Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ OKE: 23.04.14 r. – środa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 24.04.14 r. – czwartek CZĘŚĆ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ OKE: 23.04.14 r. – środa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 24.04.14 r. – czwartek CZĘŚĆ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZA."— Zapis prezentacji:

1

2 EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ OKE: 23.04.14 r. – środa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 24.04.14 r. – czwartek CZĘŚĆ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZA 25.04.14 r. – piątek CZĘŚĆ JĘZYKOWA

3 TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 23 kwietnia 2014 środa Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego: - godz. 9.00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 minut) - godz. 11.00 – egzamin z zakresu języka polskiego (90 minut) (90 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 135 minut) 24 kwietnia 2014 czwartek Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego: - godz. 9.00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 minut) - godz. 11.00 – egzamin z zakresu matematyki (90 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 135 minut) 25 kwietnia 2014 piątek Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego: - godz. 9.00 – na poziomie podstawowym (60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 minut) - godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym (60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 90 minut)

4 CZAS TRWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

5 W DNIACH EGZAMINU PAŃSTWA DZIECKO PRZYCHODZI DO SZKOŁY NA GODZINĘ 8.10 ODŚWIĘTNIE UBRANE, Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ, DOWODEM TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM. UCZEŃ POWINIEN ZNAĆ SWÓJ NUMER PESEL.

6 EGZAMIN KAŻDEGO DNIA ROZPOCZNIE SIĘ PUNKTUALNIE O GODZINIE 9.00; PO TEJ GODZINIE SPÓŹNIALSCY NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO SALI, JEST TO RÓWNOZNACZNE Z NIEPRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU.

7 W każdym dniu egzaminu między poszczególnymi częściami nastąpi 60-minutowa przerwa, w czasie której w wyznaczonych salach uczniowie będą mogli zjeść śniadanie.

8 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik, np. laureat WKP z biologii, jest zwolniony z całej części matematyczno-przyrodniczej egzaminu.

9 Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Podczas egzaminu nie będzie możliwości pożyczania czegokolwiek od innego ucznia.

10 NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. Nie wolno używać kalkulatora, zegarka z kalkulatorem oraz korektorów. Nie wolno wnosić do sali telefonu komórkowego! Sprzęty te najlepiej zostawić w domu; przyniesione do szkoły powędrują w jedno, ustalone miejsce sali. Użycie lub tylko posiadanie przy sobie w/w sprzętów może spowodować przedwczesne odebranie pracy i przerwanie egzaminu.

11 Po upływie przeznaczonego na egzamin czasu uczniowie zostaną poproszeni o odłożenie pracy. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

12 W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia do sali egzaminacyjnej lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi egzamin, unieważnia odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali.

13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zadań z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będą brane pod uwagę w czasie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, a z zakresu na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2018/2019.

14 Prace będą sprawdzane przez egzaminatorów OKE a wyniki zostaną przesłane do szkoły około 20 czerwca 2014 r.

15 Dni egzaminu gimnazjalnego są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

16 BOŻENA HAIN DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ OKE: 23.04.14 r. – środa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 24.04.14 r. – czwartek CZĘŚĆ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google