Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska""— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Praca doradcy zawodowego w projekcie: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” w ramach PO KL Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja oraz Caritas Polska, liderem projektu jest PFRON.

2 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Cele projektu: Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego Wypromowanie aktywności społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych wśród ich rodziców i opiekunów na rzecz utrwalonych postaw społecznych Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu

3 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
W ramach Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich projekt realizowany jest przez 7 Ośrodków Pomocy: Ośrodek Pomocy w Warszawie Ośrodek Pomocy w Radomiu Ośrodek Pomocy w Katowicach Ośrodek Pomocy w Olsztynie Ośrodek Pomocy w Klebarku Wielkim Ośrodek Pomocy Poznań 1 Ośrodek Pomocy Poznań 2

4 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne ruchowo, o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepracujące i mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy (500 osób we wszystkich ośrodkach, czyli około 80 Beneficjentów w każdym ośrodku) Rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (pełniące role ich opiekunów)(140 osób we wszystkich ośrodkach, czyli około 20 Beneficjentów w każdym ośrodku)

5 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Zadania doradcy zawodowego w Projekcie: Indywidualne doradztwo zawodowe (dla ON oraz ich opiekunów) Prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (dla ON oraz osób z ich najbliższego otoczenia pełniących rolę opiekunów) Wybór, organizacja oraz monitorowanie szkoleń zawodowych dla Osób Niepełnosprawnych Organizacja staży dla Osób Niepełnosprawnych Wspieranie ON w kontynuacji nauki poprzez pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły, zakup podręczników, opłatę czesnego Pomoc Beneficjentom w dotarciu do specjalistów, których porady mogą ułatwić im aktywizację społeczną i zawodową

6 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Sukcesy w pracy doradczej z Osobami niepełnosprawnymi Docieranie do osób funkcjonujących w niemalże całkowitej izolacji od otoczenia, aktywizowanie ich, społeczne i zawodowe Mobilizowanie beneficjentów do podejmowania nauki i zdobywania umiejętności, które pozwalają Beneficjentom na podjecie pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych mimo fizycznych ograniczeń Zmobilizowanie Beneficjentów do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy podczas warsztatów; Beneficjenci po warsztatach podejmowali samodzielnie działania w celu znalezienia pracy, wiele tych działań zakończyło się sukcesem Dzięki stażom zawodowym wielu dojrzałych Beneficjentów zdobyło swoje pierwsze doświadczenia zawodowe Opiekunowie podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy zyskiwali bardziej otwartą postawę zarówno wobec swojej roli jako opiekuna, jak też możliwości swoich podopiecznych

7 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Przeszkody napotykane podczas realizacji projektu: Wielu Beneficjentom brakuje podstawowych umiejętności, umożliwiających dokształcanie się i pracę, mają np. duże problemy ze sprawnym czytaniem i pisaniem Decyzje o rozpoczęciu poszukiwania pracy, czy podjęciu nauki odkładane są „na potem”, co powoduje, że ON często brak doświadczenia zawodowego, a zdobyta wiedza i umiejętności się dezaktualizują Zainteresowania Beneficjentów ograniczone są często jedynie do ich niepełnosprawności i wszelkie dyskusje zdominowane są przez negatywne doświadczenia w staraniu się o różnego rodzaju dofinansowania i negatywny stosunek pracodawców do zatrudniania wszystkich osób niepełnosprawnych Instytucje szkoleniowe nie są przygotowane do szkolenia ON, oferta edukacyjna dla ON jest również bardzo uboga Dużą barierą w podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo są trudności w codziennym dojeździe do pracy. Zarówno sam Beneficjent, jego rodzina, jak też pracodawcy mają problem w zorganizowaniu odpowiedniego transportu

8 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"
Wnioski i refleksje na przyszłość: Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno być kompleksowe i długofalowe. Powinno również obejmować opiekunów ON (rodzinę i osoby z najbliższego otoczenia) Stosowane przez doradców zawodowych techniki diagnostyczne powinny uwzględniać możliwości fizyczne i intelektualne beneficjentów. Doradcy zawodowi powinni charakteryzować się dużą otwartością umysłu, aby twórczo podchodzić do różnego rodzaju sytuacji, chociażby wykorzystania technik diagnostycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi Należy zadbać o to, aby podczas grupowych form wsparcia np. warsztatów Beneficjenci mogli liczyć na pomoc asystentów Doradca zawodowy powinien być wyposażony w gruntowną wiedzę na temat oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych, jak też powinien znać dobrze system państwowej pomocy osobom niepełnosprawnym

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KAROLINA EMANOWICZ- DORADCA ZAWODOWY
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska" DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KAROLINA EMANOWICZ- DORADCA ZAWODOWY


Pobierz ppt "Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska""

Podobne prezentacje


Reklamy Google