Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku"— Zapis prezentacji:

1 Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku
20 listopada 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku Forum Czystej Energii, Poznań

2 Kredyty bankowe – modele preferencji
Preferencje po stronie cenowej – oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – dotacja, premia Słoneczny EKOkredyt Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Kredyt Termoulga Preferencje po stronie konstrukcji finansowania: obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku obniżony wymagany wkład własny wydłużony okres karencji w spłacie kapitału „samospłata” kredytu Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyt EnergoOszczędny 2

3 Słoneczny EKOkredyt Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dotacja – 45% kosztów kwalifikowanych ! 3

4 Słoneczny EKOkredyt Kredyty BOŚ na kolektory słoneczne Rok Liczba
[szt.] 254 2006 71 2007 259 2008 369 2009 432 2010 952 2011 2188 ½ 2012 1369 4

5 System wspierania termomodernizacji
Na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, m.in. na: całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na odnawialne Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Na termomodernizację: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła Premia ! 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów 5

6 Współpraca z WFOŚiGW – kolektory słoneczne, fotowoltaika
Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW Przykłady priorytetów – ochrona powietrza Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Eliminacja niskiej emisji Termomodernizacja Dom energooszczędny – WFOŚiGW woj. śląskiego Preferencje w zakresie oprocentowania lub dotacja ! Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW 6

7 Ekologiczny kredyt hipoteczny
Budynek pasywny Budynek niskoenergochłonny OZE Wysokość marży maleje wraz z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynku (lokalu) Kolektory słoneczne Panele PV 7

8 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi
Europejski Bank Inwestycyjny – sektor ochrony środowiska i racjonalnego użycia energii dla JST Bank Rozwoju Rady Europy – infrastruktura i ochrona środowiska dla JST KfW Bankengruppe Kredyt EkoOdnowa dla Firm - projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw Kredyt z Klimatem - Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, dla przedsiębiorstw, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych Nordic Investment Bank - przedsięwzięcia proekologiczne dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów – obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, – możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału, – możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udziału środków własnych w kosztach zadania 8

9 Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska
Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (nie może być mniejsze niż 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 9

10 Kredyt z Dobrą Energią Dla: Przedmiot kredytowania:
Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Spółek komunalnych Jednostek samorządu terytorialnego Przedmiot kredytowania: Instalacje biogazowni Farmy wiatrowe Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy Małe elektrownie wodne Inne inwestycje w OZE Warunki kredytowania: okres kredytowania – do 15 lat kwota kredytu – do 80% kosztów netto projektu (w przypadku gdy inwestycja jest współfinansowana środkami UE – do 90%) okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 18 miesięcy 10

11 Jak się w tym połapać? Słoneczny Ekokredyt, WFOŚiGW, Termomodernizacja, KfW, NIB, Ekologiczny hipoteczny, Zakupowy Informacji udzielają Doradcy Klienta i Główni Ekolodzy 11

12 Co dalej? Mamy pomysły Jesteśmy gotowi z produktami i procedurami
Czekamy na Ustawę o odnawialnych źródłach energii Mamy pomysły Jesteśmy gotowi z produktami i procedurami 12

13 http:/www.bosbank.pl Zapraszamy Grażyna Kasprzak
Ekspert ds. Inżynierii Środowiska Departament Ekologii i Strategii tel. (22) , kom POLEKO paw. 3, stoisko 11 13


Pobierz ppt "Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google