Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD
EnergoInFarm - Jan Rakowski Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes Ossa Umowy generalne i stopnie zasilania a rynek energii – bariery rozwoju rynku _ 22-23 października 2008 r. Ossa, października 2008 r.

2 Tematy (1/1) Sprzedawco energii jaki jesteś?
Procedura zmiany sprzedawcy Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii Gracze na rynku energii Stopnie zasilania a rynek energii Jaki biznes dla sprzedawcy energii? 22-23 października 2008 r. Ossa

3 Sprzedawco energii jaki jesteś? (1/4)
Częściowe zwolnienie z taryfowania sprzedawców energii Całkowite zwolnienie z taryfowania sprzedawców energii Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 2008 2007 Wzrost liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę energii Obowiązek odsprzedaży nadwyżek energii przez podmioty dominujące Deficyt mocy, niewystarczająca podaż energii 22-23 października 2008 r. Ossa

4 Sprzedawco energii jaki jesteś? (2/4)
Sprzedawca energii podmiot, który ma zawartą umowę przesyłową z operatorem systemu przesyłowego (OSP), na mocy której: realizuje dostawy energii poprzez obszar rynku bilansującego i połączenia międzysystemowe, podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących bilansowanie energii i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zgodnie z zasadami określonymi IRiESP, może pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) w stosunku do siebie i/lub innych uczestników rynku. 22-23 października 2008 r. Ossa

5 Sprzedawco energii jaki jesteś? (3/4)
Odbiorcy usług multienergetycznych Energia elektryczna Gaz TVSat, telekomunikacja Odbiorcy w Grupie Bilansującej Odbiorcy kluczowi Odbiorcy masowi Odbiorcy usługi kompleksowej Wytwórcy energii OBSZAR HURTOWY PSE KDT Rynek kontraktów długoterminowych MIE Sprzedawcy energii Bilansowanie handlowe Odbiorcy kluczowi SPRZEDAWCA ENERGII Odbiorcy hurtowi Rynek kontraktów bilateralnych średnioterminowych Odbiorcy masowi OSD energia na straty Odbiorcy i sprzedawcy zagraniczni OBSZAR DETALICZNY Rynki zorganizowane Rynek giełdowy zagraniczny Rynek giełdowy krajowy Rynki bieżące Odbiorcy usługi kompleksowej Sprzedawcy energii Wytwórcy energii Odbiorcy hurtowi usługa dystrybucji OSD usługa dystrybucji własna SE 22-23 października 2008 r. Ossa

6 Sprzedawco energii jaki jesteś? (4/4)
Stan po 16. miesiącach od unbundlingu – zróżnicowana sytuacja u poszczególnych sprzedawców energii funkcjonujące działania biznesowe u sprzedawców energii, którzy nie podlegali przekształceniom końcowa faza realizacji przekształceń próby zrozumienia dla potrzeb biznesowych sprzedawcy próby budowania działań biznesowych sprzedawcy energii uwikłanie w niekończące się „poprawki” do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych sprzedawcy 22-23 października 2008 r. Ossa

7 Procedura zmiany sprzedawcy (1/1)
Procedura zmiany sprzedawcy – wróg publiczny nr 1 rynku energii szczęśliwie temat już się opatrzył i nie jest wskazywany jako bariera w rozwoju rynku energii, procedura zmiany sprzedawcy nie powinna obchodzić odbiorców zmieniających sprzedawcę energii, procedura zmiany sprzedawcy (podobnie jak umowy generalne) jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie sprzedawców energii na rynku. 22-23 października 2008 r. Ossa

8 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (1/7)
Pe Art. 4j. Odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Pe Art. 5., ust. 1. Dostarczanie energii odbywa się na podstawie: umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, 22-23 października 2008 r. Ossa

9 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (2/7)
Pe Art. 5., ust. 2a. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także: wskazanie sprzedawcy energii, oraz oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. 22-23 października 2008 r. Ossa

10 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (3/7)
Pe Art. 5., ust. 2a. cd.: Wskazany przez użytkownika systemu dystrybucyjnego (USD): sprzedawca energii, podmiot odpowiedzialnego bilansowanie handlowe, musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego. 22-23 października 2008 r. Ossa

11 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (4/7)
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (4/7) EnergoInFarm - Jan Rakowski USD USD będący POB USD niebędący POB POB Odbiorca Sprzedawca Wytwórca wskazuje Sprzedawca wskazuje wskazuje wskazuje umowa umowa OSD OSD umowa umowa umowa umowa umowa umowa POB URB URB POB POB URB URB umowa umowa umowa umowa OSP 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.

