Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD
EnergoInFarm - Jan Rakowski OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie Ossa Świadczenie usługi dystrybucyjnej – to jest biznes OSD _ 22-23 października 2008 r. Ossa, października 2008 r.

2 Tematy (1/1) OSD jaki jesteś? Dlaczego niektóre OSD mają „problemy”?
Dlaczego są OSD, które omijają „problemy”? Jaki biznes dla OSD? 22-23 października 2008 r. Ossa

3 OSD jaki jesteś? (1/3) Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 2007 2008 A co z biznesem OSD? Utworzenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (wprowadzenie unbundlingu) 22-23 października 2008 r. Ossa

4 OSD jaki jesteś? (2/3) Stan po 16. miesiącach od unbundlingu – zróżnicowana sytuacja w poszczególnych OSD całkowite zakończenie przekształceń funkcjonujące działania biznesowe OSD końcowa faza realizacji przekształceń zrozumienie dla potrzeb biznesowych OSD budowanie działań biznesowych OSD uwikłanie w niekończące się „poprawki” do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych OSD 22-23 października 2008 r. Ossa

5 OSD jaki jesteś? (3/3) Problemy OSD
struktura własnościowo-organizacyjna dla niektórych OSD dość skomplikowana niezależności OSD niepełna niezależność zarządcza OSD niepełna odrębności świadczenia usługi dystrybucyjnej od innych działalności obsługa klienta systemy IT biznes OSD brak zdefiniowania obszarów biznesowych OSD brak systemów informatycznych wspierających działania biznesowe OSD 22-23 października 2008 r. Ossa

6 Dlaczego niektóre OSD mają „problemy”? (1/2)
Unbundling Biznes Spółka Dystrybucyjna Operator Systemu Dystrybucyjnego 22-23 października 2008 r. Ossa

7 Dlaczego niektóre OSD mają „problemy”? (2/2)
Spółka Dystrybucyjna Technika Ekonomia i Handel Unbundling Operator Systemu Dystrybucyjnego Dystrybucja Obrót Prowadzenie ruchu Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich 22-23 października 2008 r. Ossa

8 Dlaczego są OSD, które omijają „problemy”? (1/1)
Unbundling Biznes Spółka Dystrybucyjna Operator Systemu Dystrybucyjnego 22-23 października 2008 r. Ossa

9 Jaki biznes dla OSD (1/13) Biznes Przedsiębiorstwo Operator Systemu
Dystrybucyjnego 22-23 października 2008 r. Ossa

10 Jaki biznes dla OSD (2/13) Przedsiębiorstwo
wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, dysponująca zasobami, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), osiągająca na tej działalności zysk. 22-23 października 2008 r. Ossa

11 Jaki biznes dla OSD (3/13) Elementy działalności przedsiębiorstwa
działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności zasoby majątek trwały odbiorcy zysk koszty i nakłady przychody 22-23 października 2008 r. Ossa

12 Jaki biznes dla OSD (4/13) Elementy działalności przedsiębiorstwa
działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności zasoby majątek trwały odbiorcy zysk koszty i nakłady przychody Elementy działalności przedsiębiorstwa działalność gospodarczą zakres działalności – dobrze opisany przez prawo ograniczenia zakresu działalności – działalność regulowana specyficzne cechy działalności – wymagana dyspozycja ruchu zasoby majątek trwały – majątek sieciowy odbiorcy – bezpośredni i pośredni zysk koszty i nakłady – głownie związane z majątkiem przychody – regulowane przez URE 22-23 października 2008 r. Ossa

13 Jaki biznes dla OSD (5/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (1) podstawowy zakres: umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez tę sieć, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej, planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz połączeń międzysystemowych. 22-23 października 2008 r. Ossa

14 Jaki biznes dla OSD (6/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (2) ograniczenia zakresu działalności: przedsiębiorstwo OSD musi posiadać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i musi być wskazane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako OSD, działalność przedsiębiorstwa OSD jest całkowicie regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwa OSD nie może prowadzić, żadnej innej działalności niż świadczenie usługi dystrybucyjnej, przedsiębiorstwa OSD ma ściśle określony zakres działalności na rynku energii – zakup energii na starty w sieci dystrybucyjnej. 22-23 października 2008 r. Ossa

15 Jaki biznes dla OSD (7/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (3) specyficzne cechy działalności: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, zapewnienie wymaganej niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, bilansowanie systemu (z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii) oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 22-23 października 2008 r. Ossa

16 Jaki biznes dla OSD (8/13) Zasoby przedsiębiorstwa OSD (1)
majątek sieciowy: znaczna wartość aktywów, aktywa o różnorodnej strukturze, aktywa rozmieszone na znacznym terenie, aktywa wymagające specjalistycznych zabiegów utrzymaniowych, zabiegi na majątku są podporządkowane specyficznym cechom działalności – zapewnienie dyspozycyjności majątku, w horyzoncie: operacyjnym długoterminowym 22-23 października 2008 r. Ossa

17 Jaki biznes dla OSD (9/13) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (1)
klienci „bezpośredni” odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi klienci „pośredni” odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi poprzez sprzedawcę energii kontakty z tymi klientami następują: w sposób bezpośredni – przy działaniach technicznych w sposób pośredni – przy działaniach handlowych (poprzez sprzedawcę energii) 22-23 października 2008 r. Ossa

18 Jaki biznes dla OSD (10/13) Zysk przedsiębiorstwa OSD (1)
koszty i nakłady gro kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD (i nakładów inwestycyjnych) jest związana z utrzymaniem majątku sieciowego (i rozwojem tego majątku), zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa OSD w okresie taryfowania (bez obniżenia jakości pracy majątku sieciowego) zwiększa zysk przedsiębiorstwa OSD, sieciowy charakter majątku trwałego wymaga odnoszenia kosztów do poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej. 22-23 października 2008 r. Ossa

19 Jaki biznes dla OSD (11/13) Zysk przedsiębiorstwa OSD (2) przychody
cała działalność przedsiębiorstwa OSD jest taryfowana, polityka regulacyjna Prezesa URE zakłada wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa OSD, większość przychodów jest proporcjonalna do ilości przesłanej energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi dystrybucyjnej, ograniczenia w dostępności (niedyspozycyjności) majątku sieciowego zmniejszają przychody. 22-23 października 2008 r. Ossa

20 Jaki biznes dla OSD (12/13) Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD
Prowadzenie ruchu i zarządzanie siecią dystrybucyjną Core biznes specyficzny Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Majątek sieciowy Core biznes Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Usługi wsparcia Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Wspomaganie biznesu 22-23 października 2008 r. Ossa

21 Jaki biznes dla OSD (13/13) OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie Prowadzenie ruchu i zarządzanie siecią dystrybucyjną Core biznes specyficzny Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Majątek sieciowy Core biznes Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Usługi wsparcia Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Wspomaganie biznesu 22-23 października 2008 r. Ossa

22 OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie EnergoInFarm - Jan Rakowski Dziękuję za uwagę 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.


Pobierz ppt "Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google