Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 GIMNAZJUM IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 GIMNAZJUM IM"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 GIMNAZJUM IM
ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

2 JĘZYK POLSKI

3 Uczeń mógł zdobyć 32 punkty.
Zestaw egzaminacyjny zawierał 22 zadania: 13 wielokrotnego wyboru, 4 typu ,,PRAWDA - FAŁSZ” lub „TAK - NIE” 1 na uzupełnienie 2 na dobieranie z uzasadnieniem, 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi (m.in. charakterystyka). W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z języka polskiego szkoła uzyskała wynik średni.

4 Porównanie średnich wyników - język polski

5 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

6 Uczeń mógł zdobyć 33 punkty. Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania:
20 zadań z historii 5 – chronologia historyczna, 14 – analiza i interpretacja historyczna, 1 – tworzenie narracji historycznej 4 zadań z wiedzy o społeczeństwie 1 – wykorzystanie i tworzenie informacji 1 – znajomość zasad i procedur demokracji 2 – znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik średni.

7 Porównanie średnich wyników – historia i wiedza o społeczeństwie

8 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

9 Uczeń mógł zdobyć 28 punktów.
Zestaw zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wielokrotnego wyboru, „PRAWDA-FAŁSZ”, na dobieranie. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik wyżej średni.

10 Porównanie średnich wyników – przedmioty przyrodnicze

11 MATEMATYKA

12 Uczeń mógł zdobyć 29 punktów.
Zestaw standardowy zawierał 23 zadania: 20 zadań zamkniętych 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych były zadania: 14 wielokrotnego wyboru, 6 „PRAWDA – FAŁSZ”, Zadania otwarte wymagały od gimnazjalisty samodzielnego sformułowania rozwiązania. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z matematyki szkoła uzyskała wynik średni.

13 Porównanie średnich wyników -matematyka

14 JĘZYK ANGIELSKI Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym, rozszerzonym. Uczniowie mieli prawo wyboru języka i zdawali go: na poziomie podstawowym, jeżeli nie uczyli się tego języka w szkole podstawowej, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jeżeli tego języka uczyli się już w szkole podstawowej.

15 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

16 Uczeń mógł zdobyć 40 punktów.
Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych: 5 na dobieranie, 1 „PRAWDA – FAŁSZ” 5 wielokrotnego wyboru W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z języka angielskiego na poziomie podstawowym szkoła uzyskała wynik niżej średni.

17 Porównanie średnich wyników – język angielski
poziom podstawowy

18 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

19 Uczeń mógł zdobyć 40 punktów.
Zestaw składał się z: 5 zadań zamkniętych 3 zadań otwartych Wśród zadań zamkniętych były: 4 na dobieranie 1 wielokrotnego wyboru Zadania otwarte sprawdzały umiejętność posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik średni.

20 Porównanie średnich wyników – język angielski
poziom rozszerzony

21 Szkoła- z całego egzaminu 2013
Średnia szkoły – 54,75% Średnia gminy – 51,94% Średnia powiatu – 54,95% Średnia województwa – 56,46% Średnia okręgu – 56,17%

22 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 GIMNAZJUM IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google