Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Podstawa prawna :

3 ………………………………… Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie zależy od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole

4 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski bp Język polski p Język obcy bp Język obcy p Matematyka p Inny język obcy ewentualnie bp Przedmiot dodatkowy ( 0-3) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

5 Część Pisemna Przedmioty dodatkowe Język Polski - na poziomie rozszerzonym Matematyka - na poziomie rozszerzonym Język obcy n. ( ten sam co obowiązkowy) - poziom rozszerzony inne wybrane przedmioty na dowolnym poziomie

6 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty dodatkowe Zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Biologia Chemia Fizyka i astronomia Filozofia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Język obcy nowoż. ( inny niż obowiązkowy) Język łaciński i kultury antycznej Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu

7 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w : - części ustnej - albo w części pisemnej - albo w obu tych częściach ……………………………………………..

8 Czas trwania egzaminu pisemnego – w minutach przedmiotpoziom podstawowy poziom rozszerzony jęz. polski, matematyka170180 jęz. obcy nowożytny120190 filozofia, historia, wos, łacina120180 biol. chem. fiz. geogr.120150 informatyka195240

9 Inne ważne informacje: 1. Deklaracja 2. Dostosowanie warunków 3. Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad

10 Warunki zdania egzaminu Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Od wyników egzaminu nie ma odwołania

11 Ważne daty do 7 lutego 2014 r. Przyjmowanie ostatecznych deklaracji od zdających maturę w sesji wiosennej 2013-2014. do 2 marca 2014 r.(ewentualnie) Zawiadomienie tych maturzystów, którzy zdają egzamin maturalny ustny w innej szkole o terminach i miejscu egzaminu. do 4 kwietnia 2014 r. Przyjęcie bibliografii i wykazu niezbędnego sprzętu potrzebnego do prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. 25 kwietnia 2014 r ( piątek) – uroczyste zakończenie nauki w liceum

12 Ważne daty – ciąg dalszy 5 maja ( poniedziałek)-23 maja 2014 r. Egzaminy maturalne 27 czerwca 2014 r. Ogłoszenie wyników części pisemnej (po otrzymaniu z OKE). 27 czerwca i 30 czerwca 2014 r. Wręczenie świadectw dojrzałości Terminy dodatkowe: 2-18 czerwca 2014 r. Egzamin poprawkowy: 26 sierpnia 2014 r. ( ustne 25 – 29 sierpnia)

13 Najczęściej zadawane PYTANIA Czy egz. maturalny jest obowiązkowy? 2. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawać na maturze? 3. Z jakich przedmiotów dodatkowych można zdawać egzamin? 4. Na jakim poziomie można zdawać egzaminy? 5. Kiedy można zdawać maturę?

14 Najczęściej zadawane PYTANIA 6. Gdzie można zdawać maturę? 7. Jakie warunki muszą być spełnione w sali egzaminacyjnej? 8. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany? 9. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za niezdany? 10. Czy niezdanie ustnej części z jednego ze zdawanych języków przerywa zdawanie dalszej części egzaminu?

15 Najczęściej zadawane PYTANIA 11. Czy można poprawić niezdany egzamin? 12. Czy można poprawiać wynik uzyskany na egzaminie? 13. Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu? 14. Jaki wpływ na świadectwo maturalne będą miały oceny uzyskane w szkole? 15. Czy osoby z dysleksją rozwojową będą rozwiązywać inne zadania niż pozostali zdający?

16 Najczęściej zadawane PYTANIA 16. W jakich sytuacjach można złożyć odwołanie od egzaminu? 17. Czy matura zapewni dostanie się na wybrany kierunek studiów? 18. Czy zdawanie matury jest konieczne, aby ukończyć szkołę?


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google