Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie

2 2 Zakres zmian w EG od roku szk. 2011/2012 Podstawy prawneZakres wymagańStruktura EG Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych Czas trwania EG Komunikowanie wyników

3 Podstawy prawne egzaminu od roku 2011/2012 Zostały one zamieszczone na s. 5 w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. W przypadku Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania … szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę 88) §8 p. 2) w części dotyczącej egzaminu gimnazjalnego: § 32 ust. 2 i 3, §35 ust. 3, 4a i 6, § 38 ust. 5 i 6, § 42 ust. 2, 2a2e, §48 ust. 1, 5, 5a i 5b, … rozporządzenia wymienionego w §1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 roku. 3

4 EG do roku 2010/2011: – sprawdza umiejętności i wiadomości opisane w Standardach wymagań egzaminacyjnych – odnosi się do wybranych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych EG od roku 2011/2012: – sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej – odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych (w myśl zasady kumulatywności) Zakres wymagań egzaminacyjnych 4

5 EG do roku 2010/2011: – składa się z 3 części: humanistycznej matematyczno- -przyrodniczej języka obcego nowożytnego (zdawanego na jednym poziomie) EG od roku 2011/2012: – składa się z 3 części, ale każda część ma inną strukturę /zakres: język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze (biol. geogr., fiz. i chem.) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (III.0) język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym (III.1) Struktura egzaminu gimnazjalnego 5

6 EG do roku 2010/2011: – arkusz humanistyczny: 20 p. za ZZ WW 3 0 p. za ZO – arkusz matematyczno- -przyrodniczy: 25 p. za ZZ WW 25 p. za ZO – arkusz z języka obcego nowożytnego : 50 p. za ZZ EG od roku 2011/2012: – część humanistyczna: j. polski – ZZ lub ZO, w tym dłuższa wypowiedź pisemna hist. i wiedza o społ. – ZZ – część matematyczno- -przyrodnicza: matematyka – ZZ lub ZO przedmioty przyrodnicze – ZZ – część dotycząca języka obcego nowożytnego : poziom podstawowy – ZZ poziom rozszerzony – ZZ i ZO – liczba punktów – sprawa otwarta Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych 6

7 EG do roku 2010/2011: – część pierwsza i druga – po 120 minut – część trzecia - 90 minut – każda z części innego dnia (3 dni) – możliwe przedłużenie czasu trwania egzaminu o: 60 minut w przypadku pierwszej i drugiej cz. egzaminu gimnazjalnego 45 minut w przypadku trzeciej części egzaminu gimnazjalnego EG od roku 2011/2012: – część pierwsza i druga – po 150 minut – część trzecia - 60 minut na każdym z poziomów – każda z części innego dnia (3 dni) – możliwe przedłużenie czasu trwania egzaminu – bez zmian Czas trwania egzaminu gimnazjalnego 7

8 EG do roku 2010/2011: – wynik na zaświadczeniu przekazywany jest w punktach – wynik z języka obcego nowożytnego nie jest uwzględniany przy rekrutacji EG od roku 2011/2012: – zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w procentach i centylach – wynik z języka obcego nowożytnego będzie uwzględniany przy rekrutacji (na poziomie rozszerzonym od roku szk. 2018/2019) Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 8

9 Dziękuję za uwagę 9


Pobierz ppt "1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google