Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest"— Zapis prezentacji:

1 Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest
Bank Ochrony Środowiska S.A. Dominika Siuta Główny Ekolog Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest

2 Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii
Wartość kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A od początku działalności do 31 grudnia 2011 r. wyniosła 10,25 mld zł.

3 Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań (w okresie 1991 r
Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań (w okresie 1991 r. – 31 grudnia 2011 r.) Redukcja emisji zanieczyszczeń: Pył ,4 tys. Mg/a Dwutlenek siarki - 476,1 tys. Mg/a Tlenki azotu ,8 tys. Mg/a Dwutlenek węgla tys. Mg/a Przepustowość oczyszczalni ścieków ,6 mln m3/d Długość sieci kanalizacyjnej ,4 tys. km Unieszkodliwiane odpady i odzyskane surowce wtórne – 6,3 mln Mg/a Pojemność składowisk ,9 mln m3 Produkcja en. w OZE i oszczędność en. elektrycznej ,6 tys. MWh/a

4 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi
Kredyty z dotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programy: Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ,  Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

5 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi
Programy c.d.: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych,

6 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych
Przedmiot kredytowania: Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji Beneficjenta. Z kredytu finansowane mogą być: demontaż powierzchni dachowych azbestowych i/lub elewacji z płyt azbestowych, transport i unieszkodliwianie zdemontowanych elementów zawierających azbest, zakup i montaż nowych pokryć dachu i/lub elewacji.

7 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych
Koszty kwalifikowane: koszty związane z realizacją zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce. Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu Koszty niekwalifikowane: koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.

8 Dotacja nie może przekroczyć 99% kosztów kwalifikowanych zadania
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych Dotacja nie może przekroczyć 99% kosztów kwalifikowanych zadania

9 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych
Adresaci kredytu: Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest . Warunki kredytowania: Kwota kredytu – do 100 % kosztu inwestycji, Okres kredytowania – do 5 lat, Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + 4 p.p. Prowizja przygotowawcza – 3,5% kwoty kredytu.

10 Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych
Przedmiot kredytowania: Kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów różnych urządzeń i wyrobów, których wykorzystanie wiąże się z korzyściami dla środowiska (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych). Warunki kredytowania: udział kredytu w kosztach zadania – do 100% kosztów zakupu i montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane gdy: Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu okres kredytowania – do 8 lat; 10

11 Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych
oprocentowanie - w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane preferencyjnie kredyty dostępne są na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji sprzedającego. w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń oprocentowanie od 1% w skali roku Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 11

12 Dziękuję za uwagę Dominika Siuta Główny Ekolog
Centrum Korporacyjne w Łodzi tel. (42) kom Bank Ochrony Środowiska S.A.


Pobierz ppt "Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google