Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje operacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje operacji."— Zapis prezentacji:

1 Definicje operacji

2 Zawartość rozdziału wstępnego
Definicja operacji Cele zarządzania operacyjnego Podobieństwo procesów różnych organizacji Typologia decyzji operacyjnych

3 Konkurencja a procesy operacyjne
W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych pomysłów dotyczących prowadzenia biznesu na obszar sprawności organizacyjnej i wytwórczej. Na początku polskiego okresu przemian gospodarczych dobry pomysł, niewielkie zasoby kapitałowe i odwaga wystarczały do osiągnięcia szybkich i czasami pokaźnych zysków. Obecnie nie wystarczy wiedzieć, co robić. Coraz większego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie, jak to robić. Sprawność operacyjna staje się cenną umiejętnością. Jak dowodzi D. Waters w podręczniku Zarządzanie operacyjne, istnieją pewne stałe zasady rządzące działaniami operacyjnymi i reguły postępowania, które ułatwiają osiągnięcie sukcesu organizacji. Niniejszy aneks internetowy jest przewodnikiem, który wraz z podręcznikiem Zarządzanie operacyjne D. Watersa pozwala na łatwe zgłębienie zasad zarządzania operacyjnego, tym samym udzielając odpowiedzi na pytania, jakie należy podjąć czynności i jak je wykonywać, aby minimalizować koszty i zwiększać zyski organizacji.

4 Definicja działań operacyjnych
Operacje są działalnością, na którą składa się cała aktywność związana bezpośrednio z wytwarzaniem produktu, którym mogą być zarówno dobra materialne, jak i usługi. Cykl operacyjny przedstawia rysunek 1.1 (podręcznik, s. 20).

5 Narzędzia zarządzania operacyjnego
Menedżerowie zajmujący się zarządzaniem operacyjnym posługują się różnego rodzaju narzędziami; są to m.in. modele opisowe i matematyczne, zestawienia tabelaryczne, modele komputerowe, jak również schematy. Poniższy rysunek 1.2 (podręcznik, s. 23) przedstawia schemat fabryki samochodów.

6 Cele zarządzania operacyjnego
Rozwój technologii i doskonalenie technik organizacyjnych prowadzą do zmian w obszarze działalności wytwórczej. Odzwierciedleniem tego rozwoju jest doskonalenie zarządzania operacyjnego. Zarządzanie operacyjne wskazuje najbardziej efektywny w danych warunkach sposób wytwarzania dóbr czy świadczenia usług. Zatem celem zarządzania operacyjnego jest długofalowa i doraźna optymalizacja procesów wytwórczych, objawiająca się poprzez: minimalizację kosztów wytwarzania, skrócenie czasu wytwarzania, zmniejszenie uciążliwości pracy, podniesienie jakości obsługi klienta, ....

7 Podobieństwo procesów różnych organizacji
Co prawda organizacje posługują się różnymi technikami wytwarzania produktów czy świadczenia usług, istnieje jednak wiele uniwersalnych reguł postępowania wspólnych zarówno dla organizacji produkcyjnych, jak i wytwórczych. Istnieją zatem uniwersalne zasady planowania, optymalizacji kosztów napraw i wymiany urządzeń, wyboru lokalizacji przedsięwzięcia itd. Rozwinięcie zagadnienia wspólnoty procesów operacyjnych znajduje się w przykładach (podręcznik, s ). Cytowane przykłady dotyczą szpitala położniczego i fabryki samochodów. Przedstawione w podręczniku procesy operacyjne rządzą się stałymi regułami, niezmiennymi jak prawa fizyki. Zadaniem niniejszego aneksu i podręcznika jest przedstawienie tych reguł i pomoc w ich zrozumieniu, tak aby Czytelnik mógł je wykorzystać do pomnażania swoich przychodów w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób.

8 Typologia decyzji operacyjnych
Przedstawiając najprościej różne typy i poziom decyzji dotyczących operacji, można dokonać ich tradycyjnego podziału na decyzje : strategiczne – których skutki są długofalowe; dotyczą one np. lokalizacji zakładu czy techniki wytwarzania, taktyczne; dotyczą one średniookresowej mocy produkcyjnej, elastyczności procesów, operacyjne; dotyczą one krótkookresowego dostosowania zasobów wytwórczych do zaistniałych okoliczności.

9 Przykłady Zamieszczone w dalszej części rozdziału opisy przypadków konkretnych firm stanowią uzupełnienie opisów zamieszczonych w podręczniku. Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie organizacji bliższych polskiemu Czytelnikowi.

10 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia
W ramach pierwszego, wprowadzającego rozdziału należy zwrócić uwagę na: Szeroki zakres zastosowania zarządzania operacyjnego, zarówno podczas świadczenia usług, jak i wytwarzania produktów oraz w prostych czynnościach życia codziennego; Rosnącą wagę sprawności wytwórczej organizacji, którą można uzyskać dzięki sprawnemu zarządzaniu operacyjnemu; Narzędzia, jakimi posługują się menedżerowie; Definicję decyzji.


Pobierz ppt "Definicje operacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google