Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2014 Procedury cz. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2014 Procedury cz. 1."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2014 Procedury cz. 1

2 Części egzaminu gimnazjalnego
Dzień 1: część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00(trwa 60 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 80 minut) zestaw z języka polskiego rozpoczyna się o godz (trwa 90 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 135 minut)

3 Części egzaminu gimnazjalnego
Dzień 2: część matematyczno – przyrodnicza 24 kwietnia 2012 r. (czwartek) Zestaw z przedmiotów przyrodniczych rozpoczyna się o godz (trwa 60 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 80 minut) Zestaw z matematyki rozpoczyna się o godz (trwa 90 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 135 minut)

4 Części egzaminu gimnazjalnego
Dzień 3: część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2012 r. (piątek) Na poziomie podstawowym rozpoczyna się o godz (trwa 60 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 80 minut) Na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się o godz (trwa 60 minut, dla osób z wydłużonym czasem pracy – nie dłużej niż 90 minut)

5 Egzamin z języka obcego nowożytnego
Uczniowie wybierający język, którego uczyli się już w szkole podstawowej Obowiązkowy jest poziom podstawowy i rozszerzony Uczniowie wybierający język, którego zaczęli się uczyć dopiero w gimnazjum Obowiązkowy jest tylko poziom podstawowy

6 Uczniowie, którzy mają obowiązek zdawać tylko język na poziomie podstawowym – mogą też zadeklarować chęć zdawania poziomu rozszerzonego

7 Deklaracje językowe Deklaracje wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym wypełniają Rodzice ucznia i przekazują wychowawcy.

8 Deklaracje językowe Do dnia 22 stycznia 2014r. Rodzice mogą złożyć deklarację o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy, którego zdający uczył się w szkole jako języka obowiązkowego lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym (jeżeli nie było obowiązkowe).

9 Deklaracje językowe Do dnia 9 kwietnia 2014r. Rodzice mogą złożyć pisemną deklarację o zmianie języka obcego nowożytnego na inny język obcy, którego zdający uczył się w szkole jako języka obowiązkowego, jeżeli zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

10

11 Dostosowanie warunków egzaminu
Dyrektor szkoły zobowiązany jest o zapoznania rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do 30 września.

12 Dostosowanie warunków egzaminu
Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego znajdują się w tabeli 1.

13 Dostosowanie warunków egzaminu
Do dnia 15 października 2013 r. uczniowie mający opinię z PPP lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie uprawniające do dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu muszą przedstawić ją dyrektorowi szkoły.

14 Dostosowanie warunków egzaminu
Do dnia 25 listopada 2013 r. dyrektor informuje na piśmie Rodziców o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu. Rodzice składają oświadczenie o skorzystaniu bądź rezygnacji z przyznanych dostosowań (do 30 listopada 2013r.)

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2014 Procedury cz. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google