Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna"— Zapis prezentacji:

1 Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna
Katarzyna Bielarczyk

2 Co to jest pH ? Skala pH - ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych.

3 Roztwory wodne wszystkich substancji mogą mieć odczyn kwaśny, obojętny lub zasadowy.  Jednak takie określanie charakteru roztworu jest mało miarodajne, ponieważ nie ma w nim zawartych informacji dotyczących dokładnego stężenia jonów H+ lub OH- w badanym roztworze, co często jest potrzebne, ale o tym później. Woda destylowana ma pH równe 7, chociaż w rzeczywistości będzie ono zwykle niższe ze względu na zakwaszający efekt dwutlenku węgla - gazu zawartego w powietrzu, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jednomolowy roztwór kwasu solnego ma pH równe 0, natomiast jedno-molowy roztwór wodorotlenku sodu ma pH równe 14. Tak więc roztwory kwaśne to te o pH mniejszym niż 7 a zasadowe te o pH większym niż 7. pH Coca Coli to ok. 2, a pH wody z ogórków to ok 1. Sucha skóra niemowlaka ma pH ok czyli jest lekko kwaśna. Obok pH roztworu istnieje jeszcze jedna wielkość, która jest nazywana pOH roztworu. Analogicznie do pojęcia pH, pOH jest ujemnym logarytmem dziesiętnym stężenia molowego jonów OH- w roztworze: pOH = -log[OH-] Pomiędzy tymi wielkościami zachodzi ważna zależność: pH + pOH = 14

4 Zmiany wartości pH w wodzie są ważne dla wielu organizmów
Zmiany wartości pH w wodzie są ważne dla wielu organizmów. Większość organizmów przystosowała się do życia w wodzie o danej wartości pH i może zginąć nawet, jeżeli pH wody zmieni się nieznacznie. Przy skrajnie wysokich lub niskich wartościach pH(9,6 lub 4,5), woda staje się nieprzydatna dla większości organizmów.

5 Skala pH Paleta barw pH

6 Instrukcja pomiaru i obliczeń
Próbki do pomiaru pH powinny być pobrane daleko od brzegu rzeki i pod powierzchnią wody. Pomiary przeprowadź zaraz po pobraniu próbki z uwagi na możliwość zmiany pH związanej ze zmianą temperatury. Odczynniki i sprzęt laboratoryjny: Sprzęt laboratoryjny: Probówka, bagietka Odczynniki: Woda destylowana, papierek wskaźnikowy

7 Etapy pracy Przepłucz probówkę wodą destylowaną
Napełnij probówkę wodą z rzeki Zanurz w wodzie z probówki pehametr Odczytaj wynik na pehametrze Zanotuj wynik Badania powtórz dla 3 próbek

8 7. Wnioski i ocena jakościowa pomiaru pH według poniższej tabeli
Punktacja Ocena jakościowa pH 5 doskonała 6,5-7,5 4 dobra 6,0-6,5;7,5-8,0 3 odpowiednia 5,5-6,0;8,0-8,5 2 niska <5,5;>8,5

9 WYNIKI

10 Wyniki z rzek na terenie Gminy Raba Wyżna
Nazwa rzeki Miejscowość Wartość pH Ocena jakości Punkty Raba Sieniawa 8,52 niska 2 Raba Wyżna 8,67 Bielanka 7,8 dobra 4 Rokiciny Podhalańskie 5,95 odpowiednia 3 Orawka Podsarnie 7,68 Harkabuz 7,61

11

12 Wyniki wody ze studni w Gminie Raba Wyżna
Miejscowość z której pobrana została woda Wartość Ph Ocena jakości Punkty Raba Wyżna 8,28 odpowiednia 3 Sieniawa 8,18 Bielanka Rokiciny Podhalańskie 8,67 niska 2 Podsarnie 8,00 Harkabuz 8,14

13

14 Wyniki wody z kranów z Gminy Raba Wyżna
Miejscowość Wartość pH Ocena jakościowa punkty Raba Wyżna 7,04 doskonała 5 Podsarnie 6,00 dobra 4 Bielanka 7,79 Sieniawa 7,11 Harkabuz 7,60 Rokiciny 7,02

15

16 Literatura http://www.akwamad.zh.pl/images/stories/Woda/paleta_ph.jpg

17 Badania wykonane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach „Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie?’’ prowadzonych w ramach projektu „Niezbadane tajemnice kropli wody”, który jest projektem grantowym w ramach programu Równać szanse 2007


Pobierz ppt "Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google