Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Aktualizacja na dzień 27 VIII 2012 r. Opracowano: Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Aktualizacja na dzień 27 VIII 2012 r. Opracowano: Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Aktualizacja na dzień 27 VIII 2012 r. Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wartość alokacji na lata 2007-2013 ponad 184 mln euro = około 751 mln zł (na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Komponentu Regionalnego w ramach PO KL nr KL/LK/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.) Zawarte umowy/bez rozwiązanych (krajowe środki publiczne): ponad 590 mln zł ( ponad 78 % dostępnych środków) Wydatki przeznaczone do certyfikacji: ponad 422 mln zł (ponad 56 % dostępnych środków)

3

4

5 W 2012 roku ogłoszonych zostało 18 konkursów na kwotę blisko 74 mln zł Obecnie trwa nabór wniosków do dwóch konkursów z łączną alokacją 21 mln zł Priorytet/Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Planowana data zawieszenia / zamknięcia konkursu Alokacja w ramach konkursu 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 13 sierpnia 201218 września 201220 000 000,00 zł 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty27 sierpnia 201228 Września 20121 000 000,00

6 EFS na XVIII Przystanku Woodstock 2-4 sierpnia 2012 r. Kostrzyn nad Odrą promocja PO KL na stoisku Departamentu EFS; drukowanie na miejscu Kuriera Lubuskiego, w którym na pierwszej stronie umieszczane były zdjęcia Woodstokowiczów; robienie pamiątkowych zdjęć Polaroidem w specjalnie przygotowanych na tę okazję monidłach.

7 Konkurs fotograficzny Kapitał Ludzki w obiektywie Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Kapitał Ludzki w obiektywie, nad którym Patronat honorowy objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. I miejsce – Wojciech Waloch II miejsce – Artur Gintowt III miejsce – Ryszard Paprzycki

8 BADANIA EWALUACYJNE 10 sierpnia 2012 r. zakończono badanie: pt. Ocena efektów współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz promocji przedsiębiorczości dzięki realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim. Cele główne badania: analiza efektywności wsparcia udzielonego w ramach PO KL w zakresie działań na rzecz współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego; ocena efektów promocji przedsiębiorczości wśród uczniów ostatnich klas i absolwentów szkół zawodowych z terenu województwa lubuskiego. Kwota badania: 50 061,00 zł.

9 Tysięczna umowa w ramach PO KL podpisana Beneficjent: Converse Sp. z o.o. Projekt: Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR Kwota dofinansowania: 578 592,50 zł Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2015

10 Cele główne projektu: opracowanie i przygotowanie nowoczesnych instrumentów praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy; stworzeniu Edukacyjnego Symulatora Ekonomicznego INVESTOR tj. symulacyjnego narzędzia podejmowania decyzji na podstawie dokumentów finansowych generowanych przed podmioty gospodarcze.

11 Cele szczegółowe projektu: opracowanie strategii wdrażania nowoczesnych metod nauczania wg koncepcji Learning by doing; kształtowanie postaw przedsiębiorczych; uatrakcyjnienie nauczania przedmiotu ekonomia i przedsiębiorczość w szkołach ponadgimnazjalnych; Upowszechnienie wiedzy nt. nowego narzędzia dydaktycznego w technikach ekonomicznych.

12 Grupy docelowe: uczniowie oraz nauczyciele 15 szkół ponadgimnazjalnych – techników z terenu województwa lubuskiego Liczba uczestników 255


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Aktualizacja na dzień 27 VIII 2012 r. Opracowano: Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google