Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współfinansowanie projektów unijnych związanych z ochroną środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współfinansowanie projektów unijnych związanych z ochroną środowiska"— Zapis prezentacji:

1

2 Współfinansowanie projektów unijnych związanych z ochroną środowiska
Konferencja „Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska” Warszawa, wrzesień 2008

3 Bank Ochrony Środowiska S.A.
MISJA BANKU Bank Ochrony Środowiska S.A. bankiem przyjaznym Klientom i naturalnemu środowisku, wpisującym się w procesy regionalnego rozwoju kraju Misją Banku jest finansowa obsługa projektów i działań na rzecz ochrony środowiska, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe, poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych, wspierających działania służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rynku produktów i usług związanych z ekologią

4 STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA – 2007r.
Nakłady na ochronę środowiska – 7,52 mld zł Nakłady na gospodarkę wodną – 2,24 mld zł

5 POTRZEBY INWESTYCYJNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Kierunki inwestowania Przedsięwzięcia inwestycyjne [mln zł] ochrona powietrza atmosferycznego 18 600 20 600 gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 500 27 900 gospodarka wodna 6 400 5 300 gospodarka odpadami 6 500 4 500 ochrona przed hałasem 2 500 1 750 pozostała działalność w zakresie ochrony środ. 1 352 1 272 monitoring środowiska 80 razem 63 932 61 402 wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata

6 „OFERTA EUROPEJSKA” BOŚ S.A.
Bank pomaga w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej oraz zapewnia korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych objętych programami unijnymi: kredytami pomostowymi udzielanymi na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych, kredytami uzupełniającymi udzielanymi na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Kredyty te udzielane są we współpracy z NFOŚiGW, WFOŚiGW, bankami zagranicznymi (EIB, KfW), BGK i innymi instytucjami Warunki kredytowania – negocjowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb i możliwości projektu

7 INSTRUMENTY WSPARCIA EKOLOGII
Kredyty preferencyjne udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Kredyty inwestycyjne Pakiet Ekologiczny Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Obligacje komunalne

8 PARTNERZY BOŚ S.A. W FINANSOWANIU OCHRONY ŚRODOWISKA
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund” Bank Gospodarstwa Krajowego Zagraniczne instytucje finansowe Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

9 Przed udzieleniem kredytu
WSPÓLNE FINANSOWANIE Przed udzieleniem kredytu Bank opracowuje montaż finansowy zadania Bank negocjuje udział środków funduszy ochrony środowiska w kredycie Bank jest partnerem w negocjowaniu umowy kredytu, w tym zabezpieczeń Bank wystawia promesę kredytu Bank przygotowuje jedną umowę o wspólnym finansowaniu projektu Po udzieleniu kredytu Bank monitoruje realizację zadania i uzyskanie efektów ekologicznych Bank dokonuje podziału płatności z poszczególnych źródeł finansowania na podstawie przedkładanych faktur zgodnie z planem płatności Bank przygotowuje dla funduszy sprawozdania z realizacji kredytowanej inwestycji oraz uzyskanych efektów ekologicznych Bank prowadzi rachunek projektu i obsługę spłaty zadłużenia

10 KREDYTY PREFERENCYJNE
Oprocentowanie obniżone w stosunku do komercyjnego Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału Sparametryzowanie warunków kredytu Rodzaj przedsięwzięcia Podmiot ubiegający się o kredyt Ograniczenia techniczne Maksymalna kwota kredytu i udział w kosztach zadania Maksymalna długość okresu kredytowania i okresu karencji Oprocentowanie

11 KREDYTY WE WSPÓPRACY Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
Partnerzy: Bank Rozwoju Rady Europy Europejski Bank Inwestycyjny Kreditanstalt für Wiederaufbau Długie okresy kredytowania Możliwość łączenia ofert

12 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Szybki dostęp do środków finansowych Możliwość potraktowania emisji jako wkładu własnego w projekty współfinansowane z UE Dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych Finansowanie projektów długoterminowych Brak wymogu organizowania zamówienia publicznego Promocja Emitenta na rynku kapitałowym Pewność finansowania dzięki objęciu przez BOŚ S.A. 100% emisji

13 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PROJEKTÓW PROEKOLOGICZNYCH ZE ŚRODKAMI UE
Szczególne możliwości BOŚ S.A. Organizowanie montażu finansowego zadania i doradztwo ekologiczne świadczone przez zatrudnionych w Banku specjalistów w zakresie inżynierii środowiska Możliwość zaangażowania w finansowanie zadania środków NFOŚiGW i WFOŚiGW a także EFRWP, z którymi Bank współpracuje w zakresie „miękkiego” finansowania projektów infrastrukturalnych Finansowanie zadań ze środków zagranicznych linii kredytowych na korzystnych warunkach Ograniczenie zabezpieczenia spłaty kredytów udzielanych dla jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie do weksla własnego in blanco.

14 ZAPRASZAMY http:/www.bosbank.pl Infolinia 0 801 355 455 bos@bosbank.pl
Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Projektów Ekologicznych tel. 022/ ,


Pobierz ppt "Współfinansowanie projektów unijnych związanych z ochroną środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google