Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Raba Wyżna W liczbach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Raba Wyżna W liczbach"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Raba Wyżna W liczbach
Wykonanie: Dominika Szyszka, sekcja informatyczna W liczbach

2 Co to jest urbanizacja? Proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na miejski.

3 Co to jest wieś? Jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta.

4 Wsie wchodzące w skład Gminy Raba Wyżna
Nazwa wsi Powierzchnia [m2] Ilość mieszkańców Raba Wyżna 2708 4335 Sieniawa 1013 1971 Bielanka 599 458 Rokiciny Podhalańskie 779 1566 Bukowina Osiedle 409 236 Podsarnie 878 815 Harkabuz 139 573 Skawa 2033 4400

5 Ilość gruntów ornych 1148 710 216 486 235 573 397 1597 Nazwa wsi
Raba Wyżna 1148 Sieniawa 710 Bielanka 216 Rokiciny Podhalańskie 486 Bukowina Osiedle 235 Podsarnie 573 Harkabuz 397 Skawa 1597

6 Gospodarstwa agroturystyczne
Nazwa wsi Ilość gospodarstw Raba Wyżna 6 Sieniawa 4 Bielanka 1 Rokiciny Podhalańskie 2 Bukowina Osiedle Podsarnie 3 Harkabuz Skawa W sumie w naszej gminie działają 24 gospodarstwa agroturystyczne

7 Co to jest przyrost naturalny?
Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym.

8 Na dzień 8 listopada 2011r. Przyrost naturalny w gminie Raba Wyżna wynosił 4,95%

9 W naszej gminie przyrost naturalny jest dodatni
A - Wiek przedprodukcyjny B - Wiek produkcyjny C - Wiek poprodukcyjny C B W naszej gminie przyrost naturalny jest dodatni A Kobiety Mężczyźni suma A 3384 B 4532 5076 9608 C 1298 647 1945

10 Szkoły Podstawowe w naszej gminie
Nazwa wsi Ilość szkół podstawowych Raba Wyżna 1 Sieniawa Bielanka Rokiciny Podhalańskie Bukowina Osiedle brak Podsarnie Harkabuz Skawa 2

11 SP w Rokicinach Podhalańskich
SP w Rabie Wyżnej SP w Bielance SP w Rokicinach Podhalańskich SP nr 3 w Skawie SP w Podsarniu

12 Gimnazja w naszej gminie
W naszej gminie znajduje się jedno gimnazjum w Rabie Wyżnej i jedno w Zespole Szkół w Skawie. Gimnazjum w Skawie Gimnazjum w Rabie Wyżnej

13 Przedszkola w naszej gminie
Nazwa wsi Ilość przedszkoli Raba Wyżna 1 Sieniawa Bielanka Brak Rokiciny Podhalańskie Bukowina Osiedle Podsarnie Harkabuz Skawa

14 OSP w naszej gminie 1 Nazwa wsi Ilość OSP Raba Wyżna Sieniawa Bielanka
Rokiciny Podhalańskie Bukowina Osiedle Podsarnie Harkabuz Skawa Wszystkich strażaków w służbie czynnej jest 320.

15 OSP Rokiciny Podhalańskie
OSP Raba Wyżna OSP Sieniawa OSP Podsarnie OSP Skawa OSP Rokiciny Podhalańskie

16 Place zabaw w naszej gminie
W naszej gminie znajduje się 5 placów zabaw: 2 w Rabie Wyżnej, 1 w Sieniawie, 1 w Rokicinach Podhalańskich i 1 w Harkabuzie. Plac zabaw w Harkabuzie Plac zabaw w Rokicinach Podhalańskich

17 Obiekty sportowe w naszej gminie
W naszej gminie funkcjonuje 15 obiektów sportowych: 1 orlik 9 obiektów przy szkołach 5 innych obiektów Orlik w Rabie Wyżnej

18 Bibliografia

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gmina Raba Wyżna W liczbach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google