Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.”"— Zapis prezentacji:

1 „Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.”
Zmiany w ustawie – przetargi na nowe moce, energia „zielona” – obowiązek zakupu, świadectwa pochodzenia Tomasz Chmal „Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.” Warszawa, 21 kwietnia 2005 r.

2 Zagadnienia Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” Nowe moce wytwórcze Linie bezpośrednie Aspekty nowelizacji

3 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (I)
Zmiana w zakresie obowiązku zakupu energii „zielonej” Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się: (i) wytwarzaniem energii elektrycznej, lub (ii) obrotem energią elektryczną, (iii) które sprzedają tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP; Obowiązek jest realizowany poprzez: (i) zakup energii ze źródeł przyłączonych do sieci (przez sprzedawcę z urzędu albo przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży) po średniej cenie sprzedaży na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym; oraz (ii) uzyskanie i przedstawienie Prezesowi URE świadectw pochodzenia do umorzenia; lub (iii) uiszczenie opłaty zastępczej (w wysokości 240 złotych x ilość energii na którą brak świadectwa).

4 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (II)
Świadectwo pochodzenia Charakter prawny – zaświadczenie wydawane w trybie k.p.a. W zaświadczeniu inkorporowane jest prawo majątkowe. Prawo powstaje z chwilą zapisania świadectwa na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw prowadzonym przez giełdę towarową. Prawo to jest zbywalne na giełdzie towarowej (prawo jest towarem).

5 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (III)
Harmonogram realizacji obowiązku: Wytwórca zielonej energii nazwa, adres firmy; lokalizacja, rodzaj i moc źródła; dane o ilości wykonanej energii. Wniosek o zaświadczenie Operator systemu - pośrednik Potwierdzenie danych 14 dni Prezes URE Badanie wniosku i opinii operatora 14 dni Zaświadczenie Informacja o wydanych i umorzonych świadectwach

6 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (IV)
Giełda towarowa Rejestr świadectw pochodzenia Zapis na koncie ewidencyjnym - świadectwo pochodzenia Informacje o umorzeniach Obrót – nabycie z chwilą dokonania zapisu w rejestrze świadectw Nabywcy świadectw pochodzenia - dokument potwierdzający prawa wynikające ze świadectw Wniosek o umorzenie + dokument potwierdzający Prezes URE Umorzenie w drodze decyzji do 31 marca Spełnienie obowiązku, wygaśnięcia praw ze świadectw pochodzenia

7 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (V)
Przychody i koszty związane z realizacją obowiązku zakupu energii „zielonej” Wyznaczenie ram cenowych dla energii „zielonej”. Cena za spełnienie obowiązku określona na poziomie maksymalnym 240 zł/MWh (opłata zastępcza). Cena zakupu od wytwórców przyłączonych do sieci – cena z rynku konkurencyjnego. Zasady uwzględnienia kosztów świadectw pochodzenia, opłaty zastępczej i obowiązkowego zakupu do regulacji w rozporządzeniu. Opłata zastępcza stanowi dochód NFOŚiGW. Inne opłaty (prowadzenie rejestru, skarbowe) i waloryzacja.

8 1. Nowe regulacje dotyczące energii „zielonej” (VI)
Wejście w życie i przepisy przejściowe dotyczące energii „zielonej” Nowelizacja związana ze świadectwami pochodzenia wchodzi w życie 1 października 2005 r. Nowelizacja ma zastosowanie do świadectw pochodzenia wydanych przed wejściem życie tej ustawy. Obowiązek poinformowania Prezesa URE o takich świadectwach przed 1 października 2005 r.

9 2. Nowe moce wytwórcze (I)
Budowa nowych mocy wytwórczych Podstawa prawna art. 16a i art. 32 PE. System tradycyjny (koncesyjny). System przetargowy.

10 2. Nowe moce wytwórcze (II)
Przetarg na budowę nowych mocy Minister Gospodarki stwierdza, że istniejące i będące w trakcie budowy moce wytwórcze (oraz PRZ) nie zapewniają długookresowego bezpieczeństwa dostaw. Możliwość wystąpienia niedoboru w zakresie zaspokojenia długookresowego zapotrzebowania na energię. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg na budowę nowych mocy.

11 2. Nowe moce wytwórcze (III)
Kluczowe kwestie związane z przetargiem Instrumenty ekonomiczno-finansowe umożliwiające budowę nowych mocy (w warunkach przetargu po uzgodnieniu z MF). Publikacja o warunkach przetargu w Dzienniku Urzędowym UE i Biuletynie URE. Umowa z Prezesem URE.

12 2. Nowe moce wytwórcze (IV)
Problemy związane z przetargami na budowę nowych mocy Ograniczenie motywacji do budowy nowych mocy w systemie tradycyjnym – oczekiwanie na wsparcie państwa. Precyzyjne określenie zakresu wsparcia już w warunkach przetargu nie jest możliwe.

13 3. Linie bezpośrednie (I)
Podstawa prawna – art. 3 pkt 11f PE oraz art. 7 ust. 3 i 4 PE. Linia łącząca „wydzieloną jednostkę wytwarzania (...) bezpośrednio z odbiorcą”. Linia łącząca „jednostkę wytwarzania (...) przedsiębiorstwa energetycznego z: (i) instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa; (ii) instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych.

14 3. Linie bezpośrednie (II)
Wymagania dotyczące budowy linii bezpośrednich Zgoda Prezesa URE w formie decyzji. Udzielając zgody Prezes URE uwzględnia: (i) wykorzystanie zdolności przesyłowej istniejącej sieci; (ii) odmowę świadczenia usług przesyłowych istniejącą siecią podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody; oraz (iii) nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę. Możliwość odwołania od decyzji Prezesa URE do SOKiK.

15 4. Aspekty nowelizacji (I)
Pozytywne aspekty nowelizacji Określenie ram cenowych dla energii „zielonej”. Wykonanie obowiązków wynikających z Dyrektywy 2003/54/WE. Wprowadzenie zachęt do inwestycji w nowe moce wytwórcze

16 4. Aspekty nowelizacji (II)
Negatywne aspekty nowelizacji Nie do końca jasny charakter prawny świadectw pochodzenia i zasady ich zbywania. Nadmierna regulacja – zbywanie świadectw tylko przez giełdę, zezwolenia Prezesa URE na budowę linii bezpośrednich. Ograniczanie zachęty do inwestowania w nowe moce wytwórcze bez pomocy państwa.

17 Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k. ul. Emilii Plater 53
Kontakt Tomasz Chmal* Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k. ul. Emilii Plater 53 Warszawa Tel Fax * Od r.


Pobierz ppt "„Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google