Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania inwestycji Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kutno, 08.10.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania inwestycji Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kutno, 08.10.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania inwestycji Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kutno, 08.10.2012 r.

2 Możliwości finansowania inwestycji -kredyt bankowy -leasing -dotacje unijne -unijne instrumenty zwrotne

3 Wartość projektów realizowanych przez ŁARR S.A. w ramach inicjatywy JEREMIE: -Projekt 1 – ok. 24.000.000 zł -Projekt 2 – ok. 24.000.000 zł -Projekt 3 – ok. 32.725.000 zł Czas realizacji projektów: -Projekt 1 – do maja 2013 r. -Projekt 2 – do listopada 2013 r. -Projekt 3 – do kwietnia 2014 r.

4 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ? Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP. Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

5 NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI? Pożyczki udzielane są w kwotach: od 15.000 zł do 1.000.000 zł do 80% kosztów inwestycji netto Okres spłaty pożyczki: max 60 miesięcy dopuszcza się max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

6 NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI? Koszty pożyczki Wysokość oprocentowania w skali roku: przy okresie spłaty do 12 miesięcy – 2% przy okresie spłaty powyżej 12 do 24 miesięcy – 2,25% przy okresie spłaty powyżej 24 do 60 miesięcy – 2,50% Wysokość jednorazowej prowizji: od 1,50% do 3%

7 NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ? Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim: kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych kosztów wykonania robót budowlanych kosztów nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania kosztów zakupu samochodów specjalnych

8 Kwalifikowalność wydatków Pożyczka jest udzielana na planowane projekty inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne, aby mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, na które została udzielona pożyczka, muszą być poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki. Faktury, rachunki dokumentujące poniesienie nakładów inwestycyjnych nie mogą zostać wystawione wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.

9 Zabezpieczenie pożyczki hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia. przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia poręczenie funduszu poręczeniowego blokada środków pieniężnych na rachunku (obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych) wraz z pełnomocnictwem do rachunku gwarancja bankowa cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług gwarancja firmy ubezpieczeniowej weksel

10 Pożyczki udzielane w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego stanowią pomoc de minimis.

11 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I POBRAĆ WNIOSEK? Wszelkie informacje dotyczące pożyczek, regulamin Funduszu Pożyczkowego, formularze dokumentów aplikacyjnych można uzyskać: na stronie internetowej ŁARR S.A. – www.larr.lodz.pl w siedzibie ŁARR S.A. – ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, na VIII p. w Punkcie Konsultacyjnym KSU pod tel. 42 664 30 43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 www.jeremie.com.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania inwestycji Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kutno, 08.10.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google