Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź, 18 marca 2011 r. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Rozliczenie Projektu

2 Łódź, 18 marca 2011 r. 2 Skąd wzięliśmy pieniądze? 28 września 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyjęcie tego Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013

3 Łódź, 18 marca 2011 r. Głównym celem PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten realizowany jest poprzez 6 celów strategicznych między innymi poprzez: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 3

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest w 85% finansowany z środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% z środków krajowych (budżet państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) Całość kwoty jaką przewidziano na realizację Programu wynosi ok. 11,5 mld euro w tym wkład finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. Łódź, 18 marca 2011 r. 4

5 5 Na co wzięliśmy pieniądze? Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów. Nasz projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany jest w ramach Priorytetu IX, który to ma na celu podnoszenie jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa między innymi poprzez modernizację kształcenia zawodowego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Istotnym elementem tego Priorytetu jest doradztwo edukacyjno-zawodowe pozwalające na lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych rynków pracy Łódź, 18 marca 2011 r.

6 TU WŁAŚNIE ZNALEŹLIŚMY SWOJĄ SZANSĘ NA POZYSKANIE FUNDUSZY I RACJONALNE ICH WYKORZYSTANIE ! A głównym motywem naszego działania było podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Technikum Urządzeń Sanitarnych mieszczącym się w ZSP nr 3 gdzie kształcą się nasi potencjalni pracownicy! 6 Łódź, 18 marca 2011 r.

7 7 Jak wykorzystaliśmy środki finansowe. Na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano nam kwotę 1. 273. 764, 00 zł Pieniądze te przeznaczyliśmy na 9 zadań obejmujących: Rekrutację uczestników Stworzenie biblioteki gazownika i mechanika Organizację kursów specjalistycznych takich jak kursy energetyczne, kurs spawania czy kurs zgrzewania PE. Organizację warsztatów dla uczniów Organizację seminarium naukowego Organizację wizyt studialnych Uczestnictwo w targach gazowniczych Promocję i zarządzanie projektem Łódź, 18 marca 2011 r.

8 8 Struktura środków finansowych Przeznaczenie dofinansowania Kwota przyznanego dofinansowania Kwota wykorzystanych środków finansowych Kwota środków niewykorzystanych zł Zadanie 1Zarządzanie projektem26% 0% Zadanie 2Rekrutacja uczestników0% Zadanie 3 Stworzenie biblioteki gazownika i mechanika 3% 0% Zadanie 4 Organizacja kursów specjalistycznych53%48%5% Zadanie 5Organizacja warsztatów dla uczniów3% 0% Zadanie 6Organizacja seminarium naukowego2% 0% Zadanie 7Organizacja wizyt studialnych7% 0% Zadanie 8 Organizacja udziału w targach gazowniczych1%0%1% Zadanie 9Promocja i informacja5%4%1% Wartość ogółem:100%92%8%

9 9 Łódź, 18 marca 2011 r.

10 10 Łódź, 18 marca 2011 r.

11 11 Łódź, 18 marca 2011 r.

12 Rozliczanie projektu czyli wniosek o płatność. Łódź, 18 marca 2011 r. 12

13 13 Łódź, 18 marca 2011 r. Wszystkie projekty w ramach PO KL rozliczane są na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. Wniosek taki sporządza się przy pomocy dedykowanego oprogramowania. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu. Instytucja finansująca dokonuje weryfikacji zawartych danych we wniosku, sprawdza poprawność i kwalifikację wydatków a po zatwierdzeniu dokonuje przekazania środków finansowych beneficjentowi.

14 Dziękuję za uwagę! Izabela Lewandowska Dział Księgowości i Finansów Tel. 42 675 93 76 e-mail. Izabela.lewandowska@msgaz.plIzabela.lewandowska@msgaz.pl


Pobierz ppt "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google