Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska
(z punktu widzenia wdrażania procedur Partnerstwa Publiczno Prywatnego) Marek Zaborowski, MAEŚ Sp. z o.o.

2 Pytania Pytanie 1. Proszę krótko scharakteryzować inwestycję/działanie/pomysł. Pytanie 2. Kto jest/będzie realizatorem (samorząd, instytucja samorządowa, instytucja publiczna, firma prywatna)? Pytanie 3. W jakim zakresie inwestycja jest przygotowana (projekt, studium wykonalności, uchwały budżetowe etc.)? Pytanie 4. W jakim terminie planowana jest realizacja inwestycji? Pytanie 5. Parametry energetyczne (jeśli są znane): zużycie energii, ilość wytwarzanej energii, ilość urządzeń. Pytanie 6. Szacowane nakłady. Pytanie 7. Czy przedsięwzięcie nadaje się do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Pytanie 8. Czy gmina/powiat poszukuje/będzie poszukiwała partnera? Pytanie 9. Czy gmina/powiat jest zainteresowana przedstawieniem informacji o swoich zamierzeniach władzom Województwa Małopolskiego (np. w celu pomocy w przygotowaniu inwestycji)? Pytanie 10. Czy gmina/powiat jest zainteresowana przedstawieniem informacji o swoich zamierzeniach potencjalnym inwestorom? Pytanie 11. Proszę podać główne przeszkody w realizacji przedsięwzięcia. Pytanie 12. Inne ważne informacje dotyczące przedsięwzięcia/działania.

3 Biogaz

4 Biogaz z oczyszczalni ścieków

5 Budynek pasywny

6 Edukacja

7 Elektrownie wodne

8 Elektrownie wiatrowe

9 Kolektory słoneczne

10 Modernizacja kotłowni

11 Modernizacja oświetlenia

12 Modernizacja oświetlenia w szkołach

13 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

14 System zarządzania energią

15 Termomodernizacja

16 Wymiana palenisk

17 Kanalizacja

18 Zestawienie potencjalnych nakładów inwestycyjnych

19 Realizatorzy inwestycji

20 Zaawansowanie inwestycji

21 Podstawowe problemy Zbyt wysokie koszty
Brak środków na finansowanie, szczególnie dla prywatnych właścicieli Brak wsparcia ze strony funduszy Brak wsparcia informacyjno organizacyjnego

22 Zalecenia - finansowanie
Konieczność wdrożenia preferencyjnych instrumentów finansowych dla w/w przedsięwzięcia, zwłaszcza dla możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze względu na ich niekonkurencyjne (obecnie) wskaźniki ekonomiczne w odniesieniu do rozwiązań typowych. Uruchomienie odpowiednich programów, które będą mogły dofinansować inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, uruchomienie preferencyjnych instrumentów finansowych. Instrumenty de facto polityczne – możliwe do wprowadzenia na poziomie krajowym

23 Zalecenia - organizacja
Pomoc gminom we wdrożeniu programów związanych montażem paneli słonecznych Stworzenie ogólnodostępnej bazy informacyjnej uwzględniającej wszelkie zmiany legislacyjne. Olkusz - Opracowanie Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów dla jednostek samorządu terytorialnego to propozycja wykorzystania całego potencjału oszczędności. Działania mające spowodować osiągnięcie tego celu dzielimy na 4 etapy: Etap I - stworzenie środowiska technicznego umożliwiającego zinwentaryzowanie oraz oszacowanie źródeł oszczędności, Nawiązać roboczą współpracę z punktami IPCC w Polsce w celu stałego doskonalenia i uzgadniania metodologii raportowania. Utworzyć bazę danych projektów tak, aby można było prowadzić ich rozsądną ewidencję i bilans Etap II – uzyskanie oszczędności bezinwestycyjnych, Etap III – oszacowanie oszczędności inwestycyjnych, Etap IV – inwestycje. Współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniem odnawialnych źródeł energii Identyfikacja opłacalnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii możliwych do przeprowadzenia przez gminy

24 Zalecenia – informacja i promocja
Opracowanie informacji, o możliwości dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentami będą osoby fizyczne Konieczność szerokiego rozpropagowania wśród właścicieli obiektów o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Potrzeba promocji rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego dla korzystnego klimatu społecznego i medialnego.

25 http://www.malopolskie.pl MAEŚ, +48 12 294 20 70, maes@maes.pl
Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich MAEŚ, ,


Pobierz ppt "Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google