Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemyśl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemyśl."— Zapis prezentacji:

1 Przemyśl

2 Przemyśl to miasto położone nad Sanem w południowo-wschodniej Polsce na zewnętrznym łuku Karpat, nieopodal granicy z Ukrainą, liczące mieszkańców, co czyni je drugim pod względem ludności miastem województwa podkarpackiego.

3 Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski
Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski. We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich, przedmiot nieustannej rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier.

4 Miasto wielokulturowe, gdzie obok siebie mieszkają przedstawiciele wielu narodów (Polacy, Ukraińcy, Cyganie) wyznań i obrządków (obok rzymskokatolików, mających tu swoją metropolię, z arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele, także grekokatolicy, mający tu arcybiskupa swego obrządku, Jana Martyniaka

5 Na południowo-zachodnim zboczu góry blisko centrum miasta znajduje się centrum narciarsko – snowboardowe z wyciągiem narciarskim.

6 Na czele Gminy Miejskiej Przemyśl stoi jej Prezydent Robert Choma

7 Oświata w Przemyślu Miasto jest organem prowadzącym dla 42 jednostek w tym 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 1 szkoły z oddziałami integracyjnymi, 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, 3 placówek oświatowych.

8 Oświata w Przemyślu Przedszkola: dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci 6-letnie liczba przedszkoli – 12 , w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 z oddziałem dla mniejszości ukraińskiej liczba dzieci w przedszkolach – 1246 opieką przedszkolną objętych jest ok. 80% dzieci.

9 Oświata w Przemyślu cd. Szkoły podstawowe: Gimnazja (obowiązkowe)
obowiązek szkolny liczba szkół – 10 , w tym 1 z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów w szkołach – 3498 Gimnazja (obowiązkowe) liczba szkół – 5 , w tym 1 z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów w szkołach

10 Oświata w Przemyślu cd. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
2 samodzielne licea ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące 5 zespołów szkół zawodowych: Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych

11 Oświata w Przemyślu cd. l. uczniów w liceach ogólnokształcących – 2243
l. uczniów w technikach – 2062 l. uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych – 870 l. uczniów w liceach profilowanych – 221 Liczba uczniów szkołach ponadgimnazjalnych – 5 396

12 Oświata w Przemyślu cd. Szkolnictwo dla dorosłych
Centrum kształcenia ustawicznego w skład, którego wchodzą szkoły dla dorosłych forma kształcenia: wieczorowa zaoczna Liczba uczniów w Centrum kształcenia ustawicznego – 563 Szkolnictwo specjalne: 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze: dla upośledzonych umysłowo (l. uczniów: SOSW ),, dla niesłyszących i słabosłyszących (SOSW 2 – 103) dla niepełnosprawnych ruchowo (SOSW 3 – 147) Liczba uczniów w szkołach specjalnych - 627

13 Szkolnictwo niepubliczne
Przedszkola – 4, l. dzieci - 227 Gimnazja – 2, l. uczniów - 345 Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych – 19, l. uczniów

14 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Przemyśl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google