Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytomski Oświatowy Okrągły Stół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"— Zapis prezentacji:

1 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Reorganizacja Sieci Bytomskich Placówek Oświatowych Bytom, 2011

2 Cel spotkań w ramach Okrągłego Stołu
Wypracowanie modelu postępowania w celu ograniczenia kosztów ponoszonych na edukację poprzez: - określenie priorytetów oraz czynników decydujących o reorganizacji sieci szkół, - wypracowanie modelu przekazywania szkół stowarzyszeniom rodziców i innym podmiotom.

3 Proponowany harmonogram spotkań
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Sobieskiego III p. 11 kwietnia 2011 godz. 15:00 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 9 maja 2011 godz. 15:00 przedszkola i szkoły podstawowe 6 czerwca 2011, godz. 15:00 – spotkanie wspólne i ustalenie kolejnych terminów.

4 3 przesłanki reorganizacyjne
Spadek liczby ludności i prognozy na lata przyszłe Nieaktualna sieć szkół w Bytomiu dostosowana do lat wyżu Coraz większa dopłata Miasta do subwencji MEN

5 Dane demograficzne

6 Spada liczba mieszkańców Polski
Różnica w liczbie mieszkańców Polski :  337* Różnica w liczbie mieszkańców miast Polski :  856* *prognoza na podstawie danych GUS, 2010

7 Urodzenia i zgony – wg GUS

8 Piramida wieku ludności 2007 wg GUS

9 Piramida wieku ludności 2020 wg GUS

10 Piramida wieku ludności 2035 wg GUS

11 Spadek liczby mieszkańców Śląska w latach 2005-2010: 45 075 (wg badań Politechniki Opolskiej)

12 Spadek liczby mieszkańców Bytomia Na koniec roku 2010 liczba mieszkańców Bytomia wynosiła 166 938

13 Dane organizacyjne

14 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie przedszkoli w Bytomiu
Mapa przedstawiająca rozmieszczenie przedszkoli w Bytomiu. Stan na marzec 2011

15 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie szkół podstawowych w Bytomiu
Mapa przedstawiająca rozmieszczenie szkół podstawowych w Bytomiu. Stan na marzec 2011

16 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie gimnazjów i zespołów szkół w tym szkół zawodowych w Bytomiu. Stan na marzec 2011

17 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie gimnazjów i zespołów szkół, w tym szkół zawodowych, w centrum Bytomia. Stan na marzec 2011

18 Wejście do elektronicznej mapy ze szkołami znajduje się na stronie głównej Bytomia z poziomu menu: ‘plan miasta’. W zakładce warstwy należy wybrać ‘profil ucznia’

19 Sieć szkół i placówek w Bytomiu
Lp Ty szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Przedszkola 4172 178 2. Szkoły Podstawowe 7 261 326 3. Gimnazja 2 690 111 4. Zespoły Szkół Ogólnokształcących 3 670 153 5. Szkoły Ponadgimnazjalne 6 692 259 6. Szkoły Specjalne 453 47 RAZEM 24 938 1 074

20 Wykorzystanie miejsc w bytomskich szkołach w zależności od liczby sal dydaktycznych

21 Wykorzystanie miejsc w bytomskich szkołach w zależności od miejsc uczniowskich

22 Ilość bytomskich szkół/placówek publicznych z podziałem na dzielnice w roku szkolnym 2010/2011

23

24 Dane ekonomiczne

25 Wydatki na oświatę 2007 – zł

26 Wydatki na oświatę 2010 – zł

27 Dopłata gminy do subwencji

28 Wzrost wydatków na oświatę
w latach 2007 i 2010:

29 W 2010 roku Miasto dopłaciło do zadań oświatowych
więcej niż w roku 2007

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google