Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUTY 2009 – PAŹDZIERNIK 2010 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKA AGENCJA DORADZTWA FINANSOWEGO I SZKOLEŃ PADFIS SP. Z O.O. 70-100 SZCZECIN UL. GEN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUTY 2009 – PAŹDZIERNIK 2010 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKA AGENCJA DORADZTWA FINANSOWEGO I SZKOLEŃ PADFIS SP. Z O.O. 70-100 SZCZECIN UL. GEN."— Zapis prezentacji:

1 LUTY 2009 – PAŹDZIERNIK 2010 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKA AGENCJA DORADZTWA FINANSOWEGO I SZKOLEŃ PADFIS SP. Z O.O. 70-100 SZCZECIN UL. GEN. DĄBROWSKIEGO 4 6.2. Biznes jest dla kobiet

2 SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO: DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO DZIAŁ PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH OŚRODEK SZKOLENIOWO-SEMINARYJNY OBSZAR SZEROKO POJĘTEGO DORADZTWA ORAZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI ORAZ PRAWA GOSPODARCZEGO. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

3 CHARAKTERYSTYKA GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU UCZESTNIKAMI PROJEKTU BYŁY KOBIETY, KTÓRE W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, POSIADAŁY CO NAJMNIEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE ORAZ NIE PRZEKROCZYŁY 25 ROKU ŻYCIA. WARUNKAMI, KTÓRE MUSIAŁY RÓWNOCZEŚNIE SPEŁNIĆ, BYŁA CHĘĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

4 GŁÓWNE CELE PROJEKTU PROJEKTODAWCA PRZYSTĘPUJĄC DO REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU, MIAŁ ZA CEL WPROWADZENIE NA RYNEK PRACY OSÓB, KTÓRYCH UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI IM TEGO NIE GWARANTUJĄ, GDYŻ SĄ OGRANICZONE GŁÓWNIE ISTNIEJĄCYMI ZACHOWANIAMI SPOŁECZNYMI (PŁEĆ, SAMOŚWIADOMOŚCIĄ CO DO WŁASNEGO POTENCJAŁU W ASPEKCIE ROLI ŻYCIOWEJ KOBIETY) ORAZ BRAKIEM ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I KAPITAŁU. FORMA ZAISTNIENIA NA RYNKU PRACY MIAŁA BYĆ DLA UCZESTNIKÓW OD RAZU SKOKIEM NA GŁĘBOKĄ WODĘ, GDYŻ STAWIAŁA JE W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW RÓWNOCZEŚNIE W ROLI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

5 OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY BYŁO POPRZEDZONE I UWARUNKOWANE UKOŃCZENIEM SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ORAZ SKORZYSTANIEM Z DORADZTWA, KTÓRE MIAŁY ZA ZADANIE PRZYGOTOWAĆ UCZESTNICZKI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. DLA WIĘKSZOŚCI, WIZJA WŁASNEJ FIRMY JUŻ W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU BYŁA OPRACOWANA I GOTOWA DO WDROŻENIA, WIĘC WIELOKROTNIE SŁYCHAĆ BYŁO PYTANIA CO DO POTRZEBY ORAZ KONIECZNOŚCI NABYWANIA SZCZEGÓŁOWEJ WIEDZY Z ZAKRESU MARKETINGU, ASPEKTÓW PRAWNYCH I PODATKOWYCH. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

6 JAKŻE DUŻYM ZASKOCZENIEM DLA NICH SAMYCH BYŁA DOKONYWANA WE WŁASNYM ZAKRESIE WERYFIKACJA, MODYFIKACJA, A NAWET CAŁKOWITA ZMIANA ZAŁOŻEŃ CO DO FUNKCJONOWANIA WŁASNEJ FIRMY PO 4 MIESIĄCACH UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH SZKOLENIOWO- DORADCZYCH Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

