Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEZBADANE TAJEMNICE KROPLI WODY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEZBADANE TAJEMNICE KROPLI WODY"— Zapis prezentacji:

1 NIEZBADANE TAJEMNICE KROPLI WODY
Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

2 Projekt „Niezbadane tajemnice kropli wody” realizowany był w ramach programu ”Równać Szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy”, który jest programem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

3 GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU BYŁO:
rozwijanie zdolności interpersonalnych uczniów, stworzenie informatora nt stanu czystości wód na terenie Gminy Raba Wyżna w formie broszury i elektronicznej, zaktywizowanie rodziców w działania na rzecz szkoły, poszerzenie wiedzy matematyczno-przyrodniczej, kształtowanie postaw ekologiczno – patriotycznych,

4 CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
od 7 stycznia 2008 do 6 czerwca 2008 ADRESATAMI PROJEKTU BYŁA : młodzież gimnazjum klas I – III zainteresowana tematem projektu, z Gminy Raba Wyżna.

5 W ramach projektu opracowaliśmy informator dotyczący stanu czystości wód na terenie gminy Raba Wyżna. Oraz stronę internetową dotyczącą powyższego zagadnienia

6

7 Aby zrealizować powyższe zadania stworzyliśmy 5 cyklicznych zajęć prowadzonych przez nauczycieli gimnazjum wspieranych zajęciami otwartymi prowadzonymi w Elektrowni Wodnej w Niedzicy, w Sanepidzie w Nowym Targu, Oczyszczalni Ścieków w Rabce – Zdrój, w Rokicinach, oraz w Geotermii w Bańskiej Niżnej.

8 Wiem o wodzie prawie wszystko
Poznaliśmy przyczyny i skutki zanieczyszczeń hydrosfery. Wykonaliśmy badania biologiczne stanu czystości wód z terenu gminy. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pracownikiem gminy na temat topografii terenu uzyskaliśmy informację o wodach powierzchniowych i podziemnych okolicy, poznaliśmy sposoby zaopatrzenia ludności w wodę i jej uzdatniania, gospodarowania i oszczędzania na tej podstawie wykonaliśmy mapę obrazującą punkty ujęć wody pitnej w gminie. Poznaliśmy również znaczenie wody w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka.

9 Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie? - patrol zanieczyszczeń
Poznaliśmy podstawowe informację na temat wody-jej budowy i właściwości fizyko-chemicznych. W ramach zajęć otwartych w Sanepidzie w Nowym Targu zapoznaliśmy się ze sposobami badania wody, następnie na zajęć laboratoryjnych przeprowadziliśmy patrol zanieczyszczeń stanu czystości rzek i potoków: Raba, Skawa, Czarna Orawa, Kosiczne i Żeleźnica wykonując badania fizyczno -chemiczne. Opracowaliśmy otrzymane wyniki i w formie raportu przekazaliśmy do Wójta Gminy, Sanepidu w Nowym Targu, Dorzecza Górnej Raby, oraz do szkolnej i lokalnej gazety.

10

11 A ty co możesz zrobić na rzecz czystej wody w naszej gminie ?
Przeprowadzając ankietę wśród społeczności lokalnej określiliśmy stan wiedzy mieszkańców na temat sposobów oszczędzania wody. Przez cały miesiąc prowadziliśmy pomiary zużycia wody w ciągu dnia przez jednego mieszkańca, całą rodzinę i całą wieś, otrzymane wyniki opracowaliśmy z użyciem metod statystycznych. Uczestnicząc w zajęciach otwartych w oczyszczalni ścieków w Rabce i Rokicinach poznaliśmy procesy technologiczne oczyszczania ścieków. W ramach działań mających na celu poprawę stanu środowiska przeprowadziliśmy akcję oczyszczania koryta rzeki Raby.

12

13 Niezbadana moc kropli wody
Wykonaliśmy również badania właściwości fizycznych wody, tj. gęstość wody, ciśnienie hydrostatyczne w wodzie, anomalną rozszerzalność wody, właściwości optyczne wody, i jej wpływu na świat. Poznaliśmy zasady funkcjonowania elektrowni wodnej poprzez zajęcia w elektrowni wodnej w Niedzicy. Zdobyliśmy informację nt wód geotermalnych i ich wykorzystania na terenie Polski, swoją wiedzę wzbogaciliśmy poprzez udział w zajęciach otwartych w ciepłowni w Bańskiej Niżnej.

14

15 "Woda w sieci" W trakcie zajęć w pracowni komputerowej kształtowaliśmy swoje umiejętności pracy w edytorze html, wykorzystania edytora tekstu word, exel, tworzenie galerii w InfraView. Tworzenia prezentacji multimedialnych w PowerPoint. Wszystkie efekty naszej pracy można oglądać na stronie internetowej naszego gimnazjum:

16 INSTYTUCJE WSPÓLREALIZUJĄCE PROJEKT:
Urząd Gminy Raba Wyżna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu Oczyszczalnia Ścieków Rabka – Zdrój, Rokiciny Stacja Geotermalna w Bańskiej Niżej Wydział Ochrony Środowiska w Rabie Wyżnej

17 UZYSKANA KWOTA DOTACJI Z PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2007 :
CALKOWITA KWOTA PROJEKTU: 12831zł UZYSKANA KWOTA DOTACJI Z PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2007 : 5500zł

18 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
stworzenie informatora oraz strony internetowej o stanie czystości wód Gminy wzbogacenie wiedzy na temat stanu wód w gminie Raba Wyżna ukazanie korelacji międzyprzedmiotowej z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Rozwijanie zdolności interpersonalnych

19 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
umiejętność prowadzenia wywiadów, wykonywania badań laboratoryjnych, formułowania wniosków zdobycie wiedzy nt. możliwości wykorzystania dotacji unijnych związanych z tworzeniem nowych odnawialnych źródeł energii. Powstały również takie prace jak: Słowniczek biologiczno-chemiczno-fizyczno-geograficzny wody, mapa: punkty ujęć wody pitnej, elektrownie wodne i geotermalne, makiety biegu rzek Gminy Raba Wyżna, elektrowni wodnej

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NIEZBADANE TAJEMNICE KROPLI WODY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google