - „Początki”. BSM – Edukacja Biblijna 1. Kl. I - „Poznanie Boga”. 2. Kl. II - „Od poznania Boga do posłuszeństwa”. 3. Kl. III - „Na co dzień z Bogiem”.

13 Programy nauczania – SP kl. IV-VI
Misja Pokoleń - tłumaczenia Kl. IV - „Bóg działa”. Kl. V - „Królowie i prorocy”. Kl. VI - „Bóg powołuje”. Misja Pokoleń – A. Kuźnik Kl. IV -„Izrael jak rozdarty płaszcz”; „Królestwo Boże wśród nas”. Kl. V - „Izrael. Czas upadku i niewoli”; „Jezus Panem życia i śmierci”.

14 Programy nauczania – SP kl. IV-VI
BSM – Edukacja Biblijna KL IV - N. Kłapa „Prowadzeni przez Boga”. Kl. V - N. Kłapa „Obdarowani przez Boga”. Kl. VI - N. Kłapa „Używani przez Boga”.

15 Programy nauczania – gimnazjum
Misja Pokoleń - tłumaczenia Kl. I - „Blisko z Bogiem”. Kl. II - „Chrystus we mnie”. Kl. III – „Dałeś mi Słowo”.

16 Programy nauczania – gimnazjum
Wydawnictwo TE-EM. WST - Pod. Kier. Elżbiety Bednarz Kl. I - „Ja i Bóg na co dzień”. Kl. II - „Ja i Bóg w działaniu”. Kl. III - „Ja i Bóg a wyzwania współczesnego świata”.

17 Programy nauczania – szkoły ponadgimnazjalne
Wydawnictwo TE-EM. WST E. Bednarz, R Tomaszewski. Kl. I - „Zielone Światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka”. Kl. II -, „Zielone Światło. Księgi Biblii, Duch Święty i Chrzest wiary oraz zagadnienia etyczne”. Kl. III - „Zielone Światło. Dzieje ludów biblijnych, apologetyka oraz zagadnienie rodziny i pytania o życie”.

18 Program o tematyce niepełnosprawności
„Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Bednarz, Warszawskie Seminarium Teologiczne. Warszawa 2009.

19 Podręczniki dla nauczycieli
Bednarz E., „Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów”, WST Warszawa 2011. Bednarz E., „Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego”, WST Warszawa 2006.

20 Dr Elżbieta Bednarz – dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP
Dyrektor Instytutu Katechetycznego - Warszawskie Seminarium Teologiczne


Pobierz ppt "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google