7 W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTO PODSTAWOWE, STAWIANE SOBIE PRZEZ PROJEKTODAWCĘ CELE: 1. DOPROWADZONO DO POZYSKANIA PRZEZ UCZESTNICZKI TAKIEJ WIEDZY Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA: jest na tyle uniwersalna, iż pozwala na jej wykorzystanie na różnych stanowiskach pracy Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

8 POZWOLIŁA NA REALNĄ OCENĘ PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ CO DO WŁASNEJ FIRMY, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: SZYBKOŚCI UMIEJSCOWIENIA SIĘ NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU NA RYNKU (WŁAŚCIWA ANALIZA MARKETINGOWA), CZASU I KOSZTÓW NIEZBĘDNYCH DLA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO WARTOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO PROGU RENTOWNOŚCI (WŁAŚCIWA ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA), POZWALA REALNIE OCENIĆ POSIADANE ZASOBY LUDZKIE, SPRZĘTOWE NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI POWYŻSZYCH CELÓW (WŁASNA WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, WYKSZTAŁCENIE, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE) Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

9 DOPROWADZIŁA DO TAKIEGO SAMOZREWIDOWANIA DOKONANYCH PRZEZ UCZESTNICZKI ZAŁOŻEŃ, BY ZMAKSYMALIZOWAĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA SUKCESU PRZEZ FIRMĘ POPRZEZ PRZETRWANIE NA RYNKU CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY DOPROWADZIŁA DO PODJĘCIA DECYZJI O W PEŁNI ŚWIADOMEJ REZYGNACJI BĄDŹ ODSUNIĘCIU W CZASIE REALIZACJI PLANU ROZPOCZĘCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

10 OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA PODZIELONA NA 4 ZASADNICZE ETAPY: 1. NABÓR UCZESTNIKÓW 2. REALIZACJA PAKIETU SZKOLENIOWO- DORADCZEGO 3. UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO, 4. MONITOROWANIE I KONTROLA PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Pomorska Agencja doradztwa finansowego i szkoleń padfis sp. Z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

11 W RAMACH NABORU UCZESTNIKÓW DOKONANO DOBORU GRUPY DOCELOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 30 KOBIET, KTÓRE POSIADAŁY CO NAJMNIEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE, BYŁY ZAMELDOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ NIE UKOŃCZYŁY 25 ROKU ŻYCIA W DNIU PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU. W RAMACH REALIZACJI CZTEROMIESIĘCZNEGO PAKIETU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO, ZAPOZNAŁY SIĘ Z ASPEKTAMI PRAWNYMI, PODATKOWYMI ORAZ MARKETINGOWYMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A TAKŻE PISANIA BIZNES PLANÓW (8 GODZIN DORADZTWA). Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

12 TAKIE PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE UMOŻLIWIŁO: 25 OSOBOM ZŁOŻENIE WNIOSKU NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z OPRACOWANYM BIZNESPLANEM, Z CZEGO SKORZYSTAŁO 17 OSÓB. PO DOKONANEJ PRZEZ POWOŁANĄ DO DOKONANIA OCEN KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ WNIOSKI, DOFINANSOWANIE DLA OPISANEGO W BIZNES PLANIE POMYSŁU, ZAPROPONOWANO 13 KOBIETOM, A DOCELOWĄ UMOWĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKTODAWCA PODPISAŁ Z 12- STOMA OSOBAMI. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

13 Z UWAGI NA DYNAMIKĘ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, A TAKŻE BRAK DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA, SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ POŚWIĘCONO STAŁEMU MONITORINGOWI WYKORZYSTYWANEGO PRZEZ BENEFICJENTÓW WSPARCIA FINANSOWEGO. BENEFICJENT RAZ NA KWARTAŁ BYŁ UPOWAŻNIONY DO WIZYTY KONTROLNEJ W MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ UCZESTNIKA, CO BYŁO ODZWIERCIEDLENIEM TRWAŁOŚCI PROJEKTU POPRZEZ UTRZYMANIE PRZEZ OKRES 12-STU MIESIĘCY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (JAKO WYMÓG FORMALNY REALIZACJI PROJEKTU Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

