Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Ochrony Środowiska S.A."— Zapis prezentacji:

1 Bank Ochrony Środowiska S.A.
Eko Pożyczka - skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy cenią sobie ekologiczne rozwiązania. Przedmiotem kredytowania mogą m.in. być: okna i/lub drzwi zewnętrzne termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła: - dla okien U=1,5 W/m²K lub niższym, - dla drzwi U=2,2 W/m²K lub niższym; pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. dachówka ceramiczna, gont; elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach; urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem ziemnym itp.; domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych; systemy odzysku wody deszczowej; kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki); systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory; przydomowe oczyszczalnie ścieków; duży  sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności co najmniej A++; ekoarmatura (w szczególności termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory); rowery; samochody i pojazdy elektryczne; Instalacje Fotowoltaiczne o mocy 2kW – 10 kW Przyłącze do miejskiej sieci cieplnej.

2 Bank Ochrony Środowiska S.A.
Dotacje z WFOŚiGW na inwestycje służące ochronie środowiska w następujących dziedzinach: OCHRONA POWIETRZA: termomodernizacje budynków (w tym niemieszkalnych) w zakresie: dociepleń ścian, stropodachów, dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych na wewnętrznej instalacji c.o. (wymiana bądź modernizacja instalacji c.o. może stanowić udział własny kredytobiorcy); modernizacje kotłowni; wymiana jednostek grzewczych; wymiana wind na energooszczędne; modernizacje technologii generujące oszczędność w zużyciu energii elektrycznej/cieplnej; OCHRONA POWIETRZA – OZE: instalacja pomp ciepła, rekuperatorów, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, instalacje kotłów opalanych biomasą; OCHRONA WÓD budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków (w tym przydomowych); modernizacje technologii generujące oszczędność w zużyciu wody; GOSPODARKA WODNA budowa/modernizacja SUW; OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI utylizacja i demontaż elementów zawierających azbest (mogą towarzyszyć pracom o charakterze termomodernizacyjnym); zakup specjalistycznych pojemników do magazynowania odpadów, specjalistycznych urządzeń do zmniejszania objętości odpadów, specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów i nieczystości; rekultywacje składowisk odpadów i terenów zdegradowanych. Koszty dokumentacji projektowej, audytu energetycznego mogą być zaliczone do udziału własnego na podstawie przedstawionych faktur. Powyższe propozycje cenowe są punktem wyjścia do przeprowadzenia dalszych negocjacji, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, gdyż udzielenie kredytu musi być poprzedzone pełną analizą ryzyka transakcji oraz procesem decyzyjnym, zgodnie z obowiązującymi w BOŚ S.A. wewnętrznymi regulacjami.

3 Bank Ochrony Środowiska S.A.
Wnioskodawcy: Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Wspólnoty mieszkaniowe Oprocentowanie: WIBOR 3 M + marża 2,5 p.p. , pomniejszone o wartość dotacji: w formie dopłaty do oprocentowania zależną od dziedziny kredytowanego zadania: ochrona powierzchni ziemi i OZE – dotacja do odsetek do 4% ochrona wód i gospodarka wodna – dotacja do odsetek do 4% ochrona atmosfery – dotacja do odsetek do 3% inne zadania – dotacja do odsetek do 1,5% w formie dopłaty do kapitału zależną od dziedziny kredytowanego zadania (do wyboru wyłącznie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej): ochrona powierzchni ziemi i OZE – dotacja do kapitału do 30% ochrona wód i gospodarka wodna – dotacja do kapitału do 25% ochrona atmosfery – dotacja do kapitału do 20% inne zadania – dotacja do kapitału do 15% łącznie oprocentowanie wynosi nie mniej niż 3,5% Waluta: PLN Kwota kredytu: max. do 80% wartości inwestycji Okres kredytowania: max. 10 lat Karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa): do 12 m-cy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0,1% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł max. 500 zł W przypadku udzielenia kredytu prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej z tytułu udzielonego kredytu. Prowizja przygotowawcza: 1,5 % wnioskowanej kredytu Prowizja rekompensacyjna: (za przedterminową spłatę kredytu) przy uprzedzeniu banku 0,20% min.100 zł, przy nie uprzedzeniu banku 0,40% min.200 zł Zabezpieczenie kredytu: indywidualnie negocjowane z każdym Kredytobiorcą


Pobierz ppt "Bank Ochrony Środowiska S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google