Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1

2 Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Kinga Balcerek

3 Lokalizacja i czynniki lokalizacji – definicje
lokalizacja - oznacza położenie obiektów w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni, na przykład sieci osadniczej, komunikacyjnej, surowców, zakładów przemysłowych, usługowych i innych. Pojęcie „lokalizacji” obejmuje cztery elementy: obiekt (z)lokalizowany, miejsce lokalizacji (lokację), cel oraz motywy (czynniki lokalizacji). Lokalizacja działalności gospodarczej – umiejscowienie wielkości i rodzaju działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów, w określonym obszarze. czynniki lokalizacji - wymogi i walory lokalizacyjne. Są cechami ekonomicznymi miejsc, które wpływają na wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji lokalizowanych obiektów – kosztów zmieniających się wraz ze zmianą miejsca lokalizacji.

4 Podział czynników lokalizacji
CZYNNIKI LOKALIZACJI Przestrzenno - środowiskowe Społeczno - polityczne Techno-ekonomiczne

5 Podział czynników lokalizacji c.d.
Przestrzenno - środowiskowe Przestrzenne Kształt i wielkość terenu Odległość Dostępność Położenie względem innych obszarów Środowiskowe Surowce Klasy gleb Klimat Stosunki wodne Ukształtowanie terenu Jakość środowiska

6 Podział czynników lokalizacji c.d.
Techno-ekonomiczne Ekonomiczne Poziom inflacji i cen Stabilizacja gospodarcza itp. Techniczno – technologiczne Np.. Postęp naukowo-techniczny

7 Podział czynników lokalizacji c.d.
Społeczno - polityczne Społeczno kulturowe Np. podaż siły roboczej Polityczne Np. Stabilność polityczna kraju, podatki Prawno – administracyjne Np. przejrzystość regulacji prawnych

8 Podział czynników lokalizacji
CZYNNIKI LOKALIZACJI Przestrzenno - środowiskowe Techno-ekonomiczne Społeczno - polityczne Techniczno – technologiczne Np.. Postęp naukowo-techniczny Ekonomiczne Poziom inflacji i cen Stabilizacja gospodarcza itp. Społeczno kulturowe Np. podaż siły roboczej Przestrzenne Kształt i wielkość terenu Odległość Dostępność Położenie względem innych obszarów Środowiskowe Surowce Klasy gleb Klimat Stosunki wodne Ukształtowanie terenu Jakość środowiska Prawno – administracyjne Np. przejrzystość regulacji prawnych Polityczne Np. Stabilność polityczna kraju, podatki

9 Zmiany znaczenia czynników lokalizacji
Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji ulega zmianie w czasie. Na tą zmianę wpływają następujące procesy: zmiana ustroju gospodarczo-politycznego i polityki państwa zmiana stanu środowiska naturalnego i zasobów bogactw mineralnych postęp naukowo techniczny i społeczno gospodarczy zasoby oraz jakość siły roboczej Organizacja globalizacja gospodarcza

10 Bibliografia: Waldemar Budner „Lokalizacja przedsiębiorstw” Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999. Andrzej Wieloński „Geografia przemysłu” PWN, Warszawa 2000 Bronisław Kortus „Wstęp do geografii przemysłu” PWN, Warszawa 1986 Źródła internetowe (


Pobierz ppt "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google