Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
SZOK SZOK SZKOLNY OŚRODEK KARIERY w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

2 Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca zawodowy pomaga uczniowi w osiągnięciu zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór zatrudnienia i dalszego kształcenia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

3 Rola doradcy zawodowego:
Pomoc uczniowi w poznawaniu własnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji oraz zachęcenie do podejmowania własnych decyzji dotyczących celów zawodowych i kroków niezbędnych do ich realizacji. Doradca zawodowy i uczeń pracują wspólnie, aby ten ostatni mógł: lepiej zrozumieć samego siebie, pogłębić wiedzę o świecie pracy i zawodów, świadomie i realistycznie wybrać, zmienić lub dostosować się do zatrudnienia.

4 Szkolny Ośrodek Kariery w ZSZ Nr 2 w Białymstoku
powstał w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”

5 Szkolny Ośrodek Kariery:
przygotowuje do wejścia na rynek pracy, pozwala lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu, ucząc poprzez działanie oferuje wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwija umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtować aktywnego stosunek do życia.

6 Cele Szkolnego Ośrodka Kariery:
udzielanie nieodpłatnej pomocy uczniom w rozpoczęciu życia zawodowego, przygotowywanie uczniów do wejścia na rynek pracy, uczenie aktywnego poszukiwania pracy i pomaganie w pierwszych spotkaniach z pracodawcami.

7 SZOK oferuje bezpłatne porady w zakresie:
Wyboru zawodu; Wyboru studiów/dalszej szkoły; Szukania pracy; Zakładania firmy.

8 Metody i formy działań SZOK-u:
Praca indywidualna i w grupach, Porady indywidualne, Szkolenia, Możliwość korzystania z medioteki, Organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, firm, instytucji.

9 Zapraszamy Do skorzystania z usług doradców zawodowych Szkolnego Ośrodka Kariery przy ZSZ Nr 2 w Białymstoku; Do czynnego udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych przeprowadzanych na zastępstwach; Indywidualne porady udzielane są w bibliotece szkolnej w godzinach pracy doradców.

10 Zachęcamy do udziału W różnorodnych formach działań SZOK-u Targach Edukacyjno-Zawodowych; Do czynnego udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych przeprowadzanych na zastępstwach; Indywidualne porady udzielane są w bibliotece szkolnej w godzinach pracy doradców.

11 Pamiętaj, że Obecnie istnieje duża konkurencja na rynku pracy – sukces zawodowy osiągają najlepsi; To Ty jesteś odpowiedzialny za planowanie i realizację własnej kariery zawodowej; Planowanie kariery rozpocznij już dziś – będziesz miał więcej czasu i możliwości na skuteczne wprowadzanie planu w życie.


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google