Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji ekologicznych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: Instrumenty wsparcia przedsiębiorcy ekologicznego przez bank

2 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 2 Instrumenty wsparcia przedsiębiorcy ekologicznego przez Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa, 7-8 maja 2008

3 MISJA BANKU Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankiem przyjaznym Klientom i naturalnemu środowisku, wpisującym się w procesy regionalnego rozwoju kraju Misją Banku jest finansowa obsługa projektów i działań na rzecz ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwa poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rynku produktów i usług związanych z ekologią

4 INSTRUMENTY WSPARCIA EKOLOGII Kredyty preferencyjne udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Kredyty inwestycyjne Pakiet Ekologiczny

5 PARTNERZY BOŚ S.A. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund Bank Gospodarstwa Krajowego Zagraniczne instytucje finansowe Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

6 KREDYTY BOŚ - WFOŚiGW Warunki kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank we współpracy z WFOŚiGW są zróżnicowane - w każdym województwie inny zakres podmiotowy, przedmiotowy, oprocentowanie, okres kredytowania. BOŚ SA ma aktualnie zawarte umowy z każdym z WFOŚiGW. W ramach tych umów finansowane są m.in.: - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, - termomodernizacja budynków, - wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, - uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy itp.

7 KREDYTY BOŚ - WFOŚiGW Przykładowe warunki kredytowania: maksymalna kwota – od 35 tys. zł do 3,5 mln zł i od 70% do 100% kosztów zadania maksymalny okres kredytowania – od 3 do 8 lat maksymalny okres karencji – od 0 do 12 miesięcy po zakończeniu zadania oprocentowanie (przy s.r.w.=6%) – od 1,48% do 5,7% w skali roku Szczegółowe warunki: www.bosbank.pl

8 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE premia w wysokości 25% wykorzystanego kredytu maksymalna kwota kredytu – do 80% kosztów zadania okres spłaty kredytu – do 10 lat miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami – nie większe niż obliczona 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii (spłaty wyższe – na wniosek Kredytobiorcy) niezbędne wykazanie oszczędności w zużyciu energii w stopniu określonym w ustawie Oprocentowanie : przedsiębiorstwa: WIBOR 1M + marża Banku Warunki udzielania kredytów:

9 KREDYTY NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 5 lat oprocentowanie zmienne – WIBOR 1M/3M/6M + marża Banku W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru

10 OFERTA EUROPEJSKA BOŚ S.A. Bank pomaga w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej oraz zapewnia korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych objętych programami unijnymi: kredytami pomostowymi udzielanymi na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych, kredytami uzupełniającymi udzielanymi na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Kredyty te udzielane są we współpracy z NFOŚiGW, WFOŚiGW, bankami zagranicznymi (EIB, KfW), BGK i innymi instytucjami Warunki kredytowania – negocjowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb i możliwości projektu

11 KREDYTY Z LINII ZAGRANICZNYCH Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5) Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: - odnawialne źródła energii - termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - pozostałe projekty o charakterze proekologicznym Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania – min. 5 lat, max. do 10.03.2017r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M / EURIBOR 3M + marża 0,7 p.p. – 1,8 p.p.

12 http:/www.bosbank.pl Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Projektów Ekologicznych tel. 0/22-850-88-57 alicja.siemieniec@bosbank.pl ZAPRASZAMY - 22 Oddziały - 81 Oddziałów Operacyjnych - 7 Punktów Obsługi Klienta


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google