Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska
Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A. Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań, 15 maja 2013

2 Finansowanie inwestycji – instrumenty bankowe
Dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyty komercyjne ze środków banku Uniwersalne Kredyty hipoteczne Kredyty inwestycyjne 2

3 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. (1991 – 2012)
Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe 83 Kolektory słoneczne 7 714 Kotły opalane biomasą 914 Pompy ciepła 1 267 92 097 Biogaz 13 54 481 Produkcja biopaliw 22 53 558 Małe elektrownie wodne 73 35 757 Inne 11 13 375 Łącznie 10 097 3

4 Jakie kredyty na OZE? Współpraca z WFOŚiGW
Słoneczny Ekokredyt – na kolektory słoneczne z dotacją NFOŚiGW Kredyt we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska – we współpracy z dystrybutorami Kredyty komercyjne uniwersalne 4

5 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW
Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Mechanizmy: Kredyty ze środków WFOŚiGW Kredyty ze środków banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania lub do kapitału Kredyty ze środków łączonych – decyzje indywidualne 5

6 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW
Przykłady lokalnych priorytetów Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Oczyszczalnie ścieków Budowa kanalizacji warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie wysokość kredytu okres realizacji inwestycji oprocentowanie okres spłaty i okres karencji 6

7 Kredyty z WFOŚiGW w woj. wielkopolskim
Przedmiot kredytowania Odnawialne źródła energii Modernizacja systemów grzewczych Termomodernizacja Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Oczyszczalnie ścieków Przyłącza do kanalizacji sanitarnej kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się, realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego pozostałe warunki zależą od przedmiotu kredytowania i rodzaju kredytobiorcy dopłaty do odsetek przez okres 5 lat dla modernizacji systemów grzewczych przez osoby fizyczne (również prowadzące działalność gospodarczą) możliwe dopłaty do kapitału 7

8 Słoneczny EKOkredyt Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dotacja – 45% kosztów kwalifikowanych 8

9 Słoneczny EKOkredyt a agroturystyka
Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń oraz działalności rolniczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza tylko przez część roku (np.: turystyka letnia), a w pozostałych miesiącach budynek użytkuje tylko właściciel, należy obliczyć średnioroczne wykorzystanie budynku na działalność gospodarczą i o tyle pomniejszyć koszty kwalifikowane Przykład: W budynku 60% powierzchni w ciągu 2 miesięcy w roku jest wynajmowane turystom. Koszty kwalifikowane pomniejsza się następująco: 60% * 2 / 12 = 10% Koszty kwalifikowane należy więc pomniejszyć o 10%. 9

10 Współpraca z EFRWP – kredyt agroturystyczny
Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć działalności w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców w zakresie: bazy noclegowej bazy gastronomicznej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Przeznaczone dla: rolników i członków ich rodzin Innych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą spółek handlowych innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich związków 10

11 Kredyt agroturystyczny – warunki
Wysokość kredytu w plafonie A – do zł i do 100% wartości kosztorysowej zadania brutto w plafonie B – do zł i do 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania – do 5 lat, w tym okres karencji w spłacie kapitału do 1 roku od wypłaty pierwszej transzy Oprocentowanie: W plafonie A – 1,2 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku W plafonie A – 1,6 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku Prowizja bankowa w wysokości 1,5% kwoty kredytu 11

12 Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska
Warunki udzielania kredytów: dla klienta indywidualnego maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (nie może być mniejsze niż 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 12

13 Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Departament Ekologii i Strategii Bank Ochrony Środowiska S.A.


Pobierz ppt "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google