Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Dylematy polskiej elektroenergetyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Dylematy polskiej elektroenergetyki."— Zapis prezentacji:

1 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Dylematy polskiej elektroenergetyki

2 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 I.Fakty 95 % energii elektrycznej w Polsce wytwarza się z węgla kamiennego i brunatnego (najwięcej w Europie), powodując dużą emisję CO2 / w 2006 r. łącznie wytworzono 161,8 TWh en. el./ Przestarzałe aktywa wytwórcze – ok. 60% mocy wytwórczych ma ponad 25 lat ok. 45% ma ponad 30 lat Duże straty przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (11 %) II.Ograniczenia Ograniczone możliwości rozwoju energetyki odnawialnej, w szczególności wodnej (brak zasobów wodnych). Energetyka wiatrowa wymaga 100 % rezerwy mocy wirującej. Możliwy znaczący rozwój biogazowni w synergii z uprawami rolnymi, szczególnie w regionach byłych PGR /zagospodarowanie nieużytków/ Łączna produkcja en. el. z OZE w 2006r. wyniosła ok. 4,6 TWh (2,8%) Ograniczone możliwości przesyłu energii elektrycznej poprzez połączenia transgraniczne (ok. 10 % w stosunku do krajowej mocy zainstalowanej) Dylematy polskiej elektroenergetyki

3 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 III.Niewykorzystane szanse Niewykorzystany potencjał kogeneracji w Polsce (większość miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane z ciepłowni) / w kogeneracji wytwarza się zaledwie ok. 22 TWh en. el. /14% / możliwości do 80 TWh przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego kogeneracji Duża ilość obiektów wielkokubaturowych zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich nie jest podłączona do istniejących scentralizowanych systemów ciepłowniczych Niezadawalający rozwój elektroenergetyki gazowej /ok. 2,5% en.el. z gazu/ (niewielkie wykorzystywanie lokalnych zasobów gazu, znaczne ilości gazu importowanego spalane głównie w kotłowniach) Dylematy polskiej elektroenergetyki

4 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 IV.Wyzwania Znaczący przyrost zużycia energii elektrycznej (2006/2005 - 3,1%) w 2020 r. prognozowany przyrost wyniesie ok. 60 – 80 TWh / łączne zapotrzebowanie 210 – 230 TWh / obecnie Polak zużywa 50 % en. el. mniej niż mieszkaniec Europy Zachodniej Wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, przy jednoczesnym zmniejszaniu się dostępnej mocy /dyspozycyjnej/ 2006r. - popyt szczytowy 24,64 GW - moc dostępna 27,13 GW Dylematy polskiej elektroenergetyki

5 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 V.Bariery Uniemożliwienie po 1998 r. w ramach KDT modernizacji i inwestycji w nowe moce wytwórcze (zmiana Ustawy Prawo Energetyczne pozwoliła jedynie na kontynuowanie tych inwestycji, które zostały podjęte do 1998r.) KDT pozwalały na finansowanie inwestycji na zasadzie project finance ( możliwość uzyskania kredytowania na poziomie 80 %) Jednocześnie zawarte i zrealizowane kontrakty długoterminowe pozwoliły na : pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie 68% nakładów inwestycyjnych w latach 1994 - 2001 zwiększenie krajowych mocy wytwórczych o około 10% zmodernizowanie ponad 40% krajowych mocy wytwórczych poprawę o ok. 10% średniej efektywności wytwarzania energii w branży radykalne obniżenie emisji zanieczyszczeń: - o 40% obniżono emisję dwutlenku siarki - o 60% obniżono emisję pyłu - o 27% obniżono emisję tlenków azotu I Wszystkie KDT zostały rozwiązane w 2007 r./ Ceny hurtowe en. el. należą do najniższych w UE – w związku z tym nie mogą pokryć niezbędnych inwestycji Dylematy polskiej elektroenergetyki

6 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Nadal regulowane ceny energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych (pomimo zniesienia taryf przez poprzedniego Prezesa URE, przywrócono taryfowanie w wyniku decyzji politycznych) Wciąż obowiązująca akcyza nałożona na wytwórców wbrew prawu UE (20 zł/MWh należy do najwyższych w Europie) Próby znacznego ograniczenia przydziału uprawnień CO2 dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych barierą dla rozwoju kogeneracji Dylematy polskiej elektroenergetyki

7 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Czy polskiej elektroenergetyce grozi zawał ? Czy polskiej elektroenergetyce grozi zawał ? Dylematy polskiej elektroenergetyki


Pobierz ppt "Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 22 stycznia 2008 Dylematy polskiej elektroenergetyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google