14 KAŻDA Z WŁAŚCICIELEK FIRM, MIAŁA JEDNOCZESNĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG DORADCZYCH DOTYCZĄCYCH WPROST ZAGADNIEŃ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI ASPEKTÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

15 REZULTATY PROJEKTU 1. 25 KOBIET DO 25 ROKU ŻYCIA UKOŃCZYŁO SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ M.IN. Z ZAKRESU: prawno-podatkowych aspektów prowadzenia firmy pisania biznes planu aspektów marketingu oraz skorzystało z indywidualnego doradztwa w powyższych zakresie. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

16 REZULTATY PROJEKTU 2. 12 KOBIET ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI W KWOCIE 30 TYS. ZŁ ORAZ 6- ŚCIO MIESIĘCZNEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W KWOCIE PO 1.126 ZŁ MIESIĘCZNIE. 3. 5 KOBIET PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE W POSTACI PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W WYSOKOŚCI 1.126 ZŁ MIESIĘCZNIE DLA KOLEJNYCH 6 MIESIĘCY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 4. WSZYSTKIE KOBIETY, KTÓRE ROZPOCZĘŁY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ UTRZYMAŁO JĄ PRZEZ WYMAGANY 12- MIESIĘCZNY OKRES. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

17 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PRZEZ UCZESTNICZKI PROJEKTU: SZKOŁA NAUKI JAZDY, SZCZECIN NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIEĆMI, SZCZECIN( PLACÓWKA ZAPEWNIA PROFESJONALNĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT) USŁUGI REHABILITACYJNE ORAZ FIZJOTERAPEUTYCZNE, BARLINEK SALON KOSMETYCZNY, SZCZECIN PORADNIA ŻYWIENIOWA, SZCZECIN Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

18 GALERIA ŚLUBNA, SZCZECIN USŁUGI SERWISU MORSKIEGO – NAPRAWA, SPRZĄTANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, NAPRAWA SILNIKÓW MOTOROWYCH, TRZEBIEŻ SKLEP INTERNETOWY, SZCZECIN MAŁA GASTRONOMIA, SZCZECIN USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, SZCZECIN USŁUGI PROJEKTOWANIA I BUDOWY DOMÓW W UMOWIE FRANSZYZY, KOŁOBRZEG USŁUGI MARKETINGOWE – BUDOWA SIECI SPRZEDAŻY ORIFLAME, KOSZALIN Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

19 SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU TABLICE INFORMACYJNE, SZYLDY, STRONA WWW. Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

20 ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ REALIZUJĄC PROJEKTY PODOBNE: 1. ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE DOKONYWANYCH ZMIAN, W SZCZEGÓLNOŚCI TYPU/RODZAJU NABYWANYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ITP. 2. UTRZYMANE STAŁEGO, CZĘSTEGO KONTAKTU Z BENEFICJENTAMI POMOCY TJ. MONITORING I KONTROLA 3. OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE Z DUŻYM WYPRZEDZENIEM CZASOWYM FORMULARZY, ZESTAWIEŃ SŁUŻĄCYCH ROZLICZENIU OTRZYMANEGO WSPARCIA Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl

21 CZYNNIKI, KTÓRE ZDECYDOWAŁY O REALIZACJI PROJEKTU: MERYTORYCZNE I EFEKTYWNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW WUP W SZCZECINIE (OPIEKUNOWIE TJ. P. KATARZYNA WOJCIESZAK, P.MONIKA KULIKOWSKA) ODPOWIEDZIALNOŚC I WIARYGODNOŚC UCZESTNIKÓW PROJEKTU (WSZYSTKIE UCZESTNICZKI) Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o., tel./faks 091 488 38 44, info@padfis.pl, www.padfis.pl


Pobierz ppt "LUTY 2009 – PAŹDZIERNIK 2010 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKA AGENCJA DORADZTWA FINANSOWEGO I SZKOLEŃ PADFIS SP. Z O.O. 70-100 SZCZECIN UL. GEN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google