Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2009/10 Program spotkania: 1. Liczba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2009/10 Program spotkania: 1. Liczba."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2009/10 Program spotkania: 1. Liczba studentów zakwalifikowanych do wyjazdu 2. Wysokość stypendium/dofinansowania 3. Kontakt z uczelnią partnerską 4. Koordynator Instytutowy (przygotowanie Learning Agreement, Uzgodnienia zaliczenia części studiów) 5. Rektorat (formularz wyjazdowy, umowa finansowa, ankieta stypendysty) 6. Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7. Praktyki zawodowe 8. Stypendyści- relacje z pobytu 9. Pytania i odpowiedzi 10. Zakończenie spotkania

2 Liczba studentów zakwalifikowanych do wyjazdu Ilość wniosków – 34 Pozytywnie zaopiniowanych- 33 Kierunki studiów, z jakich studenci wyjadą (10 kierunków): Filologia polska, filologia rosyjska, filologia angielska, filologia germańska, historia, pedagogika, muzyka, zarządzanie, biologia, fizyka Uczelnie/Kraje, do których studenci wyjadą (9 krajów): 1 grupa - Odense/Dania, Bergen/Norwegia 2 grupa- Vigo/Hiszpania, Kolonia/Niemcy, Kassel/Niemcy, Frankfurt n/M/Niemcy, Coimbra/Portugalia, Viterbo/Włochy 3 grupa – Wilno/Litwa, Kowno/Litwa, Pardubice/Czechy, Żilina/Słowacja

3 Wysokość stypendium/dofinansowania Nie jest jeszcze dokładnie znana Uzależniona od kraju, do którego student wyjedzie Szacunkowe wyliczenia: 1 grupa – ok. 370 euro/m-c 2 grupa – ok. 330 euro/m-c 3 grupa – ok. 230 euro/m-c Uwaga! Stypendium z budżetu Programu LLP- Erasmus należy traktować jako dofinansowanie. Nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobytem za granicą. Należy się liczyć z zaangażowaniem środków własnych Wyplata stypendium: w II ratach I rata- 80% ogólnej kwoty przyznanego stypendium- przed wyjazdem II rata- 20% po powrocie z uczelni zagranicznej Uwaga! Studenci posiadający orzeczenie o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu Narodowej Agencji- wniosek składany za pośrednictwem uczelni

4 Kontakt z uczelnią partnerską Wykaz osób do kontaktu w uczelni partnerskiej dostępny jest na stronie: http://erasmus.ujk.edu.pl/item.php?id=2&page=0 &all=0

5 Koordynator Instytutowy Wykaz Koordynatorów Instytutowych: http://erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=16 Dokumenty: Learning Agreement Uzgodnienia zaliczenia części studiów Formularze dostępne na stronie: http://erasmus.ujk.edu.pl/item.php?id=4&page=0&all=0

6 Rektorat 1.Formularz wyjazdowy 2.Umowa finansowa – 2 egz. 3.Ankieta stypendysty – składana po powrocie, preferowana forma on-line (http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/171/ nazwa użytkownika: student, hasło: erazm) Formularze dostępne na stronie: http://erasmus.ujk.edu.pl/item.php?id=4&page=0&all=0

7 Kursy EILC- Intensywne kursy językowe Erasmusa Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Terminy Każdego roku kursy organizowane są przed rozpoczęciem semestru zimowego czyli w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień), a w niektórych krajach również przed rozpoczęciem semestru letniego w styczniu - lutym. Terminy składania wniosków: 1 czerwca 2009 - zgłoszenia na kursy letnie 2009 r. 31 października 2009 - zgłoszenia na kursy zimowe (początek 2010 r.) Więcej informacji: http://erasmus.org.pl/index.php/ida/8/

8 Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne – student wykupuje we własnym zakresie NFZ formularz – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Informacje: NFZ – Wydział Współpracy Międzynarodowej, nr tel. 041- 3646222

9 Ale to jeszcze nie wszystko... Czy chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w zagranicznej firmie i skonfrontować tym samym wiedzę zdobytą na uczelni..?? Jeśli TAK to Program Erasmus stwarza dla Ciebie nową szansę......

10 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Możesz wyjechać na praktykę zgodną z kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami. Podnieść kwalifikacje zawodowe tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

11 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Gdzie można odbyć praktykę: Przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawcze, organizacje non-profit, inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp..) Gdzie nie można odbyć praktyk: Instytucje unijne odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami, polskie placówki dyplomatyczne za granicą

12 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Długość trwania praktyki: Min. 3 miesiące – max 1rok, (ten sam rok akademicki) Kryteria: Znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej, aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

13 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę?: Nabór studentów na praktykę na rok akad. 2009/10 zostanie ogłoszony w październik 2009 Należy śledzić informacje na stronie www.ujk.kielce.pl - zakładka LLP- Erasmus

14 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Dofinansowanie przez uczelnię: Nie jest jeszcze znana wys. dofinansowania Wynagrodzenie w okresie praktyki: Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

15 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Uczelniany Koordynator ds. Programu LLP- Erasmus Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Tel. 041- 349 72 04, fax 041- 349 72 01 E-mail: reknauk@ujk.kielce.pl

16 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Obsługa Programu LLP- Erasmus Mgr Ewa Włodarczyk Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Żeromskiego 5 Tel. (41) 349 72 32 www.ujk.kielce.pl E-mail: erasmus@ujk.kielce.pl

17 Stypendyści Relacje z pobytu

18 Pytania i odpowiedzi

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2009/10 Program spotkania: 1. Liczba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google