12 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (5/7)
Zapisy Art. 5., ust. 2a. Pe przesądzają, że: nie ma formalnego obowiązku zawierania przez sprzedawców energii umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, sprzedawca energii nie może być wskazany przez odbiorcę lub wytwórcę przyłączonego do sieci danego OSD jako sprzedawca energii lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, jeżeli: sprzedawca nie jest dopuszczony do działania na terenie danego OSD, czyli nie ma zawartej z tym OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji. 22-23 października 2008 r. Ossa

13 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (5/7)
Zapisy Art. 5., ust. 2a. Pe przesądzają, że: nie ma formalnego obowiązku zawierania przez sprzedawców energii umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, sprzedawca energii nie może być wskazany przez odbiorcę lub wytwórcę przyłączonego do sieci danego OSD jako sprzedawca energii lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, jeżeli: sprzedawca nie jest dopuszczony do działania na terenie danego OSD, czyli nie ma zawartej z tym OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji. Decyzja o zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez sprzedawcę z konkretnym OSD zależy od jego strategii biznesowej: czy chce sprzedawać energię i pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe USD na terenie danego OSD, czy też nie. OSD może przewlekać zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze sprzedawcami energii spoza swojej grupy kapitałowej. 22-23 października 2008 r. Ossa

14 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (6/7)
Odbiorca energii elektrycznej – użytkownik systemu dystrybucyjnego (USD) może zmieniać sprzedawców energii, tylko na takich, którzy mają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego. 22-23 października 2008 r. Ossa

15 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (7/7)
Odbiorca energii elektrycznej – użytkownik systemu dystrybucyjnego (USD) może zmieniać sprzedawców energii, tylko na takich, którzy mają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego. OSD Czy jest umowa generalna ze sprzedawcą z własnej grupy kapitałowej? Liczba umów z innymi sprzedawcami energii ENEA Operator Tak 5 ENERGA Operator LUBZEL Dystrybucja NIE Vattenfall Distribution Poland 10 EnergiaPro 11 ENION ŁZE Dystrybucja 6 RWE Stoen Operator 9 RZE Dystrybucja 1 ZE Łódź -Teren ZEB Dystrybucja 3 ZEW-T Dystrybucja ZKE Dystrybucja ZEORK Dystrybucja 2 1 Dane na dzień 31 grudnia 2007 r. Źródło: URE 2 22-23 października 2008 r. Ossa

16 Gracze na rynku energii (1/2)
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD Gracze na rynku energii (1/2) EnergoInFarm - Jan Rakowski ENERGA ENEA ENERGA PGE El. Dolna Odra El. Ostrołęka ENEA RWE El. Turów (BOT) El. Opole (BOT) El. Bełchatów (BOT) El. Kozienice PKE ENION EnergiaPro TAURON El. Stalowa Wola Vattenfall 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.

17 Gracze na rynku energii (2/2)
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD Gracze na rynku energii (2/2) EnergoInFarm - Jan Rakowski ENERGA EnergiaPro ENION ENEA PKE TAURON RWE Vattenfall PGE Dane za 2006 r. Źródło: ARE, URE - 34 % - 83 % - 38 % + 36 % - 6,1 TWh - 17,5 TWh - 12,7 TWh 18,7 TWh Nadwyżka / Deficyt energii elektrycznej 17,9 TWh 21,1 TWh 33,8 TWh 33,7 TWh Sprzedaż energii elektrycznej 11,8 TWh 3,6 TWh 52,4 TWh Produkcja energii elektrycznej Enea Energa Turon PGE Grupa 7,9 tys. 8,8 tys. 19,4 tys. 40 tys. Zatrudnienie 2,2 mln 2,7 mln 3,9 mln 4,9 mln Liczba klientów + 36 % - 83 % 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.

18 Stopnie zasilania a rynek energii (1/2)
„Krytyczne dla krajowego systemu elektroenergetycznego będą lata 2008 – 2014, kiedy to z powodu braku mocy wytwórczych deficyt mocy może przekroczyć 6 % zapotrzebowania” mówi Mariusz Swora, Prezes URE 22-23 października 2008 r. Ossa

19 Stopnie zasilania a rynek energii (2/2)
Został zmarnowany okres nadwyżek mocy w systemie elektroenergetycznym dla pełnego wdrożenia rynku energii. Prawidłowe funkcjonowanie rynku energii w warunkach deficyt mocy może być bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. 22-23 października 2008 r. Ossa

20 Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2)
Przedsiębiorstwo Sprzedawca energii 22-23 października 2008 r. Ossa

21 Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2)
Uwarunkowania: opóźnione uwolnienie cen energii, trudności w uzgodnieniu umów generalnych, nadmierna siła rynkowa niektórych uczestników rynku energii, prawdopodobieństwo występowania deficytu mocy, brak chęci do aktywnego uczestniczenia w rynku przez niektórych sprzedawców energii. 22-23 października 2008 r. Ossa

22 Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2)
Uwarunkowania: - trwałe czy przemijające? opóźnione uwolnienie cen energii, trudności w uzgodnieniu umów generalnych, nadmierna siła rynkowa niektórych uczestników rynku energii, prawdopodobieństwo występowania deficytu mocy, brak chęci do aktywnego uczestniczenia w rynku przez niektórych sprzedawców energii. 22-23 października 2008 r. Ossa

23 Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes EnergoInFarm - Jan Rakowski Dziękuję za uwagę 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.

24 Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes?
Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes? EnergoInFarm - Jan Rakowski Dziękuję za uwagę 22-23 października 2008 r. Ossa Ossa, października 2008 r.


Pobierz ppt "Świadczenie usługi dystrybucyjnej - biznes OSD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google