Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW
Prezentacja na Side Event, Barcelona Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy Departament Komunikacji i Strategii Konferencja Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej „ Energetyka słoneczna w Polsce i Niemczech ” Warszawa, 15.XI rok 1

2 NFOŚiGW – środowisko i konkurencja
Działania w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej stanowią obszar, gdzie ochrona środowiska idzie w parze z innowacyjnością i wzrostem konkurencyjności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 Wypłaty środków NFOŚiGW wraz z transferem środków UE przy udziale NFOŚiGW
mld zł dotacje pożyczki 1,3 3,4 3,6 4,3 2,0 2,1 1,0 0,9 2007 2008 2009 2010 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 NFOŚiGW – zarządzanie finansami poprzez Programy priorytetowe
Programy priorytetowe NFOŚiGW – realizacja jego misji „Wspieranie przedsięwzięć służących ochronie i poszanowaniu jego wartości zgodnie z konstytucyjną zasadą ekorozwoju” Programy priorytetowe NFOŚiGW – wypracowanie wartości i zasad określonych w jego strategii Programy priorytetowe NFOŚiGW – elementy i struktura. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 NFOŚiGW na rzecz ochrony klimatu
zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe sprawdza się przy wdrażaniu projektów na rzecz ochrony klimatu, aktualnie to 25 programów priorytetowych i działań (realizowanych i planowanych) na rzecz : redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, beneficjentami naszych programów są: samorządy, przedsiębiorcy ( w tym mali i średni ), a także indywidualne osoby, w latach 2008 – 2014 NFOŚiGW przeznacza na przedsięwzięcia w zakresie ochrony klimatu ok. 8,9 mld zł co zaowocuje GWh energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 Wykorzystywanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW
Program priorytetowy „Program dla przedsięwzięć – odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji” cz2) wdrażana przez wfośigw odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji” cz3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Program priorytetowy „System zielonych inwestycji” cz1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7 Wykorzystywanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW
Program priorytetowy „System zielonych inwestycji” cz5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii” cz2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu energetycznej przedsiębiorstw, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Program zakłada instalację kolektorów słonecznych o powierzchni do m2 co odpowiada produkcji GWh energii ze źródeł odnawialnych, Budżet Programu w wysokości 300,0 mln zł zakłada dotacje w formie dopłat do kredytów do 45% kosztów kwalifikowanych, Beneficjentami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – posiadające prawo do dysponowania budynkiem, który nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Beneficjenci otrzymują dotacje za pośrednictwem jednego z siedmiu banków z którymi NFOŚiGW zawarł umowę na realizację Programu: BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Mazowiecki Bank Regionalny S.A . (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole S.A. (d. LUKAS Bank S.A.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 Bliższe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie internetowej:
Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Bliższe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie internetowej: kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne oraz w bankach współpracujących Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych – dotychczasowe efekty – liczba wniosków składanych przez banki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 średnie dofinansowanie zestawu kolektorowego wyniosło 6200 zł,
Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych – dotychczasowe efekty dotychczas (stan na 31 lipca 2011 roku) 5374 klientom wypłacono dopłatę w łącznej wysokości 33,15 mln zł, jednostkowy koszt dofinansowania 1 m2 kolektorów wyniósł 2300 zł, przy koszcie zakładanym w Programie Priorytetowym 2500 zł, średnie dofinansowanie zestawu kolektorowego wyniosło zł, powierzchnia zainstalowanych kolektorów wyniosła ok m2, zainstalowane kolektory słoneczne zastępują następujące paliwa: węgiel kamienny (44,8%), energię elektryczną (22,6%), gaz ziemny (22,3%),inne (10,3%) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Program priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne,
Planowane Programy priorytetowe NFOŚiGW w których będzie dofinansowane wykorzystanie energii słonecznej Program priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne, Program priorytetowy Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Program priorytetowy Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domu standardzie energooszczędnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14 Zapraszamy do współpracy i na stronę
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca tel. (+4822)

15 Informacje dodatkowe Program POLSEFF
Prezentacja na Side Event, Barcelona Informacje dodatkowe Program POLSEFF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy Departament Komunikacji i Strategii Konferencja Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej „ Energetyka słoneczna w Polsce i Niemczech ” Warszawa, 15.XI rok 15

16 Czym jest PolSEFF ? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest europejskim programem finansowania inwestycji w rozwój zrównoważonej energii Program został stworzony przez Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju i obejmuje fundusz wsparcia technicznego oraz kwotę 150 mln EURO, która za pośrednictwem uczestniczących instytucji finansowych ma być przeznaczona w formie kredytów prywatnym przedsiębiorstwom z sektora SME Kluczowymi celami programu są: a) podnoszenie poziomu efetywności zużycia energii b) promowanie i zwiększenie udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych c) podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, PolSEFF jest wspierany przez Unię Europejską. Program PolSEFF jest realizowany za pośrednictwem następujących banków (PFIs):

17 POLSEFF - oferowane korzyści
Korzyści finansowe Roczne oszczędności z tytułu mniejszego o min. 20% zużycia energii Premia inwestycyjna w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu / leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego

18 POLSEFF - Projekty w energię odnawialną
Inwestycje w Energię Odnawialną Inwestycje w zakup oraz instalację wyposażenia, systemów i procesów wykorzystujących energię odnawialną i zastępującą energię z paliw kopalnych / konwencjonalnych Finansowanie inwestycji do EURO Inwestycje w energię odnawialną muszą spełniać następujące kryteria: okres zwrotu inwestycji mniej niż 15 lat 3 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalent) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO Przykładowe projekty: instalacja kolektorów słonecznych pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami kotły na biogas i inne urządzenia 15% premia inwestycyjna dla projektów, które wygenerują przynajmniej 4kWh energi elektrycznej (lub jej ekwiwalentu) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO 10% Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji Program PolSEFF nie obejmuje inwestycji w następujące przedsięwzięcia: bio-paliwa dla transportu energia wodna energia wiatrowa energia słoneczna - fotovoltaiczna Financed by EU

19 Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych:
Adresy stron internetowych z informacjami o możliwościach dofinansowania energetyki słonecznej. Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych: NFOŚiGW: BOŚ S.A.: POLSEFF